Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delårsresultat 1. Kvartal 2003 Onsdag 15.mai 2003 Hotel Continental.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delårsresultat 1. Kvartal 2003 Onsdag 15.mai 2003 Hotel Continental."— Utskrift av presentasjonen:

1 Delårsresultat 1. Kvartal 2003 Onsdag 15.mai 2003 Hotel Continental

2 Vår misjon  Skape opplevelse og fellesskap blant mennesker

3 Vår visjon  Vi skal skape –De mest fornøyde kundene –De mest lønnsomme forhandlerne i sportsbransjen

4 Vår strategi Gresvig skal tenke og opptre som en integrert detaljistkjede. Effektiv arbeidsfordeling mellom kjedesentral og forhandler skal gi best mulig lønnsomhet og effektivitet for kjeden som helhet. Våre kjedekonsepter skal være førstevalget for utvalgte forbrukergrupper gjennom et attraktivt varetilbud og en sterk markedsposisjon Felles fokus på forbruker

5  Hovedtrekk og resultater –Konsernet –Virksomhetsområdene Gresvig AS - Kjedesentral Gresvig Detalj – Egeneide butikker  Status Super G  Utvikling i medlemsmassen  Balanse –Konsernet  Fremtidsutsikter Hva skal jeg snakke om

6 Resultatutvikling konsern  Fortsatt resultatfremgang  Resultat før skatt øker med +19% i kvartalet

7 Utvikling i driftsresultat  Totalt 17% ned ifht. 1.kv. 2002  + 7,2 % i Kjedesentralen i  Tilbakegang i egeneide butikker (6,8 mill.kr. lavere)

8 Omsetningsutvikling Totale driftsinntekter i hele mill.kr.

9 Hovedtrekk i kvartalet  Omsetningsvekst på 20 mill  Resultat før skatt opp fra 10,9 til 13 mill  Driftsresultat ned fra 20,8 til 17,2 mill Bakgrunn –Omkostningsvekst er investeringer for å øke distribusjon Verving nye butikker Etablering nye butikker Stormarked –Mars var meget svak omsetnings- og resultatmessig for Gresvigs egeneide butikker Usikkerhet i markedet ga effekt i hele varehandelen Resultateffekt 5 mill sammenlignet med 2002

10  Svak markedsutvikling i 1. kvartal totalt  Tidlig start på vinteren ga forskyvning –Salget av vintervarer stoppet opp tidligere enn vanlig i første kvartal  HSH statistikk detaljhandel, gruppen som inkl. sport –Januar +6,5% –Februar: +10,1% –Mars: -7,8% –1.kvartal totalt: +2,3% Markedsforhold

11 Hovedtall konsern

12 Aksjenøkkeltall

13 Kjedesentralen - Gresvig AS

14 Hovedtall Gresvig AS

15 Hovedtrekk Gresvig AS  Omsetning : –Økning skyldes i sin helhet økt kjøpslojalitet - G-sport lojaliteten opp 2 prosentpoeng (86%) - Intersport lojaliteten opp 11 prosentpoeng (73%) (Færre enheter enn Q1 2002 trekker omsetningen ned)  Kostnader : –Reklame+ 4 mill (økt markedsinnsats) –Personal + 1 mill (sentral org. stormarked) –Logistikk + 1 mill (økt antall varelinjer)

16 Marginutvikling Gresvig AS  Marginutvikling for vareomsetning fra kjedesentral til forhandler  DG1 (dekningsgrad 1) er marginen i grunnkalkylen før rabatt og bonus til forhandler  DG 2: Realisert margin etter avgitte rabatter og årsbonuser

17 Detaljvirksomheten - Gresvig Detalj

18 Hovedtall Gresvig Detalj

19 Hovedtrekk Gresvig Detalj  Omsetning : Stabil –Høyt salg av vinterprodukter Q4 ga forskyvning i salg av vintervarer Q1 –Ombyggingsprosjekter gir kortvarig omsetningsreduksjon Super G Alna, Asker sentrum, CC vest, –Generell nedgang på de store kjøpesentrene i Osloområdet  Flere butikker (+ 5 stk) –PAC + Gjøvik  Lavere salg pr. butikk –Sammenlignbare butikker ned 5%  Bruttomargin ned 4,1 prosentpoeng –Økt bruk av pris som virkemiddel  Kostnader –Flere butikker gir økte kostnader –Stabilt kostnadsnivå per butikk

20 Konsernets lønnsomhet av egeneide butikker

21 Gresvig Detalj Utvikling i realisert bruttofortjeneste

22  Positive signaler i april –Sterk åpning av Super G på Alna - 70 % omsetningsøkning i april mot fjorår.  Sterk start på sykkelsesongen –69% økning i antall solgte sykler hittil !  April er 10% foran fjorår på sammenlignbare butikker –Hittil i år: -0,3% på sml.but.  Høyt aktivitetsnivå i butikk og høyt trykk på markedsføring i mai/juni  Nyåpning av G-Sport Oslo City i Juni (ny butikk)  Reåpning av G-Sport CC Vest i Juni (nytt lokale)  Reåpning av G-Sport Bærum i Juni (oppgradering) Fremtid Gresvig Detalj

23 Balanse

24 Hovedtall konsernbalanse

25 Utvikling varebeholdning

26 Hovedtall konsernbalanse

27 Utvikling egenkapitalandel

28 Fremover

29  Sterk åpning av pilotbutikken på Alna –Nyåpning av egeneid butikk på Alnabru 5. April –(Tidligere G-Sport Alna) –70 % omsetningsøkning i april måned  Videre planer: –Stavanger –Kristiansand –Trondheim –Bergen Super G – status og fremtid

30 Oppkjøp, etablering, nye medlemmer  Oppkjøp i desember 2002 og 1.kvartal 2003 –Deleierskap i 34 eksisterende kjedebutikker  Nyetableringer –Ni nye butikker ( 8 medlemseide og 1 egeneid) –Areal fra 300 til 900 kvm per butikk –Forventet snittomsetning 7-10 mill. årlig  Verving fra andre kjeder –To butikker er vervet i løpet av 1.kvartal –Ingen avgang til andre kjeder i kvartalet

31 Langsiktighet i detaljleddet  Eierskap gir langsiktig detaljomsetning – gjennom Gresvigs hel- og heleide butikker  Hel- og deleide butikker står for en detaljomsetning på ca. 900 millioner kroner årlig  Estimert omsetning i kjedene totalt er 2,7 mrd.

32  Vekststrategien står fast –Vekst i omsetning og lønnsomhet Stormarked Etablering av nye butikker Vervekampanje –Fortsatt fokus på rolledeling og økt presisjon Økt presisjon og kvalitet betyr mer tid til salg i butikk  2003 vil preges av –Fortsatt økt konkurranse i sentrale markedsområder –Lavere marginer i detaljvirksomheten –Intensiv markedsføring og prispress –Lavere finanskostnader Fremtidsutsikter


Laste ned ppt "Delårsresultat 1. Kvartal 2003 Onsdag 15.mai 2003 Hotel Continental."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google