Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IMT 1321 IT-LEDELSE Kategori :Obligatorisk emne i studiene bachelor i Programvareutvikling bachelor i Økonomi og Ledelse Studiepoeng :10 Info om emnet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IMT 1321 IT-LEDELSE Kategori :Obligatorisk emne i studiene bachelor i Programvareutvikling bachelor i Økonomi og Ledelse Studiepoeng :10 Info om emnet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 IMT 1321 IT-LEDELSE Kategori :Obligatorisk emne i studiene bachelor i Programvareutvikling bachelor i Økonomi og Ledelse Studiepoeng :10 Info om emnet: http://www.hig.no/content/view/full/10186/language/nor-NO http://www.hig.no/content/view/full/10186/language/nor-NO http://www.hig.no/imt/in/emnesider/imt1321 Fronter benyttes til innlevering av prosjektarbeider Faglærer :Tom Røise K206 tom.roeise@hig.no tlf. kontor : 6113 5192

2 “Dagens” Presentasjon av lærer og opplegg Presentasjon av emnet Fremdriftsplan for emnet Grunnleggende begreper Informasjon Informasjonsteknologi IT-Ledelse Dagens pensum : kap. 1 i Gottschalk

3 Faglærers bakgrunn  Akademisk : Informatikk fra HdH DiplomMarkedsØkonom fra NMH Hovedfag i informatikk ved Ifi, UiO  Estimering av innsats i systemutviklingsprosjekter  Jobberfaring : 1år i Oslo Data (systemutvikling - LIS) 1år i Gilde Norge (systemutvikling - Kvalitet) 5 år ved IT-avdelingen i Stabburet  Systemutvikler  IT-sjef 11 år ved HiG

4 Opplegg  4 timer forelesning i uka + 2 timer øvinger  Prosjektoppgave som teller 1/3 Dellevering, men kun sluttrapport er karaktergivende 2 – 4 studenter pr gruppe (anbefaler 3)  Essay (individuelt) som teller 1/3 Dellevering, men kun siste versjon er karaktergivende  Skriftlig eksamen som teller 1/3 Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

5 Pensumlitteratur  Informasjonsledelse Petter Gottschalk 2.utg, des.2003 http://www2.universitetsforlaget.no/informasjonsledelse/  Artikkelsamling Ikke trykt ennå - melding gis når denne kan kjøpes i bokhandelen  Nettkilder innen spesielle temaer

6 Læringsutbytte i emnet (ref. emnebeskrivelsen)  Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om sentrale forhold rundt organisering og styring av IT-ressursene i virksomheter.  Studentene blir istand til å reflektere rundt hvordan en middels stor virksomhet bør organisere sine IT-ressurser slik at man sikrer god forretningsmessig anvendelse.  Videre tilegner studentene seg et grunnlag for å evaluerere IT-strategier for større foretak, samt selv utarbeide en IT- strategi for mindre virksomheter.

7 IT systemer i privat sammenheng – hva benytter dere og hvorfor ?

8 Forord i pensumboka (s.9) Informasjonsledelse baserer seg på et uttrykt behov for en systematisk og samlet fremstilling av emner knyttet til informasjonsteknologi i bedrifter. Boken har et internasjonalt fagperspektiv, men er skrevet på norsk og har norske eksempler. Formålet er å presentere teorier, modeller,metoder og eksempler på lederutfordringer og strategisk bruk av informasjonsteknologi (IT). I fokus står informasjonssystemer (IS) i bedrifter. Stoffet skal gi en grunnleggende forståelse for ledelsesmessige utfordringer og problematikk knyttet til bruk av IT og IS i en virksomhet. Det legges vekt på hvordan utvikling, anskaffelse og bruk av IT og IS henger sammen med forretningsmessige behov.

9 forts. Forord i pensumboka (s.9) Informasjonsledelse baserer seg på den oppfatningen at det er vanskelig, kanskje umulig, å styre utviklingen i en virksomhet uten en grunnleggende forståelse for informasjonsteknologi og informasjonssystemer. Bedriftsledere må ha kjennskap til hvilke muligheter IT og IS gir for å kunne utnytte dem, de må ha innsikt i utvikling og anskaffelse av informasjonssystemer for å kunne treffe gode beslutninger og de må være i stand til å utvikle strategiske IT- planer for bruk av informasjonssystemer i bedrifter. Ledere med slik forståelse, kjennskap, innsikt og evne kan utvikle og skape morgendagens bedrifter i nettsamfunnet.

10 Innledning i pensumboka (s.11)  ”Denne boka skal gi studenter en grunnleggende forståelse for ledermessige utfordringer og problematikk knyttet til bruk av informasjonssystemer og informasjonsteknologi i virksomhet.  ”Det legges særlig vekt på hvordan anskaffelse og bruk av informasjonssystemer henger sammen med forretningsvirksomheten i linjelederperspektiv.”  ”Boken dekker hele veien fra strategisk IT-planlegging til implementering og resultatforbedring”

11 Fremdriftsplan Denne ligger på emnets hjemmesider og ajourholdes løpende gjennom semesteret. Det vil skje mindre justeringer i planen underveis. Dette ut fra ønske om å ha fleksibilitet under emnets gang, og at det er en førstegangskjøring av emnet. I fremdriftsplanen finner dere informasjon om ukens temaer, pensum for hver uke, forelesningsfoiler og ulike frister. Viktige meldinger legges ut på førstesiden på emnet, tidskritiske meldinger sendes pr epost (studentenes HiG adresse) http://www.hig.no/imt/in/emnesider/imt1321/fremdriftsplan

12 Så hvorfor er IT-ledelse så viktig ? ……

13 Data, informasjon, kunnskap, visdom Data : er bokstaver og tall uten mening Informasjon : data satt i en sammenheng som kan gi mening for noen. Det er med andre ord situasjonsbestemt og personavhengig om noe kan kalles informasjon. Informasjon er dermed ”tolkede data” Kunnskap : er informasjon kombinert med erfaring, kontekst, interpretasjon (fortolkning) og refleksjon. Kunnskap kan ikke lagres i datamaskiner, kunnskap finnes bare i menneskehjerner. Visdom : er kunnskap koblet til læring, innsikt og dømmekraft. Visdom er lokalisert i den meneskelige organismens subjektive mentale prosess.

14 Data, informasjon eller kunnskap ? 61135192 10081967 40 grader

15 Data, informasjon eller kunnskap ? ”Aviser er bedre enn ukeblader. Stranda er et bedre sted enn gata. Til å begynne med er det bedre å løpe enn å gå. Det kan hende du må prøve flere ganger. Det krever litt ferdighet, men det er lett å lære. Til og med små barn kan ha glede av det. Har du fått det til en gang, er det få komplikasjoner neste gang. Fugler kommer sjelden for nær. Regn derimot trekker seg inn med en gang. Dersom for mange mennesker driver med det samtidig, kan det oppstå problemer. Du trenger god plass. Dersom det ikke oppstår komplikasjoner, kan det være svært fredfylt og avslappende. Du kan bruke en stein som anker. Men dersom ting sliter seg løs, får du ikke en sjanse til.”

16 Forståelseshierarki : (Figur 1.2.Gottschalk) ”Når en beveger seg oppover i dette hierarkiet, blir data til informasjon når den gir mening til en annen. Når man beveger seg nedover i hierarkiet, blir kunnskap til informasjon når den kommuniseres fra en person til en annen. S.20)

17 Informasjonssystem

18 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi omfatter maskiner og programmer som sammen håndterer elektronisk informasjon. Ofte snakker man om informasjonsteknologiske infrastruktur består av fire elementer : Datakraft : databehandlingsmaskiner og tilhørende systemprogrammer Nettverk :tele- og datakommunikasjonsnettverk og tilhørende mekanismer for sammenkobling internt og eksternt Data :den totale datamengden i organisasjonen og regler for bruk, tilgang, kontroll og lagring Applikasjoner : alle anvendelsesområdene for teknologien, deres funksjoner og sammenhenger (Gottschalk, s. 14)

19 IT – støtter oss med mye men ikke alt !


Laste ned ppt "IMT 1321 IT-LEDELSE Kategori :Obligatorisk emne i studiene bachelor i Programvareutvikling bachelor i Økonomi og Ledelse Studiepoeng :10 Info om emnet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google