Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrker (internt)  Store volum av råstoff (skog og potet)  Sentral beliggenhet (Skandinaviakrysset)  Industrikompetanse  Klyngemiljøer innen bygg og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrker (internt)  Store volum av råstoff (skog og potet)  Sentral beliggenhet (Skandinaviakrysset)  Industrikompetanse  Klyngemiljøer innen bygg og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrker (internt)  Store volum av råstoff (skog og potet)  Sentral beliggenhet (Skandinaviakrysset)  Industrikompetanse  Klyngemiljøer innen bygg og industri  Ledige lokaler og store arealer  By med identitet og historie  Felles mål om vekst i arbeidsplasser Svakheter (internt)  Lavt utdanningsnivå og utfordrende demografi  Lav innovasjonsgrad og -takt  Ikke attraktiv som investeringsområde  Manglende profesjonalisme hos kommunene  Regionen har ingen klar identitet utad  Fragmentert næringsutviklingsapparat  Lite politisk handlekraft for regionen som helhet  Mangler frontfigurer politisk og i næringslivet  Nasjonalt / internasjonalt eierskap av lokale hjørnestensbedrifter Muligheter (eksternt)  Internasjonal satsning på grønn bioøkonomi  Nær Nord-Europas raskest voksende byområde  Endring i høgskole- og universitetssektoren  Reindustrialisering og omstillingsklynger  Lav oljepris  Teknologisk utvikling  Desentralisering – livsstilsendring  Boligprisendring i pressområder Trusler (eksternt)  Konkurrerende regioner er mer samkjørte, dynamiske, har mer vekstvilje  Stopp i infrastrukturutbygging (E16/jernbane)  Rammebetingelser fra Stortinget  Urbanisering – folk tiltrekkes storbyer  Omstilling i verdensøkonomien

2 StyrkerUtfordringer Bygge / utvikle Fikse Muligheter Trusler SWOTSWOT

3 Dette må fikses for å løse svakheter og trusler: Felles kommunikasjonsstrategiFelles næringsstrategiForbedret infrastruktur (E16 og jernbane)Styrket samarbeid mellom politisk ledelseEffektiv kommunal forvaltning (kommuneservice 3.0)Kompetanseutvikling ut fra næringslivets behovRegionale næringsarealerStyrket samarbeid mellom næringsaktøreneRegionalt såkorfondKoordinert førstelinje for næringslivet Svakheter (internt)  Lavt utdanningsnivå og utfordrende demografi  Lav innovasjonsgrad og -takt  Ikke attraktiv som investeringsområde  Manglende profesjonalisme hos kommunene  Regionen har ingen klar identitet utad  Fragmentert næringsutviklingsapparat  Lite politisk handlekraft for regionen som helhet  Mangler frontfigurer politisk og i næringslivet  Nasjonalt / internasjonalt eierskap av lokale hjørnestensbedrifter Trusler (eksternt)  Konkurrerende regioner er mer samkjørte, dynamiske, har mer vekstvilje  Stopp i infrastrukturutbygging (E16/jernbane)  Rammebetingelser fra Stortinget  Urbanisering – folk tiltrekkes storbyer  Omstilling i verdensøkonomien

4 Styringsgruppens konklusjon Styringsdokument vedtatt av regionrådet inneholder de viktigste punktene som må fikses To punkt forsterkes: samarbeid mellom politisk ledelse i kommunene og samarbeid mellom næringsaktørene Det må tydeliggjøres hvem som har ansvar for de ulike prosessene slik at prosjektet får tilstrekkelig fremdrift

5 BioøkonomiBygg og anleggLogistikk Industriutvikling / reindustrialiseringTurisme / opplevelseKompetanse / utdanning Bostedsattraktivitet Hva kan vi bygge / utvikle ut fra styrker / muligheter? Styrker (internt)  Store volum av råstoff (skog og potet)  Sentral beliggenhet (Skandinaviakrysset)  Industrikompetanse  Klyngemiljøer innen bygg og industri  Ledige lokaler og store arealer  By med identitet og historie  Kommuner med felles mål om arbeidsplassvekst Muligheter (eksternt)  Internasjonal satsning på grønn bioøkonomi  Nær Nord-Europas raskest voksende byområde  Endring i høgskole- og universitetssektoren  Reindustrialisering og omstillingsklynger  Lav oljepris  Teknologisk utvikling  Desentralisering – livsstilsendring  Boligprisendring i pressområder

6 BioøkonomiBygg og anleggLogistikkIndustriutviklingTurisme / opplevelseKompetanse / utdanningBostedsattraktivitet Hva vil skape flest arbeidsplasser og størst vekst? Stort potensial gjennom nyetableringer og innovasjon Stort potensial gjennom å ta nye markeder og utvikle nye produkter Mulighet til å skape økt omsetning pr hode, bevare eksisterende industri, samt nyetableringer Mulig stort potensial gjennom å ta en nasjonal posisjon og bidra til produktivitetsøkning Begrenset potensiale på grunn av få og små aktører Stort kompetansebehov i regionen og en aktør som er ledende på desentral undervisning Avgjørende å rekruttere kompetanse og arbeidskraft gjennom aktiv boligpolitikk og offensiv byutvikling

7 Styringsgruppens konklusjon Logistikk, Bioøkonomi og Bygg/anlegg er områder hvor regionen har et stort potensiale for vekst og må derfor prioriteres i arbeidet fremover Gjennom satsning på områdene overfor vil det også tilrettelegges for eksisterende industri. I tillegg bør det jobbes med industriutvikling og reindustrialisering gjennom dedikerte prosjekter Utdanning er viktig for regionen derfor anbefales det at ByR understøtter HiKs videre arbeide med å etablere nye studier. Dette følges opp gjennom en egen kompetansestrategi Reiseliv defineres ikke som en egen satsning i forbindelse med ByR, men håndteres av destinasjonsselskapet sammen med kommune En fremtidig vekst er avhengig av offensiv byutvikling og tilrettelegging for boliger langs knutepunkter. Dette må håndteres av den enkelte kommune. Uavhengig av ambisjoner og tilrettelegging så er kundefokus avgjørende for å lykkes. Kunde = næringsaktører som ønsker utvikling og/eller å etablere seg i regionen.

8 Bioøkonomi Logistikk Bygg og anlegg Industriutvikling Tilrettelegging (fikses)Styrker som kan utviklesForutsetning Felles kommunikasjonsstrategiFelles næringsstrategiForbedret infrastruktur (E16 og jernbane)Styrket samarbeid mellom politisk ledelseEffektiv kommunal forvaltningKompetanseutvikling ut fra næringslivets behovRegionale næringsarealerStyrket samarbeid mellom næringsaktøreneRegionalt såkorfondKoordinert førstelinje for næringslivet Kunder (næringsaktører som ønsker å satse / investere i vår region)

9 Hva nå? 1.Gå igjennom innspill og utarbeider et justert forslag til «fiksliste» og «utviklingsliste» 2.Utarbeide et justert styringsdokument innen 15. mars 3.Innen 15. april definere ansvarlige i forhold til de alle de ulike tiltakene / delprosjektene (fikse) 4.Innen 15. april rigge forprosjekter i forhold til bioøkonomi, logistikk, bygg og anlegg, samt industri 5.Innen 1. mai utarbeide en sak som beskriver strategien (fikse og utvikle) som behandles i kommunestyrene 6.Arbeidet med tiltak / delprosjekter løper parallelt


Laste ned ppt "Styrker (internt)  Store volum av råstoff (skog og potet)  Sentral beliggenhet (Skandinaviakrysset)  Industrikompetanse  Klyngemiljøer innen bygg og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google