Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Porsgrunn videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Porsgrunn videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Porsgrunn videregående skole
Programfag for Språk, samfunnsfag og økonomi Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

2 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Hva kan jeg studere? Journalistikk/mediefag Statsvitenskap Politihøyskolen Jus Sosiologi Sosialantropologi Samfunnsøkonomi Psykologi ++++ Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

3 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
PVS tilbyr: Sosiologi og sosialantropologi (SK og PM) Medie- og informasjonskunnskap (1 og 2) Rettslære (1 og 2) Samfunnsøkonomi (1 og 2) Kommunikasjon og kultur (1 og 3) Internasjonal engelsk (Samf. eng og eng litt og kultur) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Historie og filosofi 1 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

4 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Alle faga er 5 timer i VG2 5 timer i VG3 Modul 2 bygger på modul 1 (unntak) Muntlig eksamensform til modul 1 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

5 MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

6 Hvorfor medie- og informasjonskunnskap?
I mange yrke er det viktig å ha kunnskap om og innsikt i den rollen media spiller i samfunnet Den enkelte skal kunne uttrykke egne meninger og delta aktivt i demokratiske prosesser Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

7 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
ME 1 Medieutvikling Uttrykksformer Medium, individ og samfunn Nasjonalt fokus ME 2 Medieutvikling Uttrykksformer Medium, individ og samfunn Internasjonalt fokus Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

8 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
RETTSLÆRE I Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

9 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Hvorfor rettslære? For å finne ut om: Du har rett til å ta pause hver time på jobben. Om foreldra dine kan gjøre deg arveløs. Du kan bruke lønna di eller konfirmasjonspengene som du vil. Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

10 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Rettslære 1 Metodelære Familierett Arverett Arbeidsrett og likestilling Strafferett Rettergangsordning Rettslære 2 Metodelære Erstatningsrett Menneskerettigheter Avtalerett Kjøpsrett og forbrukerrett Forvaltningsrett Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

11 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Samfunnsøkonomi Hva er Norges rolle i internasjonal økonomi? Finanskrisen(e) – hvordan takler vi den/de? Økonomisk globalisering – hva skjer? Prisvekst og pengepolitikk Hvorfor er det så dyrt i Norge? Hvorfor kan vi ikke bare bruke oljepengene? Hvorfor stiger renta? Inntektsfordeling og miljøproblemer Hvilke faktorer bestemmer at noen land er rike og noen fattige? Hvordan bekjempe fattigdomsproblemene Er det nok til alle? Hvordan fordele rikdommen rettferdig? FNs tusenårsmål – økonomiske virkninger for oss alle Internasjonal økonomi Hvordan bestemmes valutakurser? Hvorfor handler land med hverandre, og hva bestemmer denne handelen? Hvorfor skal norske bønder beskyttes mot bønder i andre land? Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

12 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Samfunnsøkonomi Markedsteori Hvorfor koster en CD 150 kroner? Nasjonalregnskap og økonomisk vekst Hvordan påvirker samfunnets økonomi din levestandard og velferd? Kan vi ha fortsatt økonomisk vekst og samtidig ta vare på miljøet? Arbeidsmarked og arbeidsledighet Arbeid og høy lønn – en selvfølge? SAMFUNNSØKONOMI 1 OG 2 Samfunnsøkonomi (SØ) handler om å forstå hvordan markedene for varer, tjenester, arbeidskraft og penger fungerer, dvs hvordan priser blir fastsatt. SØ 1 handler om norsk økonomi og hvilke virkemidler som blir brukt for å fordele godene vi ønsker og har behov for, f.eks rentepolitikk og statsbudsjett som bestemmer mye for våre velferdsordninger. SØ 2 handler om internasjonal økonomi , vekst og bærekraftig utvikling og hva det betyr for vår egen økonomi nå og i framtiden. Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

13 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Samfunnsøkonomi Handler om samfunnets økonomi, om landets og verdens økonomi – ikke om den private Handler om markeder Hvorfor akkurat de varene tilbys Hvordan priser blir fastsatt Er det god nok konkurranse Internasjonal økonomi Norges rolle i internasjonal økonomi Finanskrisen – hvorfor skjer det Norsk økonomi sammenligna med f.eks svensk Befolkningsvekst og økonomi Korrupsjon som problem og utfordring USAs rolle i internasjonal økonomi, og hva med Kina? Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

14 Politikk, individ og samfunn
PVS tilbyr: Sosiologi og sosialantropologi (VG2) Sosialkunnskap (VG3) Politikk og menneskerettigheter (VG3) Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

15 Sosiologi og sosialantropologi
Et spennende fag om mennesker Sosiologi er læren om samfunnsinstitusjoner og om hvordan mennesker samhandler med hverandre. Sosialantropologi er sammenlikninger av ulike samfunn og kulturer, med hovedvekt på fremmede kulturer. Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

16 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
sosiologi Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

17 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
sosialantropologi Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

18 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Hovedområder Samfunns- vitenskapelige tenkemåter Kultur- forståelse Sosialisering Produksjon og arbeid Fordeling av goder Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

19 Politikk og menneskerettigheter
Internasjonale institusjoner som FN, EU, NATO, OSSE osv. Krig og fred. Konflikter og konflikthåndtering. Norsk politikk: Politisk system, valg, partier, organisasjoner, media osv. Menneskerettigheter: Hva er det? Hva gjøres? Brudd på dem. Årsaker til brudd. Vi bruker nyhetene. Vi bruker internett. Vi fordyper oss i konflikter og andre aktuelle saker. Vi diskuterer. Vi tar opp dagsaktuelle saker. Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

20 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Sosialkunnskap Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

21 Hva er kommunikasjon og kultur?
Kritisk tenkning Identitet Toleranse på tvers av kulturer Digital kompetanse Selvrefleksjon Retorikk Ungdomskultur - subkultur Kulturteorier Kommunikasjonsteorier Non-verbal kommunikasjon Globalisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

22 Hvorfor kommunikasjon og kultur?
økt globalisering: verden blir mindre økt toleranse mellom mennesker økt innsikt i egen og andres kultur økt innsikt i egen identitet kritisk blikk på egen og andres praksis bevisstgjøring – dannelse kommunikasjon mellom mennesker er en grunnleggende menneskelig aktivitet Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

23 Hvordan jobber vi i faget?
høy elevaktivitet, presentasjoner intervjuer, lydopptak digitalt arbeid wiki ut i felten, 5 på gata… tavleundervisning grupper + individuelt elevene lager ulike produkter: film, PPT, tekster, blogg, dramatiseringer, presentasjoner osv. uten lærebok: finner, bearbeider og lager mye stoff selv stor frihet + krevende strenge krav til tekster: kildekritikk, drøfting Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

24 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Hva er fransk? vi tilbyr fransk nivå I grunnleggende ferdigheter: - uttrykke seg skriftlig og muntlig på fremmedspråket - lese: forstå, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster - bruke digitale verktøy: målrettet og bevisst bruk av digitale verktøy utvider læringsarenaen Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

25 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Hvorfor fransk? språk åpner dører deltakelse i internasjonale sammenhenger globalisering: fysisk og digital samhandling innsikt i andres levemåter – økt toleranse større bevissthet om egen kultur muligheter til vennskap og arbeid på tvers av landegrenser flerspråklighet – livslang læring økt forståelse og respekt mellom menneske Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

26 Hvordan jobber vi i faget?
språklab varierte metoder: gruppeundervisning, samtaler, tavleundervisning, prosjekt, individuelt arbeid digitalt fokus: utvikling av gode digitale arbeidsmetoder som gir økt læringsutbytte mye muntlig aktivitet høy elevaktivitet fokus på grundig og nyttig vurdering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

27 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Hva er engelsk? Det språket alle skal beherske i tillegg til norsk Nødvendig innen utdanning, arbeid, kommunikasjon, IKT, vitenskap, reiseliv, det flerkulturelle samfunnet, media… Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

28 Engelsk i næringslivet
Brukes av 95% av eksport- og importbedrifter i kommunikasjonen med ulike partnere Arbeidsspråk i mange bedrifter Mange ansatte får kortere eller lengre arbeidsopphold i utlandet Mange dokumenter må skrives på engelsk Snakke engelsk i telefonen, i sosiale sammenhenger, salgssituasjoner og forhandlinger Kommunisere på tvers av kulturer Turistengelsk eller dagligengelsk holder ikke! Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

29 Engelsk på VG2 5 timer per uke
Internasjonal engelsk: Språk og språklæring Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

30 Engelsk på VG3 5 timer per uke
Engelskspråklig litteratur og kultur: Skjønnlitteratur, film og andre estetiske uttrykksformer innenfor engelskspråklig kultur Varierte arbeidsmåter muntlig og skriftlig Ekskursjon til Liverpool Samfunnsfaglig engelsk: Historiske, politiske og økonomiske forhold i USA, Storbritannia, andre engelskspråklige land Varierte arbeidsmåter muntlig og skriftlig Ekskursjon til Liverpool ..\Liverpool\Presentasjon Liverpoolekspedisjonen.ppt Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

31 Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Helt siden vi begynte på vg2 Media i høst har vi bedrevet ungdomsbedrift på skolen. Det vil si at de fleste på 2.trinnet har gruppert seg i hver sin bedrift, hvor hver av bedriftene er selvstyrte og har en plan med bedriften sin. Jeg er med i noe som heter Scootrekk UB, en bedrift som holder på å utvikle og lage trendy vanntette setetrekk til scootere:P En idè som forsåvidt er ganske god, og som vi håper på å tjene litt på (om vi er heldige). Vi har styra og ordna veldig de siste ukene. I morgen er det nemlig UB-messe i Mjøndalen, hvor Telemark, Buskerud og Vestfold sine ungdomsbedrifter samles og konkurrerer om diverse premier. Det er derfor en del å ordne. Vi må ha diverse ting til standen, en prototype av produktet vårt, en presentasjon for dommerne klar, og masse mer. Jeg er produkt/produksjonsansvarlig, og må derfor få tak i prototypen som ble ferdig på sy-"fabrikken" i dag:) Vi skal også ha matchende antrekk, så man må kjøpe hvit skjorte i dag også. Blir nok en tur til Porsgrunn i dag ja, men det overlever vi ;D Følte det her ble et lettere innviklet innlegg, meen, det overlever vel folk:P Nevnte jeg forresten at vi skal møte opp  her på skolen klokka i morgen? Senest ! Herreguud, kommer til å dø jo x) Sove på bussen! ;)  Bilde fra ub-messa som ble holdt her på Hjalmar Johansen i Driver dere ungomsbedrift på skolen deres? 10.mar.2009 kl.11:17 i Blogg 6 kommentarer Permalenke Tips en venn Lite effektiv ! 06.mar.2009 kl.14:13 i Blogg Ingen kommentarer Under to skoletimer igjen av fredagen. Og jeg får virkelig ikke gjort noen ting! Skulle skrevet leder og filmanmeldelse, men får virkelig ikke gjort noe produktivt. Gleder meg bare ekstremt til å komme meg hjem:D Man er så sinnsykt ikke effektiv på slutten av en fredag. Da vil man bare dra fra skole/jobb og ta helg^^ Ikke minst om man har hatt en slitsom uke. En av grunnene til at jeg gleder meg så til å ta helg er at jeg skal tilbringe kvelden med venninnene mine^^ Det ser jeg veldig frem til :D Savner dem jo : / Lite effekltiv på slutten av fredagen du også? Hva skal du i helga? Gossip Girl- Have to love their outfits;* 05.mar.2009 kl.22:03 i Blogg 2 kommentarer Som en jente i beste alder prøver jeg så godt jeg kan å følge med på Gossip Girl, et program sikkert de fleste kjenner, og som går på tvNorge på onsdager. Serien er kjempebra etter min mening!:D Elsker både dramaet, kjærlighetsforholdene og sist men ikke minst: KLÆRNE! Herregud, den klesstilen de har, de flotte klærne, jeg elsker det! Har falt litt for den sofistikerte stilen, og prøver selv å gå litt bedre kledd, og jeg tar meg også i å herme litt etter dem. Men, uten inntekter for tiden funker det dårlig å gå til innkjøp av masse nye kule klær. Så får bare prøve etter beste funn i skapet å kle meg noenlunde ordentlig;D Blair og Serena:) Love their outfits! Spesielt har jeg falt for " Blair Waldorf " sine antrekk. Også måten hennes hår blir satt opp med søte hårbøyler. Jo, jeg innrømmer det, jeg er hekta på klærne. Men ikke mobb fordeom! :P -Følger du med på Gossip Girl? -Hva slags klesstil har du/liker du? En sjelden blogger. 05.mar.2009 kl.21:36 i Blogg Jeg liker å blogge, syntes det er gøyalt : ) Men det er det å ta seg tid til å sette seg ned å skrive litt. Det er der problemet ligger. Men med en ny blogg og en forhåpentligvis friskere hverdag etter å ha vært sengeliggende med kyssesyken en stund, håper jeg nå på å blogge litt mer, og om mer spennende ting enn før:P Lover aldeles ingenting, og lange pauser mellom innleggene kommer dere nok ikke unna. Uansett, her er jeg i allefall:D Les mer i arkivet » Juni 2009 » Mai 2009 » April 2009 Line Marie 17, Skien Kategorier Blogg Arkiv Juni 2009 Mai 2009 April 2009 Mars 2009 Siste innlegg HANGOVER Spontantur til UTLANDET! Sommerkos:D Sleepover<3 Konsert!:D Sliten! Druer og Gossip Girl:) Jess! :D Min kjære mamma:) Fristelsene står i kø! Siste kommentarer Kulekamilla om HANGOVER M e r e t h e om Sommerkos:D M e r e t h e om Sleepover<3 M e r e t h e om Druer og Gossip Girl:) elisabeth om Druer og Gossip Girl:) Karoline om Jess! :D Elise om Jess! :D Kulekamilla om Jess! :D Kjæresten til Line ^^ om Jess! :D M e r e t h e om Jess! :D Lenker blogg.no Få din egen blogg! Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

32 Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap, etablering og drift Teori og definisjoner, ideutvikling, nettverk, etikk Forretningsplan, selskapsformer, kapitalbehov Planlegge og drive en virksomhet, markedsføring, økonomi, personalpolitikk Ungdomsbedrift Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

33 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Historie og filosofi Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

34 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Historie og filosofi Filosofi er en vitenskap som vil finne sammenhengen og grunnprinsippene i tilværelsen Jeg kan beregne bevegelsene til himmelske legemer, men ikke menneskers galskap.  Isaac Newton,   Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

35 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Faget knytter historie og filosofi sammen Læreplanen er kronologisk bygd opp Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

36 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2 Oldtiden og myter Antikken og samtalen Middelalder og kildebruk Renessanse og forklaring Opplysningstid og perspektiver Nyere tid og kritisk tenkning Mennesket i moderne tid Kunnskap og sannhetssøken Eksistens og mening Felleskap, produksjon og forbruk Politiske ideer og ideologier Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi


Laste ned ppt "Porsgrunn videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google