Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Fagvalgsorientering – Institutt for bygg, anlegg og transport Kort orientering om Instituttet Studieretning Bygg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Fagvalgsorientering – Institutt for bygg, anlegg og transport Kort orientering om Instituttet Studieretning Bygg."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Fagvalgsorientering – Institutt for bygg, anlegg og transport Kort orientering om Instituttet Studieretning Bygg og anlegg – Olav Torp Anleggsteknikk Bygnings- og materialteknikk Geoteknikk Marin byggteknikk Ledelse av BA-prosjekter Studieretning Veg, transport, areal og geomatikk – Eirin Ryeng Veg, gate og jernbane Trafikk, transport og arealbruk Geomatikk Studieretning Eiendom – utvikling og forvaltning - Olav Torp Eiendom – utvikling og forvaltning Spørsmål

2 2 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Institutt for bygg, anlegg og transport; 6 ulike faggrupper Bygnings- og materialteknikk Geomatikk Geoteknikk Marin byggteknikk Prosjektledelse og anleggsteknikk Veg og samferdsel Instituttet dekker et svært bredt, stort og viktig fagområde for vårt samfunn 4-8 vit. fast ansatte på hver faggruppe

3 3 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Institutt for bygg, anlegg og transport Instituttet dekker et meget bredt fagområde Fagområder Bygnings- og materialteknikk (Bygnings- og konstruksjonsmaterialer og Prosjektering av bygninger og konstruksjoner) Geomatikk Geoteknikk (Geoteknikk og geologi) Marin byggteknikk (Hydromekanikk) Prosjektledelse og anleggsteknikk Veg og samferdsel (Fysisk miljøplanlegging, Geoteknikk og geologi og Prosjektering av bygninger og konstruksjoner) Instituttet er vertskap for tre studieretninger (Bygg og anlegg, Veg, transport, areal og geomatikk og Eiendom - utvikling og forvaltning), og emner fra instituttet kan kombineres med emner fra andre institutt om andre studieretninger (K og VM)

4 4 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Studieprogram i Bygg- og miljøteknikk - internasjonale MSc-programmer Instituttet har to egne internasjonale studieprogram Coastal and Marine Civil Engineering Geotechnics and Geohazards Instituttet er med i to andre internasjonale masterprogram Project Management Reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) Emner ved BAT kan kombineres med studieretning K og VM Emner ved UNIS Emner fra disse internasjonale studieprogrammene kan velges inn som emner i studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk, eller dere kan søke om overgang til disse programmene i sin helhet senere.

5 5 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Emner fra Institutt for bygg, anlegg og transport i 1. og 2. årskurs SemUlike fagområder ved instituttet Bygnings- og materialteknikk GeomatikkGeoteknikkMarin byggteknikkProsjektledelse og anleggsteknikk Veg og samferdsel 4Bygnings og konstruksjons- materialer 1) Prosjektering av bygninger og konstruksjoner 2) 3Geoteknikk og Geologi 3) 2 1 1)Emne i samarbeid med Konstruksjonsteknikk 2)Emne i samarbeid med faggruppe Veg og samferdsel og Institutt for konstruksjonsteknikk 3)Emne i samarbeid med Institutt for geologi og bergteknikk

6 6 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Emner gitt av institutet fom. 5 semester SemUlike fagområder Bygn./matr.tekn.GeomatikkGeoteknikkMarin byggtekn.Prosjektledelse og anleggst. Veg og samferdsel 10Masteroppgave 9Fordypningsemne Vegutforming og ulykkesrisiko 8Bygningsteknikk, prosjekteing av komplekse bygg Brannteknikk FotogrammetriGeoteknikk konstruksjoner Jordskred og skråningsstabilitet Prosjekterings- ledelse Vegteknologi Trafikksikkerhet og miljøkonsekvenser Godstransport- systemer 7Geodesi GIS 2 Geoteknikk materialegenskaper Teoretisk geoteknikk Dynamisk respons Spredning av forurensninger Anleggsteknikk Prosjektstyring 2 Bygningsforvaltning Veg- og gateplanl. Jernbaneteknikk Trafikkteknikk 6MurkonstruksjonerGIS 1 Geodesi og fotogrammetri Geoteknikk beregningsmetoder Kystteknikk Kyst og havnefas. Produksjonsteknikk i BA Kost./nytte av samferdselsanlegg Transportanalyse 5BygningsfysikkGeomatikkMarint fysisk miljøOrg/øk i BA-prosjektVeg og miljø

7 7 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Aktuelle ”fagprofiler” innen Bygg, anlegg og transport sitt utdanningstilbud Fagprofiler med kombinasjonsmuligheter mot andre institutt/Fakulteter Bygnings- og materialteknikk (mot Konstruksjonsteknikk, Energi og prosessteknikk og AB-fak) Geomatikk (mot IME-fakultetet) Geoteknikk (mot Konstruksjonsteknikk) Marin byggteknikk (mot Konstruksjonsteknikk) Anleggsteknikk (mot Konstruksjonsteknikk og Geologi og bergteknikk) Prosjektledelse og –styring (mot Produksjons- og kvalitetsteknikk) Eiendomsutvikling og forvaltning (Konstruksjonsteknikk og AB-fakultetet) Vegbygging Samferdsel og arealplanlegging (mot Byforming og planlegging)

8 8 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Kontaktpersoner – ”studieveiledere” Studieretning/Internasjonalt masterprogram Kontaktperson Bygg og anleggOlav Torp Veg, transport, areal og geomatikkEirin Ryeng Knut Ragnar Holm Eiendom – utvikling og forvaltningOlav Torp Coastal and Marine Civil EngineeringØivind Arntsen Geotechnics and GeohazardsSteinar Nordal

9 9 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Fagvalgsorientering – Institutt for bygg, anlegg og transport Kort orientering om Instituttet Studieretning Bygg og anlegg – Olav Torp Anleggsteknikk Bygnings- og materialteknikk Geoteknikk Marin byggteknikk Ledelse av BA-prosjekter Studieretning Veg, transport, areal og geomatikk – Eirin Ryeng Veg, gate og jernbane Trafikk, transport og arealbruk Geomatikk Studieretning Eiendom – utvikling og forvaltning - Olav Torp Eiendom – utvikling og forvaltning Spørsmål


Laste ned ppt "1 21. februar 2007 Fagvalgsorientering Fagvalgsorientering – Institutt for bygg, anlegg og transport Kort orientering om Instituttet Studieretning Bygg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google