Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 August 2013 Internasjonalisering. 2 August 2013 Internasjonal handlingsplan 2011–2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 August 2013 Internasjonalisering. 2 August 2013 Internasjonal handlingsplan 2011–2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 August 2013 Internasjonalisering

2 2 August 2013 Internasjonal handlingsplan 2011–2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet og relevans i NTNUs virksomhet INTERNASJONALISERING

3 3 August 2013 Internasjonal handlingsplan 2011–2014 Prioriterte områder:  Delta i det europeiske utdannings-, forsknings- og innovasjonsområdet  Samarbeide med kinesiske kunnskapsinstitusjoner  Øke internasjonal mobilitet for studenter og forskere  Styrke internasjonalt samarbeid i forskerutdanningen INTERNASJONALISERING

4 4 August 2013 Internasjonalt samarbeid ̶ Hovedvirkemidler Bygging av strategiske internasjonale partnerskap med prioriterte institusjoner. Systematisk kobling av utdanning, forskning og innovasjon i partnerskapene. INTERNASJONALISERING

5 5 August 2013 Internasjonalt samarbeid – Europa (I) Deltar i 120 prosjekter i EUs 7. rammeprogram Involvert i 7 prosjekt i Horizon 2020 NTNU koordinerer 20 EU-prosjekter:  4 ERC-stipender  13 samarbeidsprosjekter i Cooperation-programmet  2 Marie Curie Initial Training Networks  1 forskningsinfrastruktur-prosjekt INTERNASJONALISERING

6 6 August 2013 Internasjonalt samarbeid – Europa (II)  Deltar i ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)  Koordinerer den pan-europeiske forskningsinfrastrukturen ECCSEL innenfor CCS  Koordinerer European Palliative Care Research Centre  Deltar i European Strategic Partnership for Sustainable Energy Education, Innovation and Technology (SEEIT)  Deltar i fem Erasmus Mundus- programmer i samarbeid med europeiske universiteter. Koordinerer mastergraden i dansevitenskap. INTERNASJONALISERING

7 7 August 2013 Internasjonalt samarbeid – Kina Samarbeidsavtaler med 25 kinesiske universiteter og kunnskapsinstitusjoner Etablert Joint Research Center for energi og materialer med tre ledende kinesiske universitet Deltar i Nordic Center ved Fudan University INTERNASJONALISERING

8 8 August 2013 Internasjonalt samarbeid – bilateralt  Leder Kyoto International Forum for Energy and Environment (KIFEE)  Strategisk partnerskap om energiforskning med MIT  Medeier i Peder Sather Center for Advanced Study ved UC Berkeley  Deltar i alliansen Nordic Five Tech  Institusjonell satsing på samarbeid med India  Samarbeider med Brasil om petroleumsforskning INTERNASJONALISERING

9 9 August 2013 Internasjonal masterutdanning NTNU tilbyr:  40 internasjonale masterprogrammer  Fellesgrader/doble grader i samarbeid med universiteter i bl.a. Europa og Kina  Fem Erasmus Mundus- programmer i samarbeid med europeiske universiteter – i dans, marin forvaltning, IKT og vindenergi INTERNASJONALISERING

10 10 August 2013 Internasjonal studentmobilitet Utreiser 25 % av NTNUs studenter har et utenlandsopphold som del av graden. Innreiser 6% av NTNUs studenter er utvekslingsstudenter eller kvotestudenter 10 % av NTNUs studenter er borgere av andre land INTERNASJONALISERING

11 11 August 2013 Internasjonal forskerutdanning  1/3 av NTNUs ph.d.-kandidater er utenlandske  Alle NTNUs ph.d.- kandidater skal få internasjonal erfaring under forskerutdanningen  NTNU koordinerer to Marie Curie Initial Training Networks  NTNU deltar i to Erasmus Mundus-programmer på ph.d.-nivå INTERNASJONALISERING

12 12 August 2013 Internasjonal forskermobilitet  Internasjonal rekruttering er en hovedprioritet  Tilsluttet «European Charter for Researchers» og «Code of Conduct for the Recruitment of Researchers»  NTNUs International Researcher Support Office hjelper internasjonale forskere  Alle NTNUs vitenskapelig ansatte skal ha faglige utenlandsopphold INTERNASJONALISERING

13 13 August 2013 Globalt samfunnsansvar NTNU samarbeider med universiteter i utviklingsland, gjennom:  NUFU (43 samarbeidsprosjekter siden 1991)  NOMA (11 masterprog. siden 2006)  EnPe (10 masterprog. siden 2009) Rundt 70 masterstudenter og noen ph.d.-studenter rekrutteres hvert år gjennom Kvoteprogrammet Andre viktige initiativ/samarbeidsrelasjoner:  UN Habitat Partner University  Observatørstatus i FNs klimapanel (IPCC)  Satsing på Global helse-prosjekter  Relasjoner til Nepal og Uganda INTERNASJONALISERING


Laste ned ppt "1 August 2013 Internasjonalisering. 2 August 2013 Internasjonal handlingsplan 2011–2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google