Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svimmelhet Lars Jacob Stovner Institutt for nevromedisin September 2015 Vertigo og pseudovertigo Utredning Sykdommer Diagnosenøkler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svimmelhet Lars Jacob Stovner Institutt for nevromedisin September 2015 Vertigo og pseudovertigo Utredning Sykdommer Diagnosenøkler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Svimmelhet Lars Jacob Stovner Institutt for nevromedisin September 2015 Vertigo og pseudovertigo Utredning Sykdommer Diagnosenøkler

2 Læringsmål ØNH 4.1.3 Stille tentativ diagnose, foreslå videre utredning og behandlingstiltak ved smerter og/eller hevelse i ansiktet eller på halsen, ved hevelse, sekresjon eller blødning i øre, nese, munn eller hals, ved nedsatt hørsel, øresus eller svimmelhet, samt ved respiratorisk passasjehinder i øvre luftveger. Sykdommer i nervesystemet 5.1.2 Stille tentativ diagnose, foreslå videre utredning og behandlingstiltak ved smertefulle tilstander i hode, rygg og nakke, motoriske og sensoriske forstyrrelser, demens, epilepsi og andre bevissthetsforstyrrelser.

3 Svimmelhet: Vertigo og “Pseudovertigo” Vertigo: Illusjon av bevegelse –(statokinetisk illusjon - "skinnbevegelse") Pseudovertigo: –Andre subjektive fornemmelser tolket som svimmelhet. "Rar" følelse i hodet Følelse av å ville besvime,- nærsynkope "Svak i bena", "skjelven i knærne" etc. Ustøhet når man reiser seg brått

4 Hvordan sanses bevegelse? Enten –Egen kropp står stille, omgivelsene beveges eller –Egen kropp beveges, omgivelsene står stille eller –Egen kropp og omgivelsene beveges

5 Bakgrunn for vertigo Orientering av kroppen i rommet –er avhengig av at vi fastholder et normalt forhold mellom egen kropp og de fysiske omgivelsene –Glipper denne orienteringen får man illusjon av bevegelse

6 Orientering av kroppen i rommet Normal orientering av kroppen i forhold til omgivelsene er avhengig av informasjon fra Øyet Likevektsorganet Proprioseptorer Hudreseptorer (planta) Hvis én av disse faller ut kan de resterende funksjoner overta hvis CNS er intakt. Ved langsomme/langvarige endringer kan CNS i stor grad kompensere for manglende inntrykk (Sentralnervøs kompensasjon).

7 Sentralnervøs kompensasjon Trening / utfordre balansesystemene er viktig i behandling! “Farlig” –Passivitet –å hemme sentralnervøs kompensering med medikamenter

8 Hvordan oppleves vertigo? Rotatorisk - –Omgivelsene eller personen/hodet roterer Nautisk –opp og ned –til og fra Andre –Følelse av å bli trukket til én side. – Omgivelsene stiller seg på skrå, på hodet etc.

9

10 Ledsagerfenomener Kraftig vertigo ledsages ofte av –Kvalme –Oppkast –Blekhet –Svetting

11 Årsaker til vertigo –Tilstander i likevektsorganet –N. vestibularis –Vestibulariskjernene og deres umiddelbare nærhet –Cerebellære lidelser, især i lobus flocculonodularis (i acip's forsyningsområde) –Skader av øvre cervikale røtter og muskler –Kortikale skader (temporallappen, nedre deler av parietallappen) –Forstyrrelse av øyebevegelser, især ved blikk i aksjonsretningen til paralysert øyemuskel –Funksjonelle tilstander

12 Svimmelhet Vertigo og pseudovertigo Utredning Sykdommer Diagnosenøkler

13 Undersøkelse ved svimmelhet Hørsel –hviskeprøve, audiometri, stemmegaffelprøver Otoskopi Dix-Hallpikes leietest Nevrologisk u.s –Hjernenerver, NB-nystagmus! –Cerebellare prøver koordinasjonsprøver –Romberg, balansegang –Sensibilitetstesting, spesielt leddsans –Nakkebevegelighet –Motilitet –Reflekser

14 Andre undersøkelser Karstatus BT, liggende og stående (orthostatisk hypotensjon) Billedundersøkelse: –MR/CT

15 Nevrofysiologisk undersøkelser –ENG- elektronystagmografi –BAER –EEG

16 Nevro-otologisk undersøkelse ØNH-lege Kalorisk prøve - –test av labyrintens funksjon ved å spyle øret med kaldt og varmt vann og bruk av Frenzels brille. –COWS- Cold opposite, Warm same. Audiometri

17 Svimmelhet Vertigo og pseudovertigo Utredning Sykdommer Diagnosenøkler

18 Perifere årsaker til vertigo Labyrintitt - bakt og virus Vestibularisnevronitt Akustikusnevrinom Skader- frakturer i tinningbenet Toksiske - alkohol, medikamenter Mb Ménière BPPV Labyrintær apopleksi

19 Sentrale årsaker til vertigo Vaskulære: –hypertensjon, ischemi, hypotensjon Hodeskader Migrene Epilepsi Intoksikasjon Tumores MS

20 Ménières sykdom (1) Akutte vertigoanfall (oftest rotatorisk) Varighet 2-5 timer (sjelden < 10 minutter) Varierende forløp, ofte lange remisjonsperioder Tinnitus Trykk-/dottfornemmelse i øret Nedsatt hørsel –først under anfall, etterhvert varig Svekket kalorisk respons

21 Ménières sykdom (2) Anfallene går over når hørselstapet er komplett Hyppighet: Kvinner = Menn Alder: 20 - 60 år, vanligst > 40 år Behandling: –Antihistaminer mot svimmelhet –Kirurgi mot labyrinten eller nerve når døvhet. –Diuretika og evt. saltrestriksjon

22 Benign paroksysmal posisjonsvertigo - BPPV (1) Utløses av vridning til én side (ofte når pasienten snur seg i senga) Anfall varer 1-2 min Habituerer Intet hørselstap Normal kalorisk prøve Kommer i perioder med lange remisjoner mellom

23 ”Kanalolithiasis” årsak til BPPV klumpdannelse i én av buegangene større egenvekt enn endolymfen virker som et “søkke” gir ekstra drag på cupula når affiserte buegangen vendes nedover.

24 Dix-Hallpikes leietest Legge pasienten med hodet hengende ned utenfor benken i 60 sek. Sitte opp. Så legge pasienten bakover med hodet hengende ned og vendt mot høyre i 60 sek. Sitte opp. Så legge pasienten bakover med hodet hengende ned og vendt mot venstre i 60 sek. Pasienten skal hele tiden se rett framover. Testen er positiv hvis det kommer vertigo og nystagmus mot laveste øre etter latens på 2 - 10 sek. Nystagmus varer > 15 sek.

25 Dix-Hallpikes leietest

26 Behandling av BPPV Manøvre for å "skylle" ut kanalklumpen –Epleys manøver –Semont manøver Bevege hodet- utfordre svimmelheten!

27 Epley’s manøver 3 min (venstre øre er affisert)

28 Semont’s manøver 3 min Langsom oppreising til sittende

29 Vestibularisnevronitt Akutt start, med kvalme og oppkast Normal hørsel Nedsatt kalorisk respons Nystagmus Varer noen dager til uker Ofte etter ØLI

30 Perilymfatisk fistel (1) Lekkasje av perilymfe fra det indre øret (cochlea og vestibularisapparatet) til mellomøret gjennom det runde eller ovale vindu eller patologiske sprekker Årsak: –Hodetraumer/Tinnigbensfrakturer –Barotraume-dykking –Mellomørekirurgi –Cholesteatom –Idiopatisk

31 Perilymfatisk fistel (2) Klinikk –Svimmelhet, ofte posisjonsutløst, ulike typer –Nedsatt hørsel –Tinnitus Diagnose –Klinikk –Kirurgisk eksplorasjon av mellomøret –Ingen sikre diagnostiske tester

32 Behandling av perilymfatisk fistel Konservativ –Sengeleie, unngå Valsalva-lignende manøvre Kirurgi –Innen en uke Jo kortere tid dess bedre prognose m.h.t. hørsel

33 Vertigo på grunn av mikroarterier (vessel loops) som affiserer n. vestibularis Korte attakker (sek - min) Utløses ofte av spesielle stillinger av hodet Nedsatt hørsel eller tinnitus under anfall M.a.o. Ligner noe på Mb. Ménière. Behandling: Karbamazepin

34 Labyrintær apopleksi. Akutt vertigo med kvalme og oppkast Ingen hørselssymptomer Vedvarende utslukket vestibularisfunksjon Går over på 1 - 2 uker

35 Akustikusnevrinom Starter med nedsatt hørsel Etterhvert moderat vertigo Hjernenervepareser (5,7,9,10) Ataksi på samme side Hodepine Diagnose: MR med kontrast, CT med spesialsnitt gjennom porus acusticus int. Behandling: Operasjon tidligst mulig

36 Akustikusnevrinom og hørsel Ensidig hørselstap er akustikusnevrinom inntil det motsatte er bevist!! Gjør hørselstest!

37 Akustikusnevronom, CT

38 Akustikusnevrinom, MR

39 Akustikusnevrinom, makroanatomi

40 Hjernestammepatologi (infarkter, MS, tumores) Normal hørsel Andre hjernestammesymptomer og tegn (endret bevissthet, langbanefenomener, hjernenerveutfall, cerebellære utfall). Langvarig nystagmus, kvalme og oppkast

41 Basilaris arterie migrene Migreneanfall med aura bestående av symptomer fra hjernestammen: Redusert bevissthet Vertigo Dobbeltsyn

42 Fobisk postural vertigo- PPV Følelse av ustøhet/svimmelhet i oppreist stilling Normale balanse-tester Kommer og går, varer ofte bare sekunder Angst og vegetative symptomer ledsager anfallene Oftest relatert til angstfremkallende situasjoner Ofte hos pasienter med tvangsnevrose, affektlabilitet eller mild depresjon. Kommer ofte etter stressperioder, sykdomsperioder etc.

43 Behandling av PPV Forklare at det ikke er farlig Gi innsikt i psykiske mekanismer Desensitivisering ved at pasienten gradvis eksponerer seg for fremkallende situasjoner

44 Medikamenter ved vertigo? Flere typer kan dempe akutt vertigo (nevroleptika, antidepressiva, antihistaminer) OBS! Disse medikamentene kan virke ugunstig på lang sikt ved at de hemmer den sentrale kompensering Antiemetika i kortere perioder ved akutte tilstander Migrenøs vertigo: migreneforebyggende medisiner

45 Svimmelhet Vertigo og pseudovertigo Utredning Sykdommer Diagnosenøkler

46 Vertigodiagnoser ut fra varighet 1-2 sek: – Sirkulatoriske forstyrrelser – Funksjonell (PPV) 30 - 60 sek: BPPV 2 - 5 t: Mb Ménière (10 min - 24 timer) Konstant, fluktuerende: –Sentral (sirkulatorisk) –Funksjonell (PPV)

47 Vertigodiagnoser ut fra stillingsendringer Oppreisning- ortostatisk hypotensjon Hodedreining: –BPPV (vending liggende) –Nakkeplager –Vertebralisinsuffisiens

48 Svimmelhet i mørket Proprioseptiv svikt Svikt i likevektsorganet

49 Perifer versus sentral vertigo


Laste ned ppt "Svimmelhet Lars Jacob Stovner Institutt for nevromedisin September 2015 Vertigo og pseudovertigo Utredning Sykdommer Diagnosenøkler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google