Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.dahl.no Vannforsyningsdagene 2005 ” Alle snakker om forfallet men likevel gjør vi for lite?”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.dahl.no Vannforsyningsdagene 2005 ” Alle snakker om forfallet men likevel gjør vi for lite?”"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.dahl.no Vannforsyningsdagene 2005 ” Alle snakker om forfallet men likevel gjør vi for lite?”

2 www.dahl.no Markedsdirektør VA Torbjørn Lothe Vik, Brødrene Dahl AS.

3 www.dahl.no Kilder for lekkasjetallene World Water & Environmental Engineering. Nov/Dec 2000 World Water & Environmental Engineering. May/June 2002 Statistiska centralbyrån SCB. 1999. Rapport Mi 27 SM 9901. Datert 29. oktober 1999. EUs Thematic Working Group 2-Water for People. Vision document. 24 March 2005. Danmark: DVF Danske vandverkers forening. Hjemmesiden på Internett. Finland: Finlands Miljøvårdscentral, ved forsker civ.ing. Matti Valve. Lindholm, O. og Nordheim, C. F. Lekkasjer fra norske og andre lands vannledningsnett. VANN nr. 3, 2002. Forsker Roar Finsrud

4 www.dahl.no INNHOLD Hvor stort er problemet Infrastrukturen p å dagsorden Opinionsp å virkning Samarbeid mellom alle akt ø rene i VA sektoren

5 www.dahl.no Hvor stort er problemet?

6 www.dahl.no -VA-ledningsnettet = 342 mrd kr -I tillegg har vi VA-stikkledninger = 42 mrd kr - Totalt VA med renseanlegg = 432 mrd kr -”Restkapitalverdien” av landbasert industri=250 mrd -Gjenanskaffelsesverdi vannkraftanlegg = 200 mrd -Gjenanskaffelsesverdi 200000 km strømnett = 150 mrd -Totalt el-kraft = 350 mrd Verdi

7 www.dahl.no Alderstrukturen

8 www.dahl.no Behovet for utskiftning/rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Norge i % av total lengde ÅrVannAvløp 20030,50,6 20080,60,7 20200,91,0 Virkelig 0,1-0,2ca 0,25 Utskiftnings behovet

9 www.dahl.no Infrastrukturen p å dagsorden.

10 www.dahl.no - Sannsynligvis er lekkasjene i Norge ca. 45 % i gjennomsnitt. -Høy lekkasje er en sentral indikator på et ledningsnett med manglende fornyelse og vedlikehold. Hvor store er lekkasjene i Norge?

11 www.dahl.no Hva er lekkasjene i andre land? Danmark: 7 %. Sverige: 14-18 % England: 16 % Anglian Water (4,5 mill pers): 11 % Tyskland: 8 % Finland: ca. 16 % USA: 8 %

12 www.dahl.no Lekkasjer i flere land

13 www.dahl.no Forsikringsbransjen reagerer -Finansnæringens Hovedorganisasjon FNH om stadige flommer i nettene: - ”Dette resulterer i oversvømmelser i kjellere og underetasjer. At VA-rørene ikke klarer å føre vekk avløpsvann, skyldes at rørnettet i mange kommuner er håpløst foreldet og underdimensjonert”. -”Økningen i vannskader har vært eksplosiv. Det skyldes at VA-nettet blir stadig dårligere samtidig som et mer ”tropisk” klima gir mer voldsomme regnskyll enn hva vi opplevde tidligere”. Forsikringsbransjens nye krav og rettsaker om regress gir signaler.

14 www.dahl.no Forholdet mellom vannavgift og BNP per capita.

15 www.dahl.no Årlig avgift for VA i europeiske hovedsteder pr. 200 m 3 /år (EEA)

16 www.dahl.no Hvilke betraktninger kan gjøres i forhold til de lave VA-kostnadene i Norge? Overraskende lave avgifter i dag. (Norge er et høykostland med ugunstige byggeforhold og befolkningsstruktur). Det burde være økonomisk rom til øke avgiftene. Lave VA-gebyrer skyldes delvis en for liten satsing på fornyelse og oppgradering av VA-systemene.

17 www.dahl.no Er det riktig å bruke 2 milliarder mer på VA-nettet ? Bruker nå ca. 7-8 milliarder kr/år på VA totalt. Dette er ca. 0,4 - 0,5 % av BNP (8 % til helse og 6 % til utdanning). Ved å bruke ca. 2 milliarder kr/år mer på fornyelse og utbedringer vil man dekke antatt behov. Dette tilsvarer en økning i VA-gebyrene på ca. 25 %. VA-avgiftene er lave i forhold de fleste andre europeiske land. (Norge er høykostland og kostbart å bygge i)

18 www.dahl.no Opinionspåvirkning.

19 www.dahl.no Det var en gang en god norsk tradisjon i landbruket at man skulle overlate gården til odelsgutten i bedre stand enn man selv hadde fått den. En slik forpliktelse burde vi ha også når det gjelder landets infrastruktur. Den burde bli bedre og mer tjenelig fra år til år – ikke forfalle og bli ødelagt på grunn av manglende innsatsvilje. ”Bedre stand enn --------.”

20 www.dahl.no Alderstrukturen

21 www.dahl.no -VA-ledningsnettet = 342 mrd kr -I tillegg har vi VA-stikkledninger = 42 mrd kr - Totalt VA med renseanlegg = 432 mrd kr -”Restkapitalverdien” av landbasert industri=250 mrd -Gjenanskaffelsesverdi vannkraftanlegg = 200 mrd -Gjenanskaffelsesverdi 200000 km strømnett = 150 mrd -Totalt el-kraft = 350 mrd Verdi

22 www.dahl.no Behovet for utskiftning/rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Norge i % av total lengde ÅrVannAvløp 20030,50,6 20080,60,7 20200,91,0 Virkelig 0,1-0,2ca 0,25 Utskiftnings behovet

23 www.dahl.no Samarbeid mellom alle aktørene i VA sektoren.

24 www.dahl.no Prosjekt 2001 Oddvar G. Lindholm og Torbjørn Lothe Vik VVP(VA leverandørene) NRF(Norske rørgrossistene) RIF (Rådgivende ingeniører MEF( Maskin entreprenørene) (Norvar)(Kommunene) (FNH)(Forsikringsselskapene)

25 www.dahl.no Hvordan få politikerne til å ta VA på alvor?

26 www.dahl.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Www.dahl.no Vannforsyningsdagene 2005 ” Alle snakker om forfallet men likevel gjør vi for lite?”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google