Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Visjoner for velferdsstaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Visjoner for velferdsstaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Visjoner for velferdsstaten - med vekt på å fornye, forenkle og forbedre Statssekretær Paul Chaffey Statskonferansen Parat, Gardermoen 26. August 2014

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Hvorfor? Langsiktig bærekraft Frigjøre kompetanse – smartere prosesser Mindre byråkratisk byråkrati Forvaltning vokser – behov for kritisk blikk. Effektiv pengebruk Økt gjennomføringskraft 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk”  Konkurransekraft for arbeidsplasser  Bygge landet  Velferdsløft for eldre og syke  Trygghet i hverdagen, styrket beredskap  Styrket sosialt sikkerhetsnett  Kunnskap gir mulighet for alle  Levende lokaldemokrati  Enklere hverdag for folk flest 3

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Arbeid som er i gang: Langtidsplan for forskning Struktur i høyere utdanning Produktivitetskommisjon Friere brukervalg i helsesektoren Gjennomgang av Innovasjon Norge Endringer i arbeidsmiljøloven på høring Samferdselsreform Kommunereform – struktur og oppgaver Jakten på tidstyver

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Bedre ledelse og styring i staten Tillitsbasert ledelse Resultatstyring, ikke detaljstyring. Handlingsrom for ledelse Strategisk teknologiforståelse Bedre samhandling på tvers av sektorer Bedre beslutnings- grunnlag 5

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Utfordringsbildet – Detaljstyring – Mye fokus på prosess – mindre på resultater – Ledere utnytter ikke handlingsrommet – Samhandling og samordning for svak – Ny teknologi ikke utnyttet godt nok – Faglighet under press 6

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Fjerne tidstyver Identifisere egne og andres Forenkle regelverk Enklere rapportering Klart språk Innovasjon Medvirkning

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Enklere plan- og byggprosesser 8 Forenkle byggeforskriftene Begrense, samordne innsigelser Raskere planprosesser Bygge rundt kollektivpunkter Utnytte IKT, digitale søknader

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning IKT-problemstillinger Felles spilleregler som følges av sektorene Prioritering av IT-prosjekter Finansiering av felleskomponenter Finne gevinster, hente dem ut Tilgjengeliggjøring av offentlige data

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 10

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V  Bedre tjenester  Mer makt og myndighet til større og sterkere kommuner  Struktur og oppgaver 11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Dagens situasjon 428 generalistkommuner Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom- og søreuropeiske kommuner Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere 12

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfall og avløp, kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 13

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 14

15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Fremdriftsplan: to løp Kommuner som vedtar sammen- slåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon Proposisjon kommunestruktur til Stortinget våren 2017 Sammenslåingene iverksettes senest fra 1. januar 2020 15

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Nye oppgaver, større kommuner Forslag til Stortinget våren 2015 Statlig styring tema i meldingen Samlet lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017, samtidig med proposisjon om ny kommunestruktur 16

17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Visjoner for velferdsstaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google