Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13.04.15 Arkitektenes hus, Oslo BIOenergi – viktig for fremtidens fornybare energisystem Hrefna Johannesdottir Energigården – Senter for bioenergi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13.04.15 Arkitektenes hus, Oslo BIOenergi – viktig for fremtidens fornybare energisystem Hrefna Johannesdottir Energigården – Senter for bioenergi."— Utskrift av presentasjonen:

1 13.04.15 Arkitektenes hus, Oslo BIOenergi – viktig for fremtidens fornybare energisystem Hrefna Johannesdottir Energigården – Senter for bioenergi

2 Energigården Etablert i 1991 Et kunnskapssenter for internasjonal, nasjonal og regional bioenergi i teori og praksis Til 2015 – 35 000 besøkende fra 85 land Jobber for å utvikle “Energy Farm Centers” i samarbeid med lokale og nasjonale initiativtakere og myndigheter i Ukraina, India, Kroatia, Kenya og Myanmar.

3 Annen fornybar energi Bioenergi 15% Ikke-fornybar energiBioenergiandelVerden 15 % Sverige 30 % Finland 26 % Norge 7 % 95 % VARME og 5 % kraft Global og Nordisk energi status For 2/3 av verdens befolkning er biomasse den eneste, eller viktigste energibæreren Bioenergi (275 TWh) er større enn vannkraft (215 TWh) i Norden

4 EUs direktiv for fornybar energi (RED) Øke andelen fornybar energi i EU fra 8.5 % i 2005 til 20 % i 2020 Norges mål er å øke fra 60.1 % til 67.5 % I tillegg må alle land ha nådd en andel 10 % fornybar energi i transportsektoren innen 2020 Bioenergi fra skogen vil spille en viktig rolle i fremtidens lavutslippssamfunn

5 Energiproduksjon i Norge Bioenergi utgjør 8,5% av energiforbruket – større enn sol, vind og småkraft på 18,1 TWh

6 Stort ressurspotensial fra skogen i Norge

7 Bioenergi er… fornybar -> erstatning for fossile energibærere god investering for industrien god ressursutnyttelse gir økt energifleksibilitet og økt forsyningssikkerhet gir økt verdiskapning og sysselsetting en fremtidsrettet kunnskapsnæring – bioøkonomi

8 Bioenergi i fremtidens energisystem Bruken av ved i husholdningene reduseres – Økt bruk av varmepumper mer attraktivt, mer energieffektive bygninger Omfattende bruk i fjernvarme (grunnlast og spisslast) – Utvikle produkter som kan fungere som spisslast (biooljer, pellets, ++) – Utfordring: vedvarende lave el-priser, varmepumper/el-kjeler som alternativ Omfattende bruk i transportsektoren (tungtransport og luftfart) – Avhengig av miljøeffektive produkter (2. generasjons biodrivstoff) – Utfordres av el-biler for de lette kjøretøyene

9 Økt bruk av tre og bioenergi er en del av løsningen for klimavennlig stedsutvikling


Laste ned ppt "13.04.15 Arkitektenes hus, Oslo BIOenergi – viktig for fremtidens fornybare energisystem Hrefna Johannesdottir Energigården – Senter for bioenergi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google