Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LNUs interessepolitiske arbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LNUs interessepolitiske arbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene."— Utskrift av presentasjonen:

1 LNUs interessepolitiske arbeid

2 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske rammebetingelser: o Ubyråkratiske ordninger

3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Interessepolitiske saker LNU jobber med Grunnstøtten til organisasjonene Frivillighetsregister Momskompensasjon Andre saker o Politiattest for voksne som skal ha oppgaver knyttet til barn o Debatten rundt frivillighet

4 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Grunnstøtte Det kom nytt regelverk for grunnstøtten i november Ny modell: o Grunnpoeng for medlemmer, lokallag og kurs o Bonuspoeng for selvstendighet, medlemmer under 26 år i medlemsmassen og sentralstyret og likestilling i sentralstyret Viktig å nå se på implementeringen av regelverket og hvilke utslag det gir, og å jobbe for eventuelle justeringer i regelverket så det blir bedre tilpasset organisasjonene

5 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Frivillighetsregister Det skal opprettes et eget frivillighetsregister i Brønnøysundsregisteret Dette skal være et register tilpasset frivilligheten, der all informasjon kan samles og hentes Det skal være i virksomhet fra 01. januar 2009 Det er ennå ikke helt klart hvordan det skal finansieres LNU jobber for at det skal bli fullfinansiert av staten så organisasjonene slipper egenandeler

6 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Momskompensasjon Finansdepartementet satte ned et utvalg for å se på ulike ordninger for moms i kulturfeltet, som kom med sin innstilling i februar Moms for frivillig sektor var en del av denne debatten Frivillige organisasjoner kan i dag få refusert utgiftene til deler av tjenestemomsen Frivillighet Norge jobber for at frivillig sektor skal få refusert all moms For LNU er det viktig at dette blir en ubyråkratisk ordning som alle organisasjoner kan ta del i

7 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Statsbudsjettet LNU jobber for å bedre barne- og ungdomsorganisasjonenes økonomiske rammebetingelser i statsbudsjettene De to viktigste er grunnstøtten og Frifond I fjor økte Frifond med 4,4 millioner, og grunnstøtten med 9,4 millioner

8 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Internasjonalt arbeid Sikre og styrke barn og unges deltakelse Utvikle verden gjennom deltakelse Utvikle demokratiet Mangfold

9 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Deltakelse og medvirkning Saker som berører barn og unge Særskilt satsning på barn og unge i utviklingssamarbeid UN-Habitat - ”Opportunities fund for urban youth led development”

10 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Internasjonal representasjon Co-Management strukturer: o Nordisk Ministerråd o Europarådet Representasjon i FN o Generalforsamlingen o UN-Habitat o UNESCO o Kommisjonsmøter

11 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Hvordan delta i det interessepolitiske arbeidet? Muligheter for å påvirke LNUs prioriteringsområder og meninger gjennom den politiske prosessen i LNU: Barne- og ungdomstinget o Vedtar hvert år et program for LNU og ulike resolusjoner Lederkonferansen o Diskuterer viktige interessepolitiske saker Styret o Har det overordnete ansvaret gjennom året Arbeidsgruppene o Diskuterer interessepolitiske saker før de skal opp i styret Følg med på hva som skjer interessepolitisk gjennom smånytt, internasjonalt nyhetsbrev, politisk nyhetsbrev, og www.lnu.no. Meld deg på nyhetsbrev på www.lnu.no!www.lnu.no

12 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Hvordan kan LNU hjelpe dere? Lobbykurs og internasjonalt lobbykurs Ta kontakt hvis det er en sak som angår mange barne- og ungdomsorganisasjoner dere mener LNU bør ta tak i! Ta kontakt hvis dere har et interessepolitisk problem dere trenger hjelp med! Vi jobber for sakene som er felles for organisasjonene, så dere kan konsentrere dere om kjernevirksomheten deres

13 Kompetanse til å drive en organisasjon LNUs kurs- og kompetansetilbud

14 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no LNUs organisasjonsskole Hva trenger dere kunnskap om? o Administrasjon og ledelse o Informasjonsarbeid og jobbe for sine interesser o Kunnskap om å bygge og utvikle en organisasjon

15 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Her får du... Faglige innledninger av eksperter Praktiske oppgaver Møte andre organisasjoner Utveksle erfaringer

16 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Administrasjon og ledelse Innføring i budsjett, regnskap og økonomi Økonomistyring i frivillige organisasjoner Prosjektledelse i frivillige organisasjoner Ordstyrerkurs Styrets økonomiske ansvar og arbeidsgiverrollen Rekruttering av medarbeidere, kontraker ig arbeidsrettslige tema Personalledelse Helse, miljø og sikkerhet

17 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Studiepoeng i prosjektledelse Prosjektledelse i frivillige organisasjoner 10 studiepoeng høsten 2008 Samarbeid med Høgskolen i Oslo Følg kursene i prosjektledelse Kombiner studiet med prosjektarbeid i organisasjonen Søknadsfrist til LNU 1. september

18 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Informasjonsarbeid Mediearbeid Nettredaktøren Nettkommunikasjon Informasjonskampanjer om internasjonale spørsmål

19 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Interessepolitikk Lobbykurs for ledere Lobbykurs for alle Internasjonalt lobbykurs

20 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Organisasjonsutvikling Kommunikasjon i internasjonalt samarbeid Organisasjonsarbeid i konfliktområder Metoder av evaluering av internasjonalt samarbeid Åpne og inkluderende organisasjoner Valgkomitéarbeid Kreativ problemløsning

21 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Lån en LNU-konsulent Målgruppe: Sentrale organisasjonsarrangement Ansatte og styremedlemmer med masse organisasjonserfaring Lån oss til oppdrag i hele landet

22 Støtte til å strekke seg litt lenger Støtteordninger i LNU

23 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Støtte til å strekke seg LNU har tre typer støtteordninger: Organisasjonsutvikling gjennom internasjonalt arbeid Organisasjonsutvikling gjennom nye måter å jobbe på Organisasjonsutvikling gjennom lokal aktivitet

24 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Utvikling gjennom internasjonalt arbeid ”Internasjonalt engasjement skaper vekst i organisasjonen” Per Olav Løkstad, generalsekretær Norges KFUK-KFUM-speidere, om prosjektet støttet av Demokratimidlene

25 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Utvikling gjennom internasjonalt arbeid Støtteordninger for prosjektsamarbeid: Demokratimidlene Ungdomsbevilgningen Nord/Sør LNU Utveksling Støtteordninger for informasjonsarbeid: Informasjonsstøtta Nord/Sør

26 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Internasjonalt prosjektsamarbeid Formål: Kapasitetsbygging gjennom gjensidig prosjektsamarbeid Eksempler: Unge Høyre: ledertrening i samarbeid med partnerorganisasjon i Georgia Det norske misjonsforbunds ungdom: samarbeid med partner i Colombia Spire: samarbeid med nettverk i Malawi

27 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Internasjonalt prosjektsamarbeid Demokratimidlene: samarbeid med en eller flere organisasjoner i Øst-Europa, Kaukasus eller på Balkan Ungdomsbevilgningen Nord/Sør: samarbeid med en eller flere organisasjoner i Afrika, Latin-Amerika eller Asia LNU Utveksling: lengre utveksling på 3 - 10 måneder med partner i Afrika, Latin-Amerika, Asia, Kaukasus eller på Balkan.

28 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Informasjonsstøtta Nord/Sør Formål: Å øke engasjementet og kunnskapen om Nord/Sør-spørsmål blant barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge Eksempler på prosjekter: Framfylkingen: kampanje mot barnearbeid KrFU: sommerkampanje på festivaler om klima og miljøvennlig forbruk Norges Unge Katolikker: Informasjonsprosjekt og seminar om situasjonen for unge flyktninger

29 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Utvikling gjennom nye måter å jobbe på ”Vi har fått gode erfaringer, kompetanse og nettverk som vi kommer til å bruke videre” Ida M. Holmin, prosjektleder Noregs Ungdomslag om et prosjekt støttet av Kulturmidlene

30 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Utvikling gjennom nye måter å jobbe på Støtteordninger: Kulturmidlene Mangfold og inkludering

31 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Kulturmidlene Formål: Styrke og stimulere til kulturarbeid i frivillige organisasjoner Eksempler: AFS Internasjonal utveksling: En kampanje om flerkulturell forståelse i Norge Det norske misjonsforbunds ungdom: Kulturhistorisk bibelopplevelse Norges bygdeungdomslag: ”På scenekanten” - et teater og revyprosjekt for økt fokus på sceneaktivitet i organisasjonen

32 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Mangfold og inkludering Formål: Sette fokus på mangfold, holdninger og deltakelse Eksempler: Norsk teaterråd: Teaterfestival med etnisk og kulturelt mangfold Norsk Frilynt Ungdomsforbund: Mangfoldskurs i egen organisasjon Norsk Folkehjelp Ungdom: Menneskebibliotek på NTNU

33 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Utvikling gjennom lokal aktivitet ”Vi er helt avhengig av Frifond for å ha lokale ungdomsaktiviteter på ungdoms egne premisser” Aleksander Vallestad, leder i Røde Kors Ungdom

34 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Utvikling gjennom lokal aktivitet Støtteordninger: Frifond organisasjon Frifond Film Frifond TV

35 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Frifond organisasjon Formål: Å styrke den lokale aktiviteten i nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner Eksempler: Norges Speiderforbund: Fridykkerkurs Norges Bridgeforbund: Bridgeundervisning for barn SAIH: Seminar om situasjonen i Kenya

36 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Frifond Film og Frifond TV Formål: Skal gi barn og unge mulighet til å utvikle og produsere film og TV i sitt eget lokalmiljø Visning på Frikanalen Eksempler: Bergen KrFU: støtte til dokumentar om asylsøkere Agenda X: støtte til produksjonskurs/workshops for ungdom

37 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner www.lnu.no Hvordan kan LNU hjelpe dere? Brukervennlige støtteordninger Veiledning gjennom hele prosjektfasen fra idé til rapport Skape møteplasser for idé- og erfaringsutvekslinger mellom organisasjonene


Laste ned ppt "LNUs interessepolitiske arbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google