Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FUGE – funkskjonell genomforskning. FUGE: Norges flaggskip innen bioteknologi - Levetid 2002 -2011 - Totalt budsjett: 1,5 milliarder -Nasjonal organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FUGE – funkskjonell genomforskning. FUGE: Norges flaggskip innen bioteknologi - Levetid 2002 -2011 - Totalt budsjett: 1,5 milliarder -Nasjonal organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 FUGE – funkskjonell genomforskning

2 FUGE: Norges flaggskip innen bioteknologi - Levetid 2002 -2011 - Totalt budsjett: 1,5 milliarder -Nasjonal organisering og ansvarsfordeling -FUGE II fra 2007 - 2011

3 Mål: - Føre Norge fram til forskningsfronten innen funksjonell genomforskning - Fordele ansvar og oppgaver til de ulike universitetsregionene - Etablere og katalysere nasjonalt og regionalt samarbeid - Stimulere til industriell utvikling innen bioteknologi - Promotere internasjonalisering

4 Gjennom regionalt og nasjonalt samarbeid Funksjonell genomforskning av høy kvalitet Medisinsk forskning Marin forskning Grunnforskning biologi (inkludert bioinformatikk) FUGES fundament

5 De nasjonale teknologiplattformene er FUGEs ryggrad o Nasjonal servicefunksjon og kompetansemiljø for den gitte teknologien o Utfører egen forskning o Alle forskere i Norge kan bruke plattformene – ikke bare de med FUGE-støtte

6 Biobanks for Health (Two platforms) The Norwegian Bioinformatics Platform The Norwegian Centre for Integrative Genetics The Norwegian Arabidopsis Research centre The Norwegian Centre for Microarray Technology The Norwegian Structural Biology Centre The Norwegian Molecular Imaging Centre The Norwegian Proteomics Centre The Norwegian Centre for Microbial Technology The Norwegian Transgenic Centre FUGEs teknologiplattformer:

7 BRUKERUNDERSØKELSE FUGES TEKNOLOGIPLATTFORMER 2006: -Svært positiv tilbakemelding om FUGE og plattformene -Mer nasjonalt samarbeid -Plattformene/FUGE har ført til økt kvalitet på forskningen -For mange miljøer er plattformene så viktige at de ikke vil kunne fortsette sin forskning uten teknologiplattformene

8 EVALUERING AV FUGES NASJONALE TEKNOLOGIPLATTFORMER 2006: - Uavhengig evalueringsgruppe fra de nordiske landene - Mener FUGE – initiativet er svært viktig og riktig for Norge innenfor funksjonell genomforskning - Mener teknologiplattformene stort sett demonstrerer “an excellent performance at an international level” - Teknologiplattformene fungerer nasjonalt - Anbefaler å styrke satsingen på biobanker og bioinformatikk

9 Oversikt FUGE- støtte 2002-2006 - 11 nasjonale teknologiplattformer - 127 forskningsprosjekter - 18 karrierestipend til unge forskere - 17 industriprosjekter = 16 % av biotekbedrifter - 12 EU-prosjekter - 11 etikkprosjekter - Regional støtte til universitetsregionene

10 Fordeling av bevilgningene 2002 - 2006: (i millioner kroner)

11 INTERNASJONALISERING o Aktiv partner i tre ERA-nett: Planter, systembiologi og etikk o Samarbeid med Nord-Amerika på genomforskning i havbruk o Bilateral avtale med Swegene og Wallenberg Consortium North o Støtter 12 EU prosjekt

12 FUGE og EU’s 7. rammeprogram “FUGE og sentrene for fremragende forskning (SFF) og forskningsdrevet innovasjon (SFI) representerer sterk norsk kompetanse på fagområder med høy relevans i 7. rammeprogram.” Fra Forskningssamarbeidet Norge - EU

13 Høydepunkt: Humane biobanker og helseregistre av verdensklasse - 450.000 personer - Mor og barn cohort - Internasjonalt samarbeid - Folkehelseinstituttet utfører forskning på autisme for USA

14 BIOBANKER er avgjørende for å utvikle diagnoser og behandling av de store folkesykdommene. Norge har særlige forutsetninger for å forske på biobanker og helseregistre:

15 Høydepunkt: 4 av 14 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er basert på FUGEs teknologiplattformer eller FUGE støttede bedrifter/forskere.

16 Høydepunkt: cGRASP: International salmonid genomics consortium - Ledes av Canada og Norge - Resultatene vil ha stor betydning for laskeoppdrettsindustrien

17 Høydepunkt: Partner i det internasjonale storfegenom sekvenserings- prosjektet - Norsk rødt fe er en av syv kuraser i verden som blir sekvensert - Stor betydning for norsk landbruk

18 Høydepunkt: FUGE støtter 16 % av alle norske bioteknologiselskap - Mange av dem sier FUGE-støtte har vært avgjørende for overlevelse og internasjonalt samarbeid

19 Rentegevinst av FUGE Gjør Norge attraktivt for utenlandske forskere og internasjonalt samarbeid Øker det internasjonale samarbeidet Forebygger kompetanseflukt fra Norge


Laste ned ppt "FUGE – funkskjonell genomforskning. FUGE: Norges flaggskip innen bioteknologi - Levetid 2002 -2011 - Totalt budsjett: 1,5 milliarder -Nasjonal organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google