Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Porsgrunn videregående skole Programfag for Språk, samfunnsfag og økonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Porsgrunn videregående skole Programfag for Språk, samfunnsfag og økonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Porsgrunn videregående skole Programfag for Språk, samfunnsfag og økonomi

2 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hva kan jeg studere? •Journalistikk/mediefag •Statsvitenskap •Politihøyskolen •Jus •Sosiologi •Sosialantropologi •Samfunnsøkonomi •Psykologi ++++

3 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi PVS tilbyr: •Sosiologi og sosialantropologi (SK og PM) •Medie- og informasjonskunnskap (1 og 2) •Rettslære (1 og 2) •Samfunnsøkonomi (1 og 2) •Kommunikasjon og kultur (1 og 3) •Internasjonal engelsk (Samf. eng og eng litt og kultur) •Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 •Historie og filosofi 1

4 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Alle faga er •5 timer i VG2 •5 timer i VG3 •Modul 2 bygger på modul 1 (unntak) •Muntlig eksamensform til modul 1

5 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP

6 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hvorfor medie- og informasjonskunnskap? •I mange yrke er det viktig å ha kunnskap om og innsikt i den rollen media spiller i samfunnet •Den enkelte skal kunne uttrykke egne meninger og delta aktivt i demokratiske prosesser

7 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi ME 1 •Medieutvikling •Uttrykksformer •Medium, individ og samfunn •Nasjonalt fokus ME 2 •Medieutvikling •Uttrykksformer •Medium, individ og samfunn •Internasjonalt fokus

8 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi RETTSLÆRE

9 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hvorfor rettslære? For å finne ut om: •Du har rett til å ta pause hver time på jobben. •Om foreldra dine kan gjøre deg arveløs. •Du kan bruke lønna di eller konfirmasjonspengene som du vil.

10 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Rettslære 1 •Metodelære •Familierett •Arverett •Arbeidsrett og likestilling •Strafferett •Rettergangsordning Rettslære 2 •Metodelære •Erstatningsrett •Menneskerettigheter •Avtalerett •Kjøpsrett og forbrukerrett •Forvaltningsrett

11 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi

12 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi •Markedsteori –Hvorfor koster en CD 150 kroner? •Nasjonalregnskap og økonomisk vekst –Hvordan påvirker samfunnets økonomi din levestandard og velferd? –Kan vi ha fortsatt økonomisk vekst og samtidig ta vare på miljøet? •Arbeidsmarked og arbeidsledighet –Arbeid og høy lønn – en selvfølge?

13 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi •Handler om samfunnets økonomi, om landets og verdens økonomi – ikke om den private •Handler om markeder –Hvorfor akkurat de varene tilbys –Hvordan priser blir fastsatt –Er det god nok konkurranse

14 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Politikk, individ og samfunn PVS tilbyr: •Sosiologi og sosialantropologi (VG2) •Sosialkunnskap (VG3) •Politikk og menneskerettigheter (VG3)

15 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Sosiologi og sosialantropologi •Et spennende fag om mennesker •Sosiologi er læren om samfunnsinstitusjoner og om hvordan mennesker samhandler med hverandre. •Sosialantropologi er sammenlikninger av ulike samfunn og kulturer, med hovedvekt på fremmede kulturer.

16 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi sosiologi

17 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi sosialantropologi

18 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hovedområder »Samfunns- vitenskapelige tenkemåter »Kultur- forståelse »Sosialisering »Produksjon og arbeid »Fordeling av goder

19 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Politikk og menneskerettigheter

20 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Sosialkunnskap

21 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hva er kommunikasjon og kultur? •Kritisk tenkning •Identitet •Toleranse på tvers av kulturer •Digital kompetanse •Selvrefleksjon •Retorikk •Ungdomskultur - subkultur •Kulturteorier •Kommunikasjonsteorier •Non-verbal kommunikasjonNon-verbal kommunikasjon •Globalisering

22 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hvorfor kommunikasjon og kultur? •økt globalisering: verden blir mindre •økt toleranse mellom mennesker •økt innsikt i egen og andres kultur •økt innsikt i egen identitet •kritisk blikk på egen og andres praksis •bevisstgjøring – dannelse •kommunikasjon mellom mennesker er en grunnleggende menneskelig aktivitet

23 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hvordan jobber vi i faget? •høy elevaktivitet, presentasjoner •intervjuer, lydopptak •digitalt arbeid •wikiwiki •ut i felten, 5 på gata… •tavleundervisning •grupper + individuelt •elevene lager ulike produkter: film, PPT, tekster, blogg, dramatiseringer, presentasjoner osv. presentasjoner •uten lærebok: finner, bearbeider og lager mye stoff selv •stor frihet + krevende •strenge krav til tekster: kildekritikk, drøfting

24 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hva er fransk? •vi tilbyr fransk nivå I •grunnleggende ferdigheter: - uttrykke seg skriftlig og muntlig på fremmedspråket - lese: forstå, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster - bruke digitale verktøy: målrettet og bevisst bruk av digitale verktøy utvider læringsarenaen

25 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hvorfor fransk? •språk åpner dører •deltakelse i internasjonale sammenhenger •globalisering: fysisk og digital samhandling •innsikt i andres levemåter – økt toleranse •større bevissthet om egen kultur •muligheter til vennskap og arbeid på tvers av landegrenser •flerspråklighet – livslang læring •økt forståelse og respekt mellom menneske

26 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hvordan jobber vi i faget? •språklab •varierte metoder: gruppeundervisning, samtaler, tavleundervisning, prosjekt, individuelt arbeid •digitalt fokus: utvikling av gode digitale arbeidsmetoder som gir økt læringsutbytte •mye muntlig aktivitet •høy elevaktivitet •fokus på grundig og nyttig vurdering

27 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hva er engelsk?  Det språket alle skal beherske i tillegg til norsk  Nødvendig innen utdanning, arbeid, kommunikasjon, IKT, vitenskap, reiseliv, det flerkulturelle samfunnet, media…

28 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Engelsk i næringslivet •Brukes av 95% av eksport- og importbedrifter i kommunikasjonen med ulike partnere •Arbeidsspråk i mange bedrifter •Mange ansatte får kortere eller lengre arbeidsopphold i utlandet •Mange dokumenter må skrives på engelsk •Snakke engelsk i telefonen, i sosiale sammenhenger, salgssituasjoner og forhandlinger •Kommunisere på tvers av kulturer •Turistengelsk eller dagligengelsk holder ikke!

29 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Engelsk på VG2 5 timer per uke Internasjonal engelsk:  Språk og språklæring  Kommunikasjon  Kultur, samfunn og litteratur

30 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Engelsk på VG3 5 timer per uke Engelskspråklig litteratur og kultur :  Skjønnlitteratur, film og andre estetiske uttrykksformer innenfor engelskspråklig kultur  Varierte arbeidsmåter muntlig og skriftlig  Ekskursjon til Liverpool Samfunnsfaglig engelsk:  Historiske, politiske og økonomiske forhold i USA, Storbritannia, andre engelskspråklige land  Varierte arbeidsmåter muntlig og skriftlig  Ekskursjon til Liverpool ..\Liverpool\Presentasjon Liverpoolekspedisjonen.p pt..\Liverpool\Presentasjon Liverpoolekspedisjonen.p pt

31 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Entreprenørskap og bedriftsutvikling

32 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Entreprenørskap og bedriftsutvikling •Entreprenørskap, etablering og drift –Teori og definisjoner, ideutvikling, nettverk, etikk –Forretningsplan, selskapsformer, kapitalbehov –Planlegge og drive en virksomhet, markedsføring, økonomi, personalpolitikk •Ungdomsbedrift

33 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Historie og filosofi

34 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Historie og filosofi •Filosofi er en vitenskap som vil finne sammenhengen og grunnprinsippene i tilværelsen Jeg kan beregne bevegelsene til himmelske legemer, men ikke menneskers galskap. Isaac Newton, 1643-1727.

35 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi •Faget knytter historie og filosofi sammen •Læreplanen er kronologisk bygd opp

36 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Historie og filosofi 1 •Oldtiden og myter •Antikken og samtalen •Middelalder og kildebruk •Renessanse og forklaring •Opplysningstid og perspektiver •Nyere tid og kritisk tenkning •Mennesket i moderne tid •Kunnskap og sannhetssøken •Eksistens og mening •Felleskap, produksjon og forbruk •Politiske ideer og ideologier •Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk Historie og filosofi 2


Laste ned ppt "Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Porsgrunn videregående skole Programfag for Språk, samfunnsfag og økonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google