Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonal dimensjon i programmene Bjarne Skov Seniorrådgiver, internasjonalisering Programrådsmøte 12.02.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonal dimensjon i programmene Bjarne Skov Seniorrådgiver, internasjonalisering Programrådsmøte 12.02.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonal dimensjon i programmene Bjarne Skov Seniorrådgiver, internasjonalisering Programrådsmøte 12.02.2013

2 Hvorfor internasjonalisering? Rektor ønsker det, universitetsstyret ønsker det Dette står i alle plandokumenter for UiO og HF Viktigst er faglige og kompetansemessige grunner: Når HF sender fra seg en kandidat må denne være i stand til å kunne beskrive fagfeltet sitt ikke bare på morsmålet, men på engelsk eller et annet fremmedspråk. Kandidatundersøkelsen viser at utenlandsopphold under studiene er relevant og nyttig for fremtidig arbeidsforhold.

3 Internasjonal profil i programmene Utveksling: Utreisende mobilitet Et viktig virkemiddel for å tilby studentene en internasjonal profil på programmet Er koblet opp mot det vi måles på: «Antall utreisende og innreisende studenter med minimum 3 måneders opphold på en gitt avtale»

4 Utreisende mobilitet: Synkende tendens? Utreisende HF (avtale, 3 mnd. etc.) Utreisende HF inkl eksamen hjemme (IKOS)

5 UiOs Internasjonaliseringsår 2012 Ryddejobb i programbeskrivelser: Alle programmer skal ha plass for utenlandsopphold i «Oppbygging og gjennomføring» Alle programmer skal ha anbefalte studiesteder i utlandet for sine studenter «Utreisende mobilitet skal øke»

6 «Oppbygging og gjennomføring» på programsidene

7 «Studieopphold i utlandet» på programsidene

8 Hvor mobile er programstudentene? Måling av utreisende mobilitet på bachelorprogrammer og studieretninger Målepunkter: våren 2012, høsten 2012 Målingen i Felles Studentsystem viser alle typer mobilitet på det tidspunkt målingen gjøres

9 Utreisende mobilitet i 2012 Av 3144 studenter har 238 reist ut i kalenderåret 2012 (7,6%) Men graden av utreisende mobilitet er svært ulik mellom programmene

10 Utreisende mobilitet på bachelor 35 «aktive» studieretninger m/ mer enn 10 registrerte studenter i 2012 0,0% 6 studieretninger 0,1 - 4,9% 11 studieretninger 5,0 – 9,9% 13 studieretninger 10 – 24,9% 3 studieretninger 25 – 32,9% 2 studieretninger

11 Religions- og kulturstudier Religionshistorie Vår 2012: 3 av 108 (2,8%) Høst 2012: 1 av 126 (0,8%) – snitt v+h: 3,4% Potensiale v/ én utreise i løpet av studiet: 39 pr. år 10% utreise: 13 pr. år Kulturhistorie: Vår 2012: 1 av 54 (1,9%) Høst 2012: 0 av 70 (0) – snitt v+h: 1,6% Potensiale v/ én utreise i studiet: 21 pr. år 10% utreise: 7 pr. år

12 Hvor er potensialet? Programmer som ligger under 5% mobilitet Hva kan faglig ledelse gjøre for å få studentene til i større grad å benytte seg av mulighetene?

13 Internasjonal profil i programmene «Når HF sender fra seg en kandidat må denne være i stand til å kunne beskrive fagfeltet sitt ikke bare på morsmålet, men også på engelsk eller annet språk» På bachelor har vi undersøkt: -har programmet obligatoriske emner på annet språk i fordypningen? (ja/nei) -har programmet valgfrie emner på annet språk enn norsk i fordypningen? (ja/nei)

14 Resultat: 13 av 37 har engelskspråklig emne i fordypningen 4 av de 13 har obligatorisk emne på engelsk (engelsk, nordamerikastudier, konservering, medievitenskap) 24 har ikke noe slikt emne. Men, blant disse: -9 studieretninger på Asia- og Midtøstenstudier har obligatorisk utenlandsopphold, der undervisning gis på engelsk eller annet fremmedspråk -8 av studieretningene i europeiske språk på Europeiske og amerikanske studier har undervisning på andre språk enn engelsk.

15 Master: mangfold Det er 12 programmer/studieretninger som tilbys kun på engelsk Ett «tospråklig» program (filosofi) To internasjonale fellesgrader, én til er på trappene «Internasjonalt prosjektsemester» på flere programmer Obligatorisk metodeemne på engelsk (medievitenskap) Obligatoriske emner gis på språk som russisk, tsjekkisk, fransk, polsk, spansk og tysk Feltarbeid skjer ofte i utlandet

16 Internasjonal profil i programmene ANDRE VIRKEMIDLER Innreisende studenter: en uutnyttet ressurs. Virkemiddel 1: Øke antall emner på engelsk på et fag  flere innreisende studenter på faget  økt studiepoengproduksjon Virkemiddel 2: Internasjonalt programsamarbeid  flere innreisende studenter på faget  økt utreisende mobilitet

17 Innreisende studenter 2011: 312 studenter på HFs avtaler Velger emner på tvers av fag og fakulteter oftest pga smalt emnetilbud. Gir «tap» av studiepoengmidler Registreres ikke på program – det må spesielle tiltak til for å gjøre dem til en del av fagmiljøet Utfordring: Hvilke tiltak, hva slags tilrettelegging kan integrere innreisende studenter bedre faglig enn i dag?

18 Internasjonal profil i programmene ANDRE VIRKEMIDLER Internasjonalt studie- eller programsamarbeid, dobbeltgrader, fellesgrader, mm. Hvordan kan vi få et klarere fokus på internasjonalt samarbeid om studier?

19 Programsamarbeid og fellesgrader: Tiltak Programsamarbeid på master med University of Texas Austin Nordisk fellesgrad i middelalder- /vikingstudier administrert av Islands universitet «Parallellgrad» med Zhejiang University, Kina innen kinesisk samfunn og politikk Positive effekter Styrket undervisningskapasitet hos begge partnere på «små fag» Større fagmiljø, felles forskning Tilgang til ressurser / kilder: manuskriptsamlinger Økt inn- og utreisemobilitet Én grad fra Kina og én fra Norge Utdanner til en unik kompetanse Gir nettverk for senere arbeidsforhold

20 Utbyggbart programsamarbeid: HF Finne partner som har et emnetilbud innen et fagfelt som vi selv har lite av Samle et tilbud på engelsk innen et felt i ett semester Foreslå et programsamarbeid der vi «bytter studenter» eksempelvis i 3. og 4. semester Effekter Partneren/partnerne Partneren er interessert i et fagfelt som tilbys hos oss Partneren har det etterspurte fagfeltet og kan tilby det i et gitt semeester Partneren har studenter som vil ta fagfeltet som tilbys ved HF Tilgang til bibliotek og samlinger Økt inn- og utreisemobilitet Utdanne til en unik kompetanse Gir nettverk for senere arbeidsforhold

21 Midler HF utlyser midler med søknadsfrist 1. mars -Nettverksbygging og møter for etablering av felles studieprogrammer eller fellesgrader -Tiltak for å integrere innreisende studenter -Tiltak for å øke utreisemobiliteten Eksterne kilder: –SIUs utlysninger til fellesgrader og studiesamarbeid –Nordisk ministerråds utlysninger til nordiske fellesgrader

22 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Internasjonal dimensjon i programmene Bjarne Skov Seniorrådgiver, internasjonalisering Programrådsmøte 12.02.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google