Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktørnettverket 2. desember 2015: Årsplan for USIT for 2016-18 – Strategisk retning og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktørnettverket 2. desember 2015: Årsplan for USIT for 2016-18 – Strategisk retning og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktørnettverket 2. desember 2015: Årsplan for USIT for 2016-18 – Strategisk retning og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal

2 Årsplan for USIT for 2015-17  Disponert grovt sagt etter kapitlene i Strategi 2020 1.Forskning og formidling: Forskningskvalitet 2.Utdanning, undervisning og studier: Utdanningskvalitet 3.Administrativ IT 4.Fellestjenester (‘Basis IT’) 5.Infrastruktur 6.Strategi, styring og organisering  Prioriteringer i årsplan for 2016-18 diskutert på møte m/fakulteter og andre enheter og IT-ledernettverket 2. desember 2015Side 2

3 SAB: “Build a Ladder to the Stars”  Årsplan for Universitetet i Oslo for 2016-18: 1.Forord 2.Satsinger for å initiere endringer 3.Forskning 4.Utdanning 5.Samfunnskontakt, formidling og innovasjon  USIT har lagt lista høyt: IT i utdanning og forskning: Samordning av prosesser og beslutninger IT for et fremragende universitet  Får konsekvenser for USITs årsplan Strategisk retning for IT-virksomheten 2. desember 2015Side 3

4 Strategisk retning 1.Forskning og utdanning først Forskningens og utdanningens behov og universitets ambisjoner for kvalitet i denne virksomheten trumfer 2.Cloud og BYOD er modellen Skybasert tjenestetilrettelegging og –leveranse Tilrettelegge tilgang til tjenester fra brukernes eget utstyr 3.Tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet er kriteriene Tjenestekvalitet (inkludert kapasitet, stabilitet og tilgjengelighet) som imøtekommer brukernes behov Brukergrensesnitt og brukeropplevelse uten plunder og heft Imøtekomme krav i lov- og regelverk og IT-sikkerhetshåndboka 2. desember 2015Side 4

5 Prioriteringer i USITs årsplan for 2016-18  Ny disposisjon 1.Innledning om strategisk retning 2.IT i forskning 3.IT i utdanning 4.Infrastruktur og tilgang til tjenester 5.Strategi, styring og organisering  Administrativ IT ut av årsplanen Strategisk koordineringsgruppe prioriterer og sikrer finansiering 2. desember 2015Side 5

6 IT i forskning: “Research as a Service”  Oppfølging av rapporten om IT i forskning Inkludert rapporten om lagring og deling av forskningsdata  Tjenester for sensitive data (TSD)  Tjenester for ikke-sensitive data  Instrumentnett og LIMS  Nettskjema, datainnsamling og datafangst  Brukernes data og dokumenter Lagring, synkronisering og deling  Datanettet, – kapasitet og båndbredde 2. desember 2015Side 6

7 IT i utdanning  Oppfølging av rapporten om IT i utdanning  Pådrivermodellen for digital eksamen og digitale vurderinger Nyskapende og studentaktive læringsformer  Infrastruktur og tjenester for audiovisuelt utstyr (AV) Inkludert automatisert produksjonslinje for opptak, lagring og publisering, samt videokonferanser og andre sanntidstjenester  Studentenes førstemøte og brukeromgivelser  Trådløsnettet, – kapasitet og dekning 2. desember 2015Side 7

8 Infrastruktur og tilgang til tjenester  Veikart og tjenestekatalog Oversikt over tjenestene og sortering mellom (sky-)tjenester som skal leveres på egen kjøl, av UH-sky og av andre (kommersielle eller ikke-kommersielle) leverandører  IaaS/PaaS-infrastruktur for egen tjenesteleveranse  Tilrettelegge tjenester for BYOD  Nytt senter for drift og brukerstøtte  Integrasjon og identitetsforvaltning 2. desember 2015Side 8

9 Strategi, styring og organisering  Videreutvikle organisering, arbeidsprosesser og kompetanse i tråd med strategisk retning Gjelder både sentral og lokal IT  Finansieringsmodell for IT 2. desember 2015Side 9


Laste ned ppt "Direktørnettverket 2. desember 2015: Årsplan for USIT for 2016-18 – Strategisk retning og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google