Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jane Haave Kompetanse på lavere nivå Tirsdag 16. september 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jane Haave Kompetanse på lavere nivå Tirsdag 16. september 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jane Haave Kompetanse på lavere nivå Tirsdag 16. september 2008

2 Jane Haave Formell kompetanse - tre typer kvalifikasjoner Studiekompetanse Yrkeskompetanse (fag- svennebrev) Kompetanse på lavere nivå

3 Jane Haave

4 Kompetanse på lavere nivå - lærekandidatordningen Lærekandidat inngår opplæringskontrakt En opplæringskontrakt er et virkemiddel som skal gi muligheter for større fleksibilitet og individuelle tilpassninger Ingen krav om bestått teori Tar sikte på kompetanse på et lavere nivå enn fag-/svennebrev

5 Jane Haave Lærekandidatordningen - målgruppe Elever som ”sliter” i grunnskolen Elever som ikke oppnår alle fagene i vdg skole Klarer å stå i et arbeidsforhold Opplever mestring gjennom praktisk arbeid

6 Jane Haave Lærekandidatordningen – planlagt prosess Gjennomfører et opplæringsløp som et resultat av en langsiktig planlagt prosess I grunnskolen - informasjon til foreldre og elev om muligheten Vurder mulighetene - Utdanningsvalg (totalt 113 timer) Overgangen til vdg - ikke blanke ark

7 Jane Haave Elev i vdg skole Planlegge og tilrettelegge et realistisk opplæringsløp - skolens ansvar Opplæringen skal danne grunnlag for en videre yrkesutøvelse Se mulighetene - framfor begrensningene Søke/videreføre samarbeidet med lokalt næringsliv Utarbeide grovplan for opplæringen

8 Jane Haave Lærekandidat – i bedrift Ansettes i bedrift på lik linje med en lærling Det inngås en formell kontrakt mellom lærekandidaten, lærebedriften og fylkeskommunen Gjennomfører opplæringen innenfor et begrenset antall mål i læreplan Læretiden er som regel to år Konvertere en opplæringskontrakt til lærekontrakt Ved slutten av læretiden avvikles kompetanseprøve

9 Jane Haave ”Hadde skolen vært mer inkluderende og fleksibel, ville kanskje færre falt av”… Refleksjon og hva kan vi gjøre sammen…..

10 Jane Haave En ressurs for arbeidslivet… Prosjekt Redusert bortvalg i en lærende organisasjon i Akershus og Oslo 2007 80% av 231bedrifter innen 12 bransjer fordelt på 9 utdanningsvalg har behov for arbeidskraft med kompetanse under fag-/svennebrev Bedrifter er interessert i å kvalitetssikre skolens opplæringsmodeller

11 Jane Haave Hvilke egenskaper bedriftene så som viktigst hos medarbeidere med kompetanse på lavere nivå. Ærlighet/til å stole på Samarbeidsdyktig Høflig og utadvent Effektiv i jobbsituasjonen Møter presis på jobben Generelt faglig dyktig Omstillingsdyktig Faglig dyktig innen et spesialfelt Annet (helhetsforståelse, økonomisk sans, vise interesse, tålmodig)

12 Jane Haave Veien videre etter med kompetansebevis Sluttkompetanse; som gjør at han /hun kan oppnå en tilsetting på nivå under fag- /svennebrev i en offentlig eller privat virksomhet Videre opplæring i skole mot yrkes- eller studiekompetanse

13 Jane Haave Alternativ fagopplæringsveier Praksisbrev, en forsøksordning i tre fylker Praksisbasert toårig løp med sluttvurdering praksisbrev Egen læreplan I tillegg skal kandidaten ha opplæring i norsk, matematikk og samfunnsfag


Laste ned ppt "Jane Haave Kompetanse på lavere nivå Tirsdag 16. september 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google