Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kildenett.no – Historisk kilde- og kunnskapsbase - Situasjonsrapport for prosjektet -Samarbeidsform -Aktuelle tema.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kildenett.no – Historisk kilde- og kunnskapsbase - Situasjonsrapport for prosjektet -Samarbeidsform -Aktuelle tema."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kildenett.no – Historisk kilde- og kunnskapsbase - Situasjonsrapport for prosjektet -Samarbeidsform -Aktuelle tema

2 Kildenett Prosjektet skal munne ut i et nettsted som har Trøndelags historie som tema, og som er tilpasset bruk i ungdoms- og videregående skole. Nettstedet skal være lett tilgjengelig for elever og lærere og enkelt å ta i bruk i undervisninga i skolen. Nettstedet skal inneholde historietekster, bilder og annet kildemateriale tilpasset hvert tema. Alt som ligger på nettstedet skal være tilgjengelig for elevene til bruk i prosjektarbeid med mer.

3 Situasjonsrapport 1. Arbeidet i faggruppene Det har vært avholdt møte i Brukermedvirkningsgruppa. Skolene: utviklingen av design, valg av tema og tilpasning av det språklige nivået i tekstene på nettstedet. Ikke alle samarbeidsskolene er klare, men vi håper å få dette på plass raskt. Vi ønsker også å involvere andre trønderske skoler gjennom forespørsel om hvilke tema som kunne være aktuelle for dem. Hva som kommer fram av ønsker fra skolene er med på å sette rammer for hvilke typer kildemateriale som etterspørres hos ABM.

4 Situasjonsrapport, rammer Kunnskapsløftet Trøndelags historie perioden fra 1750 til vår tid Starte med hovedtemaene krig og helse Undertema under disse tilpasset målgruppens ønsker

5 Situasjonsrapport forts. Publiseringsløsning, administrasjonsverktøy, design og brukermedvirkning: Prosjektet er i forhandlinger om dette, og har som mål at det skal komme på plass mandag 18.september. Nettsiden Kildenett.no er på plass, og her finnes informasjon om prosjektet og de ulike samarbeidspartnerne. Det er viktig at dere går inn der og registrerer dere, se http://www.kildenett.no/wshow.aspx?a=4943 http://www.kildenett.no/wshow.aspx?a=4943

6 Samarbeidsformer Kontakt med historieformidler per mail ”Ønskeliste” fra historieformidler: hva kan dere gjøre med den? Hvordan foreta utvelgelsen av materialet i praksis? Fellesmøter i Trondheim Hensiktsmessig å dele møtene: Nord- og Sør-Trøndelag for å få med flest mulig av samarbeidspartnerne?

7 Sentrale tema innen helse og krig Temaønsker fra skolene så langt utvikling av offentlig helsevesen utvikling av helseinstitusjoner basert på frivillighet (NKS) institusjonalisering av omsorg Vaksinasjoner: bekjempelse av epidemier ernæring: Mat før/nå, sunn mat/ sukker i kosten, lørdagsgodt, tannhelse

8 Helse forts. Hygiene: personlig hygiene / offentlig hygiene Spedbarnsdødelighet: knytta til helsevesenet, jordmorutdanning, sykdommer, ernæring, hygiene. Viktige portretter: Fredrikke Marie Qvam utdannet jordmor …

9 Kilder knyttet til disse emnene? Vaksinasjon: vaksinasjonslister, hvem vaksinerte hvem mot hva, hvordan ble dette notert i kirkebøkene, finnes det noe oversikt over epidemier som herjet hvor/når? utviklingen av helsevesenet, institusjonalisering: arkiv for sykehus og andre institusjoner, f.eks sanatorium, barn på institusjoner, fødsler og spedbarnsdødelighet hygiene: distriktslegers utsagn om hygiene og renslighet rundt om i distriktene, finnes det dokumentasjon på informasjonsarbeid som ble gjort overfor vanlige folk når det gjaldt dette temaet? Som f..eks lege Brodtkorb i Rennebu som først på 1900-tallet ville få folk til å slutte med felles vassause og å spise fra samme fat etter tuberkuloseepidemi i bygda

10 KRIG Både krigene på 1600-tallet hvor Trøndelag ei stund var svensk, Armfeldtkrigen på 1700- tallet og Napoleonskrigen er spennende og vil bli sentrale, men vi vil starte med 2.verdenskrig.

11 Krig forts. 2.verdenskrig jødeforfølgelser dagligliv motstandsarbeid arbeid på okkupantenes side bombing på trøndersk jord: Namsos, Steinkjer, Dora motstand på Hegra

12 Kilder, krig  2.verdenskrig Kilder som forteller om jødeforfølgelse, dagligliv, motstandsarbeid, arbeid på tysk side, krigsoppgjør med mer. Aviser, radiotaler, videointervju, lokalhistorisk materiale i form av nedskrevne minnetekster osv, hva har bibliotekene av slike typer materiale?  Fortellinger om enkeltpersoner i historien av begge kjønn, til begge temaene

13 Bilder som kilder Bilder f.eks: barn på sykehus, barn og jordmødre, sykehusansatte, interiør på sykehus, dagligliv og annet fra andre verdenskrig, hygiene: F.eks skitne bygater, interiør fra hus hvor det er tydelig at de hadde en annen standard for renhold enn det vi har i dag, offentlige bad med mer portretter (malerier/foto) til fortellinger om enkeltpersoner Fredrikke Marie Qvam, Lotten fra Hegra, Tordenskjold, Cissi Klein m.fl.

14


Laste ned ppt "Kildenett.no – Historisk kilde- og kunnskapsbase - Situasjonsrapport for prosjektet -Samarbeidsform -Aktuelle tema."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google