Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Velg ASD mal ENGELSK under ”oppsett”. Det felles nordiske arbeidsmarked 60 år, historisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Velg ASD mal ENGELSK under ”oppsett”. Det felles nordiske arbeidsmarked 60 år, historisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Velg ASD mal ENGELSK under ”oppsett”. Det felles nordiske arbeidsmarked 60 år, historisk tilbakeblikk Ekspedisjonssjef Rune Solberg Reykjavik 21, mai 2014

2 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Ramme for presentasjonen Ikke en offisiell historie Med subjektive briller, mine egne Basert på deltakelse i nordisk samarbeid i mer enn 30 år Andre deler av konferansen redegjør for omfang, flyttemotiver og konsekvenser Kilder; Nord serien, samtaler med bl.a. deltakere i forhandlingene /eksp.sjef Arisholm

3 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Fri bevegelighet på dagsordenen ”Levekårs”vandring er verdens største flyttebevegelse Arbeids (inn)vandring er snevrere Globaliseringsbegrepet utvides Fra nasjon via Norden til EU/EØS, til ? Kjennetegnes av tilbud og etterspørsel Tilbud og etterspørsel speiles også i avsenderlandene, dårligere tilbud og lavere etterspørsel hjemme Betingelsene rundt vandring er omstridt

4 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Grunnlaget legges 1850 - 1914 Strukturendringer, industrialisering, infrastruktur, store økonomiske forskjeller FIN til S, treforedling, S til DK, landbruk S til N, rallarne, samferdsel, store industriprosjekter Høy utvandring til Nord Amerika 1. verdenskrig stengte grensene Mellomkrigstida, en reguleringstid, forbudstid

5 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Mellomkrigstida 1918 - 1939 En nordisk ideologi levde, dårlige kår Arbeidsløshetsrisikoen størst på de lukkede arbeidsmarkeder På 1920 tallet, reisekort 1937, yrkesskadeforsikring 1938, ”Motion” i Riksdagen, utredning Arbeiderutveksling, fagforeningsinitiert Kom aldri i gang, krigen satte en stopper

6 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. 2. Verdenskrig 1939-1945, grunnlaget legges Flyktningestrømmer til S, fra DK og N, ca 45 000 nordmenn, evakuerte fra FIN Utreiseforbud i FIN, arbeidsplikt Mangel på arbeidskraft i S, flyktningene settes i arbeid, primærnæringene Arbeidsformidling etableres, arbeidskraften allokeres til riktig sektor Kravet til arbeidstillatelse opphevet 1943 Fritt arbeidsmarked i S for nordiske arbeidstakere var etablert

7 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Etterkrigstida,1945 – 1954, avtalen blir til S i en særstilling, de andre landene med gjenoppbyggingsoppgaver, store inntekts- og levekårsforskjeller Frykt for (ny)massearbeidsløshet, moderne arbeidsmarkedspolitikk utformes Et større arbeidsmarked er utjevnende Politiske initiativ, FIN og N holdt igjen Sosialministermøtet i 1945, konvensjon Ratifisert av S og DK i desember 1946 Eget utvalg etablert, EK/A

8 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Utviklingen presset på Avregulering av arbeidstillatelse Jordbruk og arbeiderutveksling 1 mill reisebevegelser i 1947 til S Arbeidskraften fant sine egne veier Fortsatt utreiseforbud i FIN, formidlingsavtale i 1949 med S N forenklet administrative prosedyrer for nordboere Målet var at fritt arbeidsmarked skulle motvirke arbeidsløshet, AF sin rolle

9 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Avklaring, nordiske initiativ Nordisk Råds sesjon i 1953, rekommandasjon, alle land Samme sesjon, rekommandasjon om passfrihet, EK/A, arbeidsmarkedspolitiske spørsmål utover å droppe oppholdstillatelse Mer enhetlig sysselsettingspolitikk Målet om full sysselsetting, (N) Forhindre privat verving, sikkerhetsventil Samme lønns- og arbeidsvilkår (FIN)

10 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Overenskomsten 22.5.1954, Full sysselsetting i preambelen Ingen arbeidstillatelse, art. 1 Formidling gjennom offentlig AF, art. 2 Tiltak av felles interesse, art. 3 Informasjonsutbytte, art. 4 EK/A, art. 5 og 6 Særskilt regulering hjemles, art. 7 Likebehandling og registrering, art. 8 En viss sikkerhetsventil, art. 9

11 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Avtalens prinsipielle trekk Ingen arbeidstillatelse, en artikkel Øvrige artikler; fellesnordisk arbeids- markedssamarbeid, planøkonomi Allokering av arbeidskraft, arbeidsløse Arbeidskraftstrømmene i offentlige kanaler, avverge privat verving Tilgang på informasjon, ledige jobber Retningslinjer for arbeidsmarkeds- samarbeidet Falt sammen med landenes politikk

12 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tiden etterpå Sterkt samarbeid om konkrete oppgaver Særlige utfordringer FIN – S Ubalanse, utvandring i høykonjunktur, Egen kanaliseringsavtale, arbeidskraft gjennom offentlig AF, sikre informasjon og trygghet Sosialtrygdavtalen bygges ut 1950 – 1980, over 1 mill, flyttinger Arbeidskraften fant andre kanaler enn AF Levekårs motivert flytting

13 Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å redigere sidenummer, dato og tittel på presentasjonen: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. EU/EØS endret det særegne nordiske arbeidsmarkedet 1982, revidert overenskomst, Island med Utstrakte retningslinjer for samarbeidet Overenskomsten ikke tilpasset EU retten Ved motstrid gjelder EU retten, motstrid rundt bestemmelser om AFs rolle De facto lever fri nordisk bevegelighet, som et regionalt marked i Europa Revisjon ble diskutert, men droppet Systematisk samarbeid er redusert


Laste ned ppt "Arbeids- og sosialdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Velg ASD mal ENGELSK under ”oppsett”. Det felles nordiske arbeidsmarked 60 år, historisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google