Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gunn 2012 VELKOMMENTILØKONOMIFAGENE. VG2 ØKONOMISTYRING NÆRINGSLIVSØKONOMI  BEDRIFTSØKONOMI o Regnskap 40% o Budsjett o Kalkulasjoner o Næringsliv o.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gunn 2012 VELKOMMENTILØKONOMIFAGENE. VG2 ØKONOMISTYRING NÆRINGSLIVSØKONOMI  BEDRIFTSØKONOMI o Regnskap 40% o Budsjett o Kalkulasjoner o Næringsliv o."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gunn 2012 VELKOMMENTILØKONOMIFAGENE

2 VG2 ØKONOMISTYRING NÆRINGSLIVSØKONOMI  BEDRIFTSØKONOMI o Regnskap 40% o Budsjett o Kalkulasjoner o Næringsliv o Miljø Kjell Inge Røkke

3 Gunn 2012 VG3 ØKONOMI OG LEDELSE NÆRINGSLIVSØKONOMI  BEDRIFTSØKONOMI Lønnsomhetsanalyser o Marked o Finans o Kapital o Investeringer Ledelse

4 ØKONOMI OG LEDELSE VG3 Økonomistyring m/IKT oMarkedstilpasninger oLønnsomhetsanalyser oInvesteringer oKapitalbehov/finansiering Mennesket og bedriften o Organisasjon og ledelse o HMS Bedriften og samfunnet o Globalisering o Bærekraftig utvikling Metoder o IKT- verktøy Generelt o5t/uke (140t) oSkriftlig eller muntlig eks. ØKONOMISTYRINGVG2 Økonomistyring m/IKT o Regnskap ca. 40% av faget o Regnskapsanalyse o Budsjettering o Priskalkulasjon Etikk og miljø o Miljøsertifisering o Lovverk Næringsliv og samfunn o Næringsutvikling o Entreprenørskap Metoder IKT- verktøy o IKT- verktøy Generelt o 5t/uke (140t) o Skriftlig eller muntlig eks. Gunn 2009 Tøft fag!!! Anbefales kun for de som jobber jevnt og mye Greiere fag enn på VG2

5 Gunn 2012 o Hvordan brukes oljepengene? oljepengene? o Finanskrise? o Hvorfor handler vi med utlandet? o Hva kan myndighetene gjøre for å unngå gjøre for å unngå o større arbeidsløshet? o at alt blir så dyrt? Utdannet sosial/ samfunnsøkonom SAMFUNNSØKONOMI VG2 OG VG3

6 Gunn 2012 Ragnar Frisch – nordmann - første nobelspris i (sosial)økonomi o Finansmarkedet o Internasjonal handel o Arbeidsledighet / Prisstigning Prisstigning o Økonomisk vekst / BNP o Nasjonalregnskap / Statsbudsjett SAMFUNNSØKONOMI VG2 OG VG3

7 SAMFUNNSØKONOMI 2 VG3Markedsteori o Bedriftsøkonomisk prissetting o Prisdiskriminering o Tiltak for økt konkurranse Arbeidsmarked og økonomisk politikk o Lønn og lønnsforskjeller o Tiltak mot ledighet o Penge- og finanspolitikk o Velferdspolitikk Økonomisk vekst o Internasjonale forskjeller i vekst o Velstandsutvikling o Skape arbeidsplasser Inntektsfordeling og miljøproblemer o Bærekraftig utvikling o Miljøproblemer og tiltak o Tiltak mot fattigdom Internasjonal økonomi o Frihandel eller proteksjonisme o Manipulering av valutakurser o Internasjonale handelsavtaler Generelt o5t/uke (140t) oSkriftlig eller muntlig eksamen SAMFUNNSØKONOMI 1 VG2Markedsteori o Tilbud og etterspørsel o Prisdannelse o Monopol eller konkurranse Prisvekst og pengepolitikk o Inflasjon og pengepolitikk o Finansmarkeder – aksjer etc. Nasjonalregnskap og økonomisk vekst o Offentlig vs privat sektor? o Produksjon og velferd o Næringsstruktur, Olje/gass Arbeidsmarked og arbeidsledighet o Lønn og lønnsforskjeller o Tiltak mot ledighet Inntektsfordeling og miljøproblemer o Likhet eller frihet? Fattig eller rik? o Profitt eller miljø? Internasjonal økonomi o Globalisering o Valuta o Konkurranseevne Generelt o 5t/uke (140t) o Muntlig eksamen Gunn 2008

8 Se mulig- hetene og gjør noe med dem! Skap din egen arbeidsplass! …og andres? 70% av dagens bedrifter vil være BORTE om 10 år 25% av alle bedrifter er etablert de siste 3 årene 50% av jobbene DERE skal ut i, finnes ikke i dag 28% av alle jobber fås gjennom stillingsannonser START DIN EGEN BEDRIFT ! Kilder: NHO/Manpower/ Oslo Handelskammer Gunn 2012 ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING VG2 OG/ELLER VG3

9 Gunn 2012 Odd Reitan – gründer Slekta til en av øk.lærerne Eikeli ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING VG2 OG/ELLER VG3 o Bedriftsetablering o Forretningsplan o Salg og markedsføring o Økonomi o Ledelse o Innovasjon o Internasjonalisering Petter Stordalen– gründer

10 UNGDOMSBEDRIFTER UB Vant BESTE LOGOer i 2010 og 2011 RyddeRidderne UB 2012/13

11 BREM UB Daglig leder Økonomisjef Markedssjef Personalsjef 2. klasse

12 FORRETNINGSIDÉ Salg av genuine Snapbacks (capser) til gutter og jenter i aldersgruppen 12 - 20 år. Kjapp levering, god service, høy kvalitet og en hyggelig pris. Org.nr: 998 902 797

13 ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 VG2 VG2Entreprenørskap Bedriftsetablering o Bedriftsetablering o Gründeregenskaper Etablering Forretningsplan o Forretningsplan o Nettverk Drift o Produktutvikling o Salg og markedsføring o Personal/ledelsespolitikk o Økonomi Metoder o Starte ungdomsbedrift o IKT- verktøy o Aktiv elevmedvirkning Generelt o 5t/uke (140t) o Muntlig/praktisk eksamen ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 2 VG3 VG3Bedriftsutvikling Organisasjonsutvikling o Organisasjonsutvikling o Kompetanseutvikling o Strategiplaner o Økonomi Innovasjon o Produktutvikling o Ledelse og bedriftskultur o Konkurranseevne Internasjonalisering o Import og eksport o Forretningskultur andre land o Samarbeidspartnere Metoder o Som VG2 Generelt o 5t/uke (140t) o Skriftlig sentralgitt eller muntlig/praktisk eksamen muntlig/praktisk eksamen Gunn 2008

14 FOR DE FLESTE YRKER o E gen virksomhet/bedrift selvstendig næringsdrivende selvstendig næringsdrivende o Økonomi, finans, bank, forsikring o Reklame, salg og markedsføring o Offentlig sektor o Servicevirksomheter o Håndverksbedrifter o Jus, lov og orden o Konsulentarbeid o Organisasjonsarbeid Gunn 2008 FOR HØYERE UTDANNING Handelshøyskolen i Bergen o Handelshøyskolen i Bergen o Handelshøyskolen BI o Universitet o Markedshøyskolen o De fleste offentlige høyskoler høyskoler o Fagskoler o Fjernundervisning o Andre private aktører o Utlandet


Laste ned ppt "Gunn 2012 VELKOMMENTILØKONOMIFAGENE. VG2 ØKONOMISTYRING NÆRINGSLIVSØKONOMI  BEDRIFTSØKONOMI o Regnskap 40% o Budsjett o Kalkulasjoner o Næringsliv o."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google