Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Den globaliserte student – et mangfold av utfordringer – hva gjør NTNU? Presentasjonen: 1.Oversikt av internasjonaliseringen ved NTNU 2.Presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Den globaliserte student – et mangfold av utfordringer – hva gjør NTNU? Presentasjonen: 1.Oversikt av internasjonaliseringen ved NTNU 2.Presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Den globaliserte student – et mangfold av utfordringer – hva gjør NTNU? Presentasjonen: 1.Oversikt av internasjonaliseringen ved NTNU 2.Presentasjon av et nytt master tilbud som kobler teknologifag og de nye internasjonale utfordringene

2 2 Universitetene skal ha utstrakt internasjonalt samarbeid. Etablere flere studietilbud på engelsk. Starte nye internasjonale masterprogram. Øke studentmobiliteten, bl.a. ved hjelp av både utenlandske studenter og norske utvekslingsstudenter i utlandet. Utvikle utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid. Øke deltakelsen i EUs utdanningsprogram.

3 3 Økt studentmobilitet Fra 2005 til 2006 har antall innkomne studenter økt med ca. 4 %, og antall utreisende NTNU-studenter økt med ca. 14 %. Studentopphold/praksis under 3 måneders varighet I 2006 hadde totalt 100 studenter et studieopphold i utlandet av kortere varighet enn tre måneder, fordelt på diverse kurs og feltarbeid: - kurs i Kiel og Caen; - sommerkurs og mastermoduler ved the Nordic Centre ved Fudan University i Shanghai; - kurs i Energi for utviklingsland ved Makerere University i Uganda; - afrikastudier ved University of Ghana; - studier ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg. Denne utvekslingen skjer som del av studentenes studieprogram.

4 4 Internasjonale samarbeidsprosjekter/ fellesgrader NUFU-programmet finansierer samarbeid mellom universiteter og høgskoler i Norge og NORADs samarbeidsland. NOMA-programmet med start i 2007: MSc-program i petroleumsteknologi – to semester ved NTNU og to i Bangladesh. MSc in Sustainable Energy Systems in East Africa, skal foregå i sin helhet ved Makerere University i Uganda og University of Dar-Es-Saalam, Tanzania i samarbeid med NTNU. De to øvrige legges i sin helhet til universiteter i Angola og Nepal. NTNUs deltakelse i Erasmus Mundus har økt til 3 masterprogram. Fra 2007 er Erasmus en del av EUs program for livslang læring (LLP) Kvoteprogrammet. I 2006 ble det uteksaminert 67 studenter, fordelt slik: 50 masterprogram U-land, 3 masterprogram Sentral- og Øst- Europa og 14 PhD-kandidater fra U-land.

5 5 Utvekslingsavtaler I all hovedsak omfatter samarbeidsavtalene mellom NTNU og utenlandske institusjoner både forsknings- og utdanningssamarbeid. Nye avtaler i 2006 NTNU har i 2006 signert 35 utdanningsavtaler i 18 land: Over halvparten er signert med utdanningsinstitusjoner i Asia, de fleste med Kina.I utdanning er det i stor grad innkomne studenter. Når andelen engelskspråklig undervisning i Kina øker, håper NTNU på flere utreisende studenter. NTNU har signert avtaler med 9 asiatiske land i 2006. NTNU hadde en stor Polen-satsing i 2006 i samarbeid med regionale krefter i Trøndelag. NTNU har hatt samarbeid med Etiopia i mange år. NTNU har for første gang inngått en utdanningsavtale med et annet universitet om obligatorisk utveksling som en del av graden (Delft).

6 6 Internasjonale mastergrader ved NTNU NTNU tilbyr 27 Internasjonale master program, der all undervisning gis på engelsk, innen humaniora, samfunnsfag, naturfag, ingeniørfag, arkitekt, medisin og Erasmus Mundus programmet. Nyere grader som utvikles er tverr/flerfaglige.

7 7 Internasjonale mastergrader ved NTNU MPhil in Childhood Studies MSc in Coastal and Marine Civil Engineering MSc in Condensed Matter Physics MPhil in Development Studies - Specializing in Geography MSc in Electric Power Engineering MPhil in English Language and Linguistics MSc in Exercise Physiology/Sports Sciences MSc in Geotechnics and Geohazards MSc in Globalization MPhil in Human Development MSc in Hydropower Development MSc in Industrial Ecology MSc in Information Systems MSc in Light Metals Production MPhil in Linguistics MPhil in Maritime Archaeology MSc in Marine Technology MSc in Mathematics MSc in Medical Technology MSc in Natural Resources Management MSc in Petroleum Engineering/MSc in Petroleum Geosciences MSc in Project Management MSc in Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) MSc in Urban Ecological Planning

8 8

9 9 Master of Science in Globalization Vedtatt etablert av NTNUs styre 12.10.06 med oppstart høst 2007

10 10 Utgangspunkt Mastergraden skal være Tverrfaglig: Utnytte NTNUs faglige bredde og reflektere globaliseringens tverrfaglige ”natur” Praksisorientert: Gi praktisk internasjonal erfaring som del av studiet Relevant: Gi kompetanse som er etterspurt i samfunns- og næringsliv Internasjonal og engelskspråklig: Undervisning på engelsk og 50% internasjonale studenter

11 11 Marked Globalisering som tema er høyaktuelt Tverrfaglig kunnskap om globalisering er etterspurt Masteren vil være et unikt studietilbud nasjonalt Målgruppen er en voksende gruppe studenter som ønsker å arbeide internasjonalt etter endt studium Masteren åpner for samarbeid med internasjonale institusjoner

12 12 Strategisk for NTNU NTNU ønsker at forskningen innenfor satsingsområdene skal gjenspeiles i studietilbudet Masteren utnytter NTNUs tverrfaglige profil / kobler NTNUs hovedprofil og bredde NTNU ønsker samarbeid med internasjonale bedrifter og organisasjoner NTNU ønsker å utvide det engelskspråklige studietilbudet gjennom internasjonale grader NTNU ønsker en større andel utenlandske studenter Internasjonale gjesteforelesere kan bidra til NTNUs internasjonale nettverk

13 13 Oppbygging 2-årig påbygging til Bachelor/tilsvarende eller siste 2 år av 5-årig siv.ing.-graden 120 studiepoeng Obligatoriske fellesemner Obligatoriske og valgfrie særemner Felles Eksperter i Team Utenlandsopphold med praksisoppgave ved internasjonal organisasjon eller bedrift Masteroppgave

14 14 To fagretninger Global Technology Management Global Politics and Culture

15 15 4. semesterMasteroppgave ved NTNU (30 sp) 3. semesterPraksisopphold i utlandet Prosjektoppgave (22,5 sp)Kulturemne (7,5 sp) 2. semesterEksperter i Team The Global Village (7,5 sp) TIØ 4280 Change and ICT in Complex Systems (7,5 sp) TPK 4135 Logistics and Production Management (7,5 sp) TIØ 4175 Industrial Management 4C – Logistics and Purchasing Management (7,5 sp) TPK xxxx Global Manufacturing Strategy (7,5 sp) 1. semesterGEOG 3518 Knowledge Management in a Global Economy (7,5 sp) HIST 3325 International economics of contemporary history (7,5 sp) TPK 5100 Project Management 1 (7,5 sp) TIØ 4195 Environmental Management and Corporate Social Responsibility (7,5 sp) TDT 4245 Cooperation Technology(7,5 sp) TPK 5110 Quality and Risk Management in Projects (7,5 sp) TPK 4160 Value Chain Control and Applied Decision Support (7,5 sp) Global Technology Management

16 16 Global Politics and Culture 4. semesterMasteroppgave ved NTNU (30 sp) 3. semesterPraksisopphold i utlandet Prosjektoppgave (22,5 sp)Kulturemne (7,5 sp) 2. semesterEksperter i Team The Global Village (7,5 sp) POL 3004 Historical and Comparative Methods (7,5 sp) RV2110 Religion and Politics in the Age of Globalization (15 sp) SØK 1102 Introductory Development Economics (15 sp) MUS 1007 Music and Globalization (15 sp) POL 3503 International Political Economy (15 sp) 1. semesterGEOG 3518 Knowledge Management in a Global Economy (7,5 sp) HIST 3325 International economics of contemporary history (7,5 sp) KULT 3315 Globalization Theory (7,5 sp) GEOG 3050 Theories of Social Change (7,5 sp)

17 17 Involverte fakulteter og institutter Det historisk-filosofiske fakultet –Religion –Tverrfaglige kulturstudier –Historie –Musikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi –Produksjons- og kvalitetsteknikk Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse –Statsvitenskap –Geografi –Industriell økonomi – og teknologiledelse –Samfunnsøkonomi Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk –Datateknikk- og informasjonsvitenskap

18 18 Rekruttering 20 studenter totalt, 10 på hver studieretning Målsetting 50% utenlandske studenter Nasjonal og internasjonal rekruttering

19 19 Hvordan bygge opp en utdanning innenfor et tverrfaglig tema og ikke en disiplin: –Er graden faglig tung nok / faglig forsvarlig? –Gir graden dypere kunnskap / kompetanse på masternivå? –Gir graden tung nok teoretisk og metodologisk skolering? Resultat: –Antall fellesemner krympet og dermed også tverrfagligheten i studiet –Føringer for videre karrierevalg Utfordring 1: Tverrfaglighet

20 20 Hvordan gjøre det interessant for siv.ing. - studenter å velge master i globalisering de 2 siste årene av studiet? Løsning: Siv.ing. -studentene velger 2-årig master i globalisering inn i 5- årige sivilingeniørprogram gjennom innvalg emne for emne Teknologistudentene beholder graden Master of Technology/ siv.ing. med angivelse av studieprogram innenfor teknologi og deretter fordypning i globalisering Utfordring 2: Rekruttering av teknologi- studenter

21 21 Studieprogram Produktutvikling og produksjon 4. semesterMasteroppgave 3. semesterFordypningIkke-tek. emne 2. semesterEksperter i TeamTPK 4130TPK 4135Valgbart 1. semesterTBA 4305TPK 4145TPK 4160Perspektivemne Global Technology Management 4. semesterMasteroppgave 3. semesterFordypningKulturemne 2. semesterEksperter i TeamTIØ 4280TPK 4160TIØ 4175 TXX 00 1. semesterGEOG 3518HIST 3325TPK 5100TIØ 4195 TDT 4245 TPK 5100 TPK 5110 Utfordring 3 : Er graden tung nok teknologisk ? Løsning: Programstyret for hvert siv.ing. -program godkjenner at master i globalisering kvalifiserer til Master of Technology/siv.ing.

22 22 Utfordring 4: Gradsbenevnelsen NTNU: Ett program = en tittel Alternativer: –Master in Globalization –Master of Science in Globalization –Master of Philosophy in Globalization Løsning: Master of Science in Globalization Siv.ing.-studentene: Master of Technology/Studieprogram/Spesialisering i Global Technology Management

23 23 Utfordring 5: Eksperter i Team - EiT  Master i globalisering ønsker flest mulig fellesemner for å sikre tverrfagligheten i studiet.  Egne landsbyer for studieprogrammer bryter med prinsippene for EiT. Resultat: Egen landsby for master i globalisering: The Global Village Obligatorisk for de 20 studentene på Master i Globalisering 10 øvrige studenter Ordinært EiT opplegg for øvrig

24 24

25 25 Eksempler på rapporter fra landsby 51 Project 1: Characteristics of Globalisation of Research and Development Compared to Globalisation of Production. Case: Hydro Aluminium. Project 2: Global Flow of E-waste. An anaysis of informal sector processing.

26 26 Utfordring 6: Utenlandsopphold 20 studenter 2 og 2 reiser ut til samme bedrift/organisasjon Behov for 10 praksisorganisasjoner Løsning: Styret for globalisering bidrar til etablering av praksisplasser ? Globaliserings nøkkelforsker ved NTNU bidrar til etablering av praksisplasser.

27 27 Utfordringer for teknologifagene Tenke kontekstuelt og tverrfaglig. Forholde seg til økt mobilitet som student og senere som profesjonell. Globaliseringsprossene er uforutsigbare. Mottendens: tyder på at til tross for alle disse mulighetene så blir stadig flere studenter værende ved hjemmeinstitusjonen.

28 28 MEN – likevel Etableres fra høsten 2007 Unikt studietilbud Interessant emneportefølje Tverrfagligheten ivaretatt Internasjonal erfaring del av studiet Programstyret vil vurdere eventuell utvidelse både mhp volum og tematisk orientering fortløpende


Laste ned ppt "1 Den globaliserte student – et mangfold av utfordringer – hva gjør NTNU? Presentasjonen: 1.Oversikt av internasjonaliseringen ved NTNU 2.Presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google