Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LESEOPPLÆRING Presentasjon på foreldremøte på TBU 16.03.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LESEOPPLÆRING Presentasjon på foreldremøte på TBU 16.03.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 LESEOPPLÆRING Presentasjon på foreldremøte på TBU 16.03.10

2 Hvordan lærer barn å lese?

3 E T KORT LESEKURS Helordsmetoden TOG ELEFANT MOBIL DINOSAUR Lyderingsmetoden i-s s-o-l

4 H VA BETYR DET Å KNEKKE LESEKODEN ? Å knekke lesekoden betyr å kunne lese et ord uten stopp mellom lydene og på en slik måte at ordet gir mening for eleven

5 O PPLEGG FOR LESEINNLÆRINGEN AVKODINGFORSTÅELSE Språkleker (rim, regler, nonord, lytte ut første lyd osv, Mitt skip er lastet med, forming, sang) BRUK AV SMÅBOKA: Samtale om innholdet på lærerstasjon Elevene får assosiere fritt og fortelle om egne erfaringer Systematisk bokstav innlæring (s i l o r e m a..) Leselekse i småboka 3 g pr uke Foreldrene leser for eleven før hun/han har knekt lesekoden (medlesing) Overveiende bruk av bokstavlyden og ikke bokstavnavnet Høre leseleksa fra småboka på fredag Snakke om innholdet, reflektere omkring innholdet Øve på ord med de bokstavene som til enhver tid er lært (leseboklekse, stasjonene) På lærerstasjonen brukes småboka som utgangspunkt for annen læring: Ord, setning, punktum/storbokstav, mellomrom, forfatter, illustratør, illustrasjon, helordslesing av høyfrekvente ord, rettskriving, grammatikk Leseøving i småbøker etter den enkeltes nivå (90-95% mestring)

6 H VA ER VIKTIG FOR NYLESERNE ? Hold leseretningen fra venstre mot høgre Bruk pekefingeren Det er ikke lov å ha stopp mellom bokstavlydene (hold på stemmen) Det er ikke lov å først lydere et ord - og så gjenta det Les sakte og med lav stemme sammen med barnet hvis det fristes til å lese ordet inni seg først eller gjenta ordet høyt Å LESE ORDET TO GANGER KAN FØRE TIL FEIL LESETEKNIKK OG I VERSTE FALL GI LESEVANSKER!

7 NY START - JOHNSBRÅTEN LESEARK 1 Øving 1 f v d h e g a f Øving 2 le viad fagafe he Øving 3 O-le og E-li ser en ha-ne.

8 H VA ER VIKTIG FOR DE TRYGGE LESERNE ? La barnet lese småboka høyt! Det er viktig å lese småboka 3 g i løpet av 1 uke Hold fokus på innholdet! Stopp opp og undre deg sammen med barnet. Hva skjer nå tro? Ikke rett ordfeil mens barnet leser. Stopp opp og se på enkeltord når barnet tar en kort pause. Les opp igjen setninger eller avsnitt til det blir riktig! Det er viktig at barnet leser nøyaktig. Det er forutsetningen for automatisering! Ros selvkorrigering. Det betyr at eleven har fokus på innholdet.

9 DEN NÆRMESTE UTVIKLINGSSONE 90-95% mestring! Repetert lesing innenfor 90-95%-området gir automatisering! Automatisert helordslesing er en forutsetning for god leseflyt.

10 LESELYST!


Laste ned ppt "LESEOPPLÆRING Presentasjon på foreldremøte på TBU 16.03.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google