Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHOs kompetansebarometer 2016 Hovedresultater fra 3. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHOs kompetansebarometer 2016 Hovedresultater fra 3. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHOs kompetansebarometer 2016 Hovedresultater fra 3. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Lanseringsseminar NHO, onsdag 17. februar 2016 17.02.2016

2 Kort om kompetansebarometeret 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 20162 Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter – gjennomført for tredje gang Survey gjennomført av NIFU rundt årsskiftet 2015/2016 20 231 bedrifter ble spurt og 5 183 har svart (svarprosent 26%) Relativt jevn fordeling på region, landsforening og bedriftsstørrelse Representativ for NHOs medlemsmasse, men ikke for hele norsk nærings- og arbeidsliv Bedriftsstørrelse og landsforening har stor betydning

3 Fallende, men fortsatt høy grad av udekket kompetansebehov 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 20163

4 Færre bedrifter med udekket kompetansebehov i de fleste landsforeninger, sterkest nedgang i olje og gass 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 20164

5 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 20165 Litt færre bedrifter med udekket kompetansebehov i de fleste regioner – sterkest nedgang i Rogaland

6 4 av 10 bedrifter med udekket kompetansenebehov har tapt kunder eller markedsandeler pga. manglende kompetanse 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 20166

7 Mest aktuelt å heve kompetansen til dagens ansatte – få endringer fra tidligere år 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 20167

8 Mest aktuelt å tilby kurs og opplæring internt. Minst aktuelt å tilrettelegge for bedrifts-master/bachelor 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 20168

9 Flest NHO-bedrifter har behov for yrkesfag og fagskoleutdanning 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 20169

10 Høy utdanning klart mest etterspurt blant store bedrifter 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201610

11 Flest NHO-bedrifter med behov for håndverksfag og ingeniørfag 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201611

12 Stort behov for ingeniørkompetanse, men spredt på landsforeninger 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201612

13 Behov for samfunnsfaglig kompetanse er mindre utbredt, men noe jevnere fordelt 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201613

14 Hva slags samfunnsvitere trenger NHO-bedriftene i hvilke deler av organisasjonen? 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201614

15 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201615 Behov for fagarbeidere med byggfag er mest utbredt, men TIP og elektro viktigst for de største bedriftene

16 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201616 Størst tilfredshet med lærlingenes samarbeids- og læringsevner

17 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201617 Størst behov for fagskoleutdannete fra tekniske/håndverksfag og økonomi/adm.

18 Elektro- og bygg og maskiningeniører mest etterspurt, totalt og blant de største NHO-bedriftene 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201618

19 Norskkunnskaper og praktisk erfaring mest vektlagt ved nyansettelser 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201619

20 Personlighet i intervjusituasjonen teller mest hvis kandidater står likt mht. utdanning og fagbakgrunn 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201620

21 Sentrale funn og konklusjoner 17.02.2016Lansering av NHOs kompetansebarometer 201621 Samlet sett noe lavere grad av udekket kompetansebehov ift 2014/15 – merkbare utslag innen olje og gass og Rogaland Mest aktuelt å heve kompetansen til dagens ansatte, men fortsatt aktuelt med nyansettelser Stort behov for ansatte med yrkesfag og fagskole – på tvers av landsforeninger, regioner og bedriftsstørrelse Behovet for ansatte med høy utdanning øker markant med bedriftenes størrelse Samfunnsvitenskapelig kompetanse mest etterspurt i støttefunksjoner og primært økonomer Lærebedrifter mest fornøyd med lærlingenes samarbeids- og læringsevne

22 www.nifu.no Resultater fra NIFUs undersøkelse om kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter


Laste ned ppt "NHOs kompetansebarometer 2016 Hovedresultater fra 3. undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google