Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lagleder og trenermøte Oppegård Fotball 16. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lagleder og trenermøte Oppegård Fotball 16. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lagleder og trenermøte Oppegård Fotball 16. april 2008

2 Agenda • Klubbutvikling – status • Oppegårdbanen og Østre Greverud kunstgress • Banefordeling og treningstider • Informasjonskanaler • Trenerkoordinator – arbeid framover • Diverse - Utstyr - Teknikkmerkeprøven - Lagenes sider på web - Retningslinjer for banene - Laglister – oppdatering og fordeling av ansvar • Fordeling av treningstider

3 Klubbutvikling - status •Ca 20 personer har bidratt i arbeidet fram til nå –Variabelt oppmøte –Sportslig plan har hatt flest deltakere –OK framdrift – dokumenter klargjort •Sportslig plan –Dokument klart for å sendes på høring –Innspill mottas fram til 1. mai –Innhold sportslig plan •Mange detaljer, men skal deles opp pr aldersgruppe •Kortversjon skal lages •Økonomi –Ikke ferdig – avsluttes innen 31. mai •Klubbhåndbok –Dokument klart for å sendes på høring –Innspill mottas fram til 1. mai

4 Oppegårdbanen fra 2008 •Oppegårdbanen opprettholdes som treningsbane –Vanning og klipping utføres av kommunen –Oppegård kommune vil fjerne brakkene •Annet vedlikehold –Dugnad må gjøres av fotballgruppa •Garderobe/wc –Må eventuelt kjøpes inn og driftes av fotballgruppa –Lagt inn i budsjettet for 2008 •Kiosken –Ingen endring –Driftes allerede av fotballgruppa –Potensielle inntekter ved salg av kaffe, mineralvann og vafler

5 Østre Greverud kunstgress • Banen: – Undervarme – ikke snøsmelteanlegg – Fyring med gass – Banen brøytes/sloddes hele året – 2 ganger i uken – Søppel MÅ fjernes etter trening/kamp • Kostnader – Snørydding, slodding, fyring, grandulat, drift/ vedlikehold (dekkes av idrettslagene – KIL/OI) – Vinterdriften kostet totalt ca. kr. 180.000 i fyring – Måking og slodding går via KIL – endelige tall foreligger ikke ennå – Mulig avtale mellom OI og kommunen • OI betaler for slodding på ØGK, kommunen utfører klipping og vanning på Oppegårdbanen.

6 Banefordeling - prinsipper • Idrettsrådet fordeler treningstid ihht antall lag i KIL og OI • KIL har ca. 80 lag og OI ca. 40 lag – KIL får 2/3 av treningstiden mandag-fredag – OI får 1/3 av treningstiden mandag-fredag • Trening/kamper på lørdag og søndag kommer i tillegg • Kamper går alltid foran trening • Sofiemyr kunstgress, Østre Greverud grus/kunstgress – deles mellom KIL og OI – KIL benytter ikke Østre Greverud grus/kunstgress sommerstid

7 Banefordeling – prinsipper (2) • Hverdager – Kamper går foran trening • Lørdager – Treningstider fordeles mellom KIL og OI – Kamper/cuper kan arrangeres • Søndager – Treningstid tildeles ikke – Kamper/cuper kan arrangeres • Generelt – Kolbotn damelag har prioritet på Østre Greverud kunstgress – Kan komme på kort varsel

8 Treningstider sommer 2008 • Sofiemyr kunstgress hverdager og lørdager – KIL: 15 + 1 timer til fordeling – OI: 8 + 1 timer til fordeling • Østre Greverud kunstgress hverdager og lørdager – ingen fordeling av treningstid – Kamparena – Eventuell ledig tid kan benyttes fritt • Oppegårdbanen – Fordeling av treningstid – Det tas hensyn til lagenes kampdager så langt det lar seg gjøre • Grusbanen hverdager – Ingen fordeling av treningstid – KIL benytter ikke banen – Lite kamper, som betyr at lagene kan benytte banen når det ikke går kamper

9 Disponible baner sommer 2008 • Oppegårdbanen – for alle • Ekornrud – 5’er • Østre Greverud grus – for alle • Sofiemyr kunstgress

10 Informasjonskanaler Etablerte informasjonskanaler for fotballgruppa: • Web • E-post • Møter • OI-avisa Hva er nytt: • Nyhetsbrev • SMS Samtlige har ansvar for å sende inn aktuelt stoff til nyhetsbrevet til: webansvarlig@fotballgruppa.no SMS-løsning som gjør det mulig å sende fellesinformasjon til samtlige på laget

11 Trenerkoordinator •Egen gruppe skal arbeide med følgende: –Ferdigstille sportslig plan –Definere rollen som kommende trenerkoordinator skal ha •Talentutvikling og hospitering –Sette hospitering i system –Ekstratrening dere flere aldersgrupper er samlet •Forslag må sendes på høring –Kommunikasjon med trenere/gjerne egne samlinger •Kartlegging av trenerkompetanse •Innbydelse til kurs/samlinger og lignende –Legge til rette for at trenere fortløpende får faglig påfyll •Hvem er foreløpig med –Jørn Heggestad (styrets ansvarlige) –Uno Olsen (A-laget)

12 Diverse •Utstyr –Utstyr fordeles uten bruk av materialforvalter –Tilgjengelighet •Hovedbestillinger før hver sesong (Samtlige uttak bokføres) •Supplering fra eget lager i garasjen. Bestilling sendes via info@fotballgruppa.no •Det vil bli informert om nye rutiner •Spillerdrakt –Lageret er snart tomt –Supplering vurderes fortløpende •Enkelte lag vil få nye drakter –Innkjøp av nye drakter skjer i løpet av sommeren •I en periode vil ikke alle i Oppegård ha like drakter •Ny sponsor – Garanti Eiendom –Alle lag må samle inn drakter og trykke på logo

13 Diverse (2) •Teknikkmerkeprøven før sommeren –Arrangeres søndag 1. juni •Lagenes sider på web –Lagene må minimum oppdatere med kontaktinformasjon –Viktig informasjonskanal for både barn og foreldre –Informasjon om kamper, treninger, cuper osv –Seksjonene har ansvaret med å følge opp •Retningslinjer for Østre Greverud kunstgress - spesielt –Se til at det søppel/tape osv kastes i søppelbøtter –Tyggegummi er bannlyst –Trenerens ansvar å se til at regler følges •Laglister –Lagleder har ansvar for at laglisten oppdateres fortløpende •Lisensregisteret –Er for alle spillere over 12 år –Ungdomsseksjonen har ansvaret for 12-16 år –Junior/seniorseksjon har ansvaret for 17 år og eldre

14 Fordeling av treningstider •Oppegårdbanen er kun treningsfelt •Nye treningstider er gjeldende fra og med 1. mai –Viser til eget skjema •Tatt hensyn til oppsatte kampdager •Samkjøring av årsklasser •Østfoldserien for 5’er er ikke tidfestet ennå –Av den grunn kan fordeling bli noe endret


Laste ned ppt "Lagleder og trenermøte Oppegård Fotball 16. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google