Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye studiemodeller på Drift av datasystemer, Informasjonsbehandling og IT-støttet bedriftsutvikling Geir Ove Rosvold Svend Andreas Horgen Greta Hjertø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye studiemodeller på Drift av datasystemer, Informasjonsbehandling og IT-støttet bedriftsutvikling Geir Ove Rosvold Svend Andreas Horgen Greta Hjertø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye studiemodeller på Drift av datasystemer, Informasjonsbehandling og IT-støttet bedriftsutvikling Geir Ove Rosvold Svend Andreas Horgen Greta Hjertø

2 Drift Informasjons- behandling IT-støttet bedriftsutvikling Gen. næringsliv Spes. næringsliv HiST / AITeL/ studenter NKR

3 Drift Informasjons- behandling IT-støttet bedriftsutvikling Gen. næringsliv Spes. næringsliv Nasjonalt kvalifikasjonsramme- verk for høyere utdanning En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problem- stillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet Kandidaten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjons- prosesser HiST / AITeL/ studenter

4 Drift Informasjons- behandling IT-støttet bedriftsutvikling Spes. næringsliv NKR Gen. næringsliv Gode arbeidsvaner Evne til å sette seg inn i nye og komplekse problemer og å anvende teori for å løse praktiske problemer Grundig, systematisk og målrettet, vant til å overholde tidsfrister Analytisk, kreativ, nytenkende Sunn kritisk holdning til problemstillinger basert på solid faglig, moralsk og etisk fundament Teoretisk basiskunnskap Prosjektledelse og prosjektstyring Økonomiforståelse Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig, både norsk og engelsk Evne til teamarbeid, må kunne samarbeide godt med andre Et sunt verdigrunnlag – «profesjonsetikk» Forstår teknologiens påvirkning på miljø og samfunn Kan anvende praktisk kunnskap Forstår «bransjeomådet» sitt – «næringa» Har flerfaglig forståelse og evne til kommunikasjon på tvers av fagområder HiST / AITeL/ studenter

5 Drift Informasjons- behandling IT-støttet bedriftsutvikling Gen. næringsliv NKR Spes. næringsliv Faglig dyktige kandidater Kandidater som blir produktiv kort tid etter ansettelse Flink til å sette seg inn i nye problemstillinger

6 Drift Informasjons- behandling IT-støttet bedriftsutvikling Gen. næringsliv Spes. næringsliv NKR HiST / AITeL / studenter Kan kvalifisere seg til master på HiST Mulig med overgang mellom studiene Fleksibel studiemodell som kjapt kan tilpasses nye behov Hensyn til god utnyttelse av AITeLs ressurser Studentevaluering av studiene

7 PraktiskAkademisk Spesialisering Stor faglig bredde Gammelt studium Nytt studium

8 Felles fag og mulige overganger Alle tre studier har samme faginnhold i første semester – Mulig overgang mellom dem (forutsatt at studenten fyller opptakskravene) Drift og informasjonsbehandling har samme faginnhold i første klasse – Mulig overgang mellom drift og infobehandling

9 Master For alle tre studier: – Studenter som tar riktige valgfag kvalifiserer for master i ledelse av teknologi ved TØH Alle studiene skal også kvalifisere seg til AITeLs master (som er under planlegging)


Laste ned ppt "Nye studiemodeller på Drift av datasystemer, Informasjonsbehandling og IT-støttet bedriftsutvikling Geir Ove Rosvold Svend Andreas Horgen Greta Hjertø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google