Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Revidering Handlingsplan for Fysisk aktivitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Revidering Handlingsplan for Fysisk aktivitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Revidering Handlingsplan for Fysisk aktivitet idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Sør-Trøndelag 2005-2008 Kultur- og kirkedepartementet ønsker at fylkeskommunen tar en mer aktiv del i utformingen av idretts- og friluftspolitikken på regionalt nivå (…) Fra veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet 07

2 2 Prosessplan 2008-2009 juniProsessplan til informasjon i KIV-komité augustDialogmøter med kommuner og idrettsråd, 5 stk septemberDialogmøter med idrett, friluftsliv, skytter etc okt-novUtarbeidelse av forslag til høringsdokument 3.-4.desDrøfting i KIV-komité, med repr. fra særkretser, som innspill til FU desHøringsforslag godkjennes i fylkesutvalget 15.des-1.febHøringsdokument til kommuner, særkretser etc aprilSluttbehandling i Fylkesting via KIV-komité maiFordeling av årets spillemidler til idretts- og friluftsanlegg i fylkesutvalg

3 3 Spillemidler i 2008

4 4 Spillemiddelandelen går ned! Andel spillemidler i forhold til godkjente søknadssum i Sør-Trøndelag Godkjent søknadssum i fylket fra 1999-2007 har økt fra 36,4 til 124 mill kr. Innvilget andel er redusert fra 60 til 27%. Vi må bygge smartere!

5 5 ”Idrett og fysisk aktivitet for alle – uten anlegg ingen idrett” Den samlede anleggsmassen skal gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet. Anleggsmassen bør tilpasses aktivitetsprofilen til befolkningen. Den statlige idrettspolitikk skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten, og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet. Staten, gjennom sin idrettspolitikk bør ha et særlig ansvar for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Idrettslivet i endring St.melding nr. 14 (1999-2000) Statlige føringer

6 6 III Anlegg Vi vet at tilgangen til gode idretts- og friluftsanlegg har stor betydning for barn og unges oppvekstvilkår Idrettspolitisk manifest for Trøndelag Derfor vil vi: Stimulere til økt andel kommunal og interkommunal anleggsutbygging Arbeide for enklere og bedre finansieringsordninger (:fordelingsnøkkel og mva) Bidra til kompetanseheving for bygging og drift av fremtidsrettede idretts- nærmiljø- og skoleanlegg

7 7 Trening og mosjon minst 1 gang i uken: 65% Mest vanlig: fotturer (51 %), skiturer (35 %), jogging (30 %) Mest brukte anlegg: skogsbilveier, store stier (50 %) Ordinære anlegg brukes av organisert idrett (90%) Turstier, private helsestudio, vekt-/styrkerom og lysløype brukes mer Gymsal, idrettshall og fotballanlegg brukes mindre Kvinnene står for mesteparten av veksten i anleggsbruken Befolkningens bruk av anlegg Jan Ove Tangen, professor ved Høgskolen i Telemark og Rafoss & Breivik 2007

8 8 Er anleggsmassen tilpasset befolkningens aktivitetsprofil? Jan Ove Tangen, professor ved Høgskolen i Telemark

9 9 Globalisering fører til nye interesser Reidar Säfvenbom, NIH

10 10 Over landsgjennomsnittet: Fotballanlegg Isanlegg Svømmeanlegg Friluftsliv Motorsport Skyteanlegg Under landsgjennomsnittet: Flerbrukshaller Skianlegg Aktivitetsanlegg

11 11 Søknader nærmiljøanlegg 2005 – 2007 Bygg for et variert aktivitetstilbud, for barn og unge, jenter og gutter! Involver brukere og lag gode møteplasser

12 12 Innbyggere pr idrettsanlegg (vektet)

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19 Hvilke anlegg trenger vi, -og hva bygger vi? -Spørsmålet er om de anleggene som prioriteres i offentlige planer og bygges, er i tråd med overordnede mål om idrett og fysisk aktivitet for alle, og om anleggene brukes av dem som det i utgangspunktet var tiltenkt (…) Nenseth, Schmidt, Skogheim 2006 Kunstgress i vekst, -svømmehall i forfall

20 20 Skyteanlegg Snøproduksjon Terrengsykling Motorsport Rideanlegg Opplæringskart Aktivitetsflater også med is

21 21 Spørsmål 1.Hvilke anlegg skal vi tilby barn og unge – stikkord: skolegård, fritid, idrettslinjer 2.Er det mulig å tenke nye finansieringsmodeller 3.Hvilke anlegg kan vi samarbeide om regionalt –motorsport, flerbrukshaller, svømmebasseng, golf, snøproduksjon, friidrett, rideanlegg, moderne skianlegg, friluftsliv 4.Hvordan sikre at de riktige anleggene bygges – hvem høres? 5.Nyanlegg kontra rehabilitering - Hvordan håndtere rehabilitering av kunstgress om 5-10 år Prioriter fem større satsinger i din region for 2009-12


Laste ned ppt "1 Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Revidering Handlingsplan for Fysisk aktivitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google