Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Før bruk sjekk av fleksible slanger, ref. prosedyre 6516 Sjekkliste vedlegg 6 «12 kontroll punkter» 6516 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Før bruk sjekk av fleksible slanger, ref. prosedyre 6516 Sjekkliste vedlegg 6 «12 kontroll punkter» 6516 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Før bruk sjekk av fleksible slanger, ref. prosedyre 6516 Sjekkliste vedlegg 6 «12 kontroll punkter» 6516 1

2 1. Merking (Merkekrav for slangeenhet er gitt i TCD 5019) Kontroller at slangeenheten er merket med: o unikt nummer (Cert. Nr.) o arbeidstrykk (WP) o leverandørs navn o installasjonens navn o Prod. mnd./år o Prod. mnd./år

3 2. Kontroller at bruk av slangeenheten vil ligge innenfor slangens bruksområde (medium, trykk, temperatur, hastighet, minimum bøyeradius) 3. Kontroller at slangeenheten er priklet hvis den under bruk vil 'se' gass

4 4. Kontroller at slangeenheten har renhet innvendig som er tilfredsstillende for bruken. Slanger mot dyser, roterende utstyr og annet ømfintlig utstyr skal spyles godt igjennom før montering og bruk. I enkelte tilfeller (f.eks. hydraulikk) kan renhetskrav være meget strenge. 5. Kontroller at slangekoplinger, tetningsflater og gjenger er rene 6. Kontroller at slangekoplinger, presshylser og slangeklemmer uten slag og sprekkskader

5 7. Kontroller at endekoplingene ikke har skader på gjengepartiet / tetningsflaten 8. Kontroller at det ikke er tegn til koplingsforskyvning 9. Kontroller at eventuell hurtig kopling er uskadet og funksjonell 10. Kontroller at sikringsutstyr er intakt

6 11. Kontroller at slange er uten ytre skader (rifter, sprekker, utbulinger, blærer, bulket korrugering, klemskader, tegn til kjemikaliepåvirkning/varmeskad er, etc). Hvis slange har blærer så ikke stikk hull på blærene. Blærene inneholder det medium som er kjørt gjennom slangen og dette kan være skadelig for personell

7 12. Kontroller at slange ikke bærer tegn til aldring, uttørking og strekk- og bøyeskader. Strekkskader forekommer hovedsakelig like i nærheten av innfestingen av koplingene. Aldring og ozonangrep er synlig ved at slangen virker morken og har små sprekkdannelser.

8 * 2012 var det 9 hendelser relatert til slangebruk * 2013 d.d. har det vært 11 hendelser relatert til slangebruk

9 9 Kontraktører og slange bruk Kontraktører, som benytter egne slanger:  Må kunne dokumentere at de har, og benytter, tilsvarende prosedyre slik at de sikrer kvalitet på sine slangeenheter og trygg bruk av disse. Dette gjelder også slanger som midlertidig utstyr eller del av midlertidig utstyr. slanger som midlertidig utstyr eller del av midlertidig utstyr. Prosedyren gjelder for følgende typer komplette slanger, inkludert koplinger og sikringsanordninger:  løse slanger/ midlertidig oppkoplede slanger  permanente monterte slanger  trommel monterte slanger  bunkringslanger

10 Kassering av slanger: 2 hovedregler 1.Slanger med skader som bør analyseres behandles som for hendelse (2.6 Hendelser" på side 8 i prosedyren) selv om ikke saken er registrert i Impact. 2.Slanger som fjernes grunnet «naturlige» skader og skal kasseres direkte. Bruker som kasserer skal melde dette til slangeleverandør, dvs. oppgi navn, dato, installasjon, unikt nr for slange og grunn til kassering. Inntil videre skal denne tilbakemeldingen sendes TA som informerer slangeleverandør. Dette da løsning for direkte tilbakemelding ikke er klart.  Merk: Hvis slanger skal repareres skal dette utføres av slangeleverandør og godkjennes av TA.


Laste ned ppt "Før bruk sjekk av fleksible slanger, ref. prosedyre 6516 Sjekkliste vedlegg 6 «12 kontroll punkter» 6516 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google