Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLUBBKVELD 1. September 2014 Flest mulig – lengst mulig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLUBBKVELD 1. September 2014 Flest mulig – lengst mulig."— Utskrift av presentasjonen:

1 KLUBBKVELD 1. September 2014 Flest mulig – lengst mulig

2  FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG  Vi trenger flere med!  Klubben kan ikke driftes av noen få  Flere som deltar fører til:  Mer overkommelige arbeidsoppgaver  Større involvering og inkludering i klubben – et bedre miljø  Hyggeligere og bedre for oss alle! Kvalitetsklubb

3  Forslag til fordeling:  12-års lagene:Rydding av anlegg  13-års lagene:Vedlikehold av nett og mål  14-års lagene:Vask av garderober  16-års lagene:Kiosk og support av seniorlaget  Mini og knøtt:Kiosk/miljøaktiviteter ved egne turneringer/fotballskole Arbeidsoppgaver må fordeles!

4  Arrangere enkelt kiosksalg for seniorlaget sine hjemmekamper  Speakertjeneste og billettsalg ved seniorlaget sine hjemmekamper  Arrangere enkelt kiosksalg ved egne hjemmekamper  Lede «kioskutvalget» bestående av en representant fra hvert lag i alle årsklasser.  Oppfordre og hjelpe til med å få satt i gang enkelt kiosksalg ved interne turneringer; særlig for knøtt og mini Kiosk – 16-års lagene

5  Garderober skal vaskes månedlig ved jevnlig bruk.  Garderobene skal være nyvasket fremfor ØSB-cup og Tine Fotballskole.  Vaske garderober etter ØSB-cup (Gryta, ØBK-huset, Ørlandshallen og Lundavold)  Men - Alle lag har ansvar for å rydde etter seg etter bruk!! Garderober – 14-års lagene

6  Hjul på mål smørres og ettersees fremfor sesongstart vår og høst.  Nett ettersees jevnlig slik at skader repareres så snart som mulig. Vedlikehold – 13-års lagene

7  Søppel skal kastes i søppelbøtter  Søppelsekker tømmes ved behov og settes inn i garasjen for henting av kommunen.  Nye søppelsekker hentes i garasjen og has i søppelspann.  Området rundt Gryta og stadion rakes/kostes ved sesongstart på våren og før ØSB-cup medio august.  Områdene brukt under cup skal ryddes søndag kveld etter cup.  Alle lag har ansvar for å rydde etter seg etter trening/kamp! Rydding – 12-års lagene

8  Arbeidet utføres i hovedsak av deltakere på bedriftslag samt en gruppe av klubbens folk  Viktig med god opplæring for å unngå unødige skader og reparasjoner av utstyr Plenklipping/brøyting

9  Vi får gå på fotballtrening og spille kamper  Daglig drift må inngå som en del av klubbdriften  Ekstraordinært arbeid kan godtgjøres  Lagene kan søke om midler til sosiale aktiviteter, reiser, etc  Klubben dekker påmeldingsavgift og to A-kort ved deltakelse på cup. Men hva får vi igjen for dette da??

10  Trenere og lagledere har mer enn nok å gjøre.  Meldes inn til styret v/Torhild (900 85 005) innen 15. september!  Behov for en foreldrekontakt for ulike aktiviteter i laget:  Kampvert/Fair Play  Kjørelister  Kiosksalg  Dugnader  Miljøaktiviteter  Kontaktperson mot styret Foreldrekontakt

11  Treningstilbud  Forsikringer  Reiser  Deltakelse på cup/samlinger/turneringer  Påmeldingsavgift til krets  Dommerutgifter  Viktig at denne betales, og lagledere/foreldrekontakt må hjelpe til for at denne kreves inn. Treningsavgift

12  Vi trenger å få satt sammen utvalget snarest mulig – blir sendt ut forespørsel på mail.  Oppgaver:  Revidere sportsplan  Være koordinatorer for trenere  Bistå trenere med oppdateringer og gode råd  Sammensetning:  Sportslig leder (Bjørn Inge fra styret)  To fra ungdom/senior (Trond + …)  To fra barnefotballen Sportslig utvalg

13  Utstyr som brukes skal settes tilbake på plass i samme stand og mengde!  Behov for utstyr: meldes fra til Kåre  Tilbakemeldinger fra møtet:  Utstyrspool fra 14 år og oppover, og baller med ulik farge etter årstrinn  Øvrige får ut egne ball-nett som de tar ansvar for. Utstyr

14  Lederkurs del 1:  13 – 14. september (minst halvparten av styret må ha dette). Vi har to plasser ledig  Trenerkurs del II  Vellykket del I, og del to gjennomføres nå i høst?  Trenerseminar 16.september med Frode Moen, med tema Trenerrollen på Opphaug skole kl 18.00. Utvikling

15  Tillitsvalgte som har med barn og unge å gjøre er pliktige til å levere attest  Kan leveres elektronisk vha Bank-ID  Skjema blir sendt ut fra klubben  Fyller ut skjema, tar bilde av/skanner, og legger ved søknad. Sendes til politiet.  Fremvises for kontaktperson i Hovedstyret: For fotball: Torhild (Ta bilde av attest og send til 900 85 005) Politiattester

16  Flest mulig – lengst mulig  Vi må redusere frafallet!!  Trenere/lagledere må spesielt følge opp de som ikke møter på trening  Ta en prat med spiller og foreldre – eller be andre gjøre det  Vi må vite hvorfor spillerne våre slutter og hva vi kan gjøre for å beholde dem – hva kan vi bli bedre på?? Retningslinjer

17  Hva kan styret bli bedre på?  Hva kan klubben bli bedre på?  Hva kan vi gjøre for at alle skal ha det enda bedre i ØBK ?  Noe mer da? Og hva mener dere?


Laste ned ppt "KLUBBKVELD 1. September 2014 Flest mulig – lengst mulig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google