Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 – 2 – TRE PREFABRIKASJON AV TREBYGNINGER VED BRUK AV DIGITALE MODELLER Forstudie for etablering av et nytt FoU- og undervisningsprogram ved NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 – 2 – TRE PREFABRIKASJON AV TREBYGNINGER VED BRUK AV DIGITALE MODELLER Forstudie for etablering av et nytt FoU- og undervisningsprogram ved NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 – 2 – TRE PREFABRIKASJON AV TREBYGNINGER VED BRUK AV DIGITALE MODELLER Forstudie for etablering av et nytt FoU- og undervisningsprogram ved NTNU

2

3 M Å L bygge opp kompetanse innen digital modellering og automatisert produksjon av trebygninger spre kompetansen for bruk i bygg- /anlegg-/skog- og trenæringene skape et varig samarbeid mellom næringene og NTNU til gjensidig nytte

4 NTNUs rolle Danske erfaringer viser at mangel på samarbeid mellom faggrupper setter stopper for bygge- industriens utvikling. Man har her erkjent at gjennom utdanningen formes studentenes holdninger til andre faggrupper og interesse for utvidelse av sitt eget fags horisonter.

5

6 Holzbau Amann GmbH http://www.holzbau-amann.de

7

8

9

10

11

12 BIT-Bygg: Deltagere i Verdikjede Bygg Norske Trevarefabrikkers Landsforbund Byggevareindustriens Forening Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon Boligprodusentenes Forening

13 BA-næringen har mange fagområder. Alle har sin egen terminologi, teknologi, uttrykksmåte og informasjonsstruktur innenfor samme fagområde forekommer det betydelig kommunikasjonsbrist og tap av prosjektinformasjon. 30% av byggekostnadene skyldes oppsplitting av prosesser og kommunikasjon. Samme opplysninger legges inn minst 7 ganger i forskjellige systemer, frem til et bygg overleveres Det er inkonsistens i dataunderlag og datastruktur. Samme informasjon vedlikeholdes i flere applikasjoner Byggenæringens utfordringer

14 Dagens situasjon

15 En delt produktmodell

16 Bygnings-informasjons-modell (BIM) En BIM er en digital informasjonsstruktur som omfatter alle delene som til sammen utgjør en bygning og der delenes form (i 3D) og egenskaper (materialtype, kvalitet, etc.) og forholdene mellom delene beskrives. Tradisjonelle tegninger (2D eller 3D) vil være en av mange typer rapporter som kan genereres fra denne nye måten å representere bygninger på.

17 http://www.aecbytes.com

18 London Heathrow Terminal 5

19

20

21

22

23

24 IFC er utveksling og deling av data ! Funksj.beskr. -Funskjonsbeskr. -Kalkyler -Forutsetninger -Krav Kunnskapsbaser -Byggforskserien -Egne kunnskapsbaser Loverk -Plan og bygningsloven -Forskrifter CAD programvare -Tegninger -Ark. VVS, Elektro, Rib. SIMULERING -Komfort -Luft, oppvarming -Levetidskostnader -Lys, lyd -Varmeisolering -Bruk, brann -Miljøpåvikrning -Levetid Beskrivelse -Beskrivelsestekster -NS 3420, -Kalkyler, prisoverslag Innkjøp -Varedatabaser -Prisdatabaser 4D -Fremdrift -Logistikk FDV -Utleie, salg, bruk, -Vedlikehold -Garantier Riving, ombygging -Ombygging -Riving -Sanering VRML -Visualisering -3D modeller Bilder fra: Byggforsk, NBLN University of California, CIFE Stanford, Pythagoras and Oluf Granlund Yo.

25 International Alliance for Interoperability ST-5 Structural Timber Model http://www.iai.no/ST5/index.html

26 Business Need for the Project The focus of the project is on optimization of computer based cooperation between design and fabrication of timber structures. This will not only reduce the number of errors, time and cost but will also meet customer needs far better and more specifically than in the past. The project greatly benefits from long term experience of its members in the fields of integrated data exchange from design through to production lines.

27

28

29

30 NOBB Generisk overbygning og egenskaper i NOBB Produsent Kjede Forhandler Grossist Arkitekt Byggherre NOBBnr Varetekst Varegruppe Ref.pris HMS dok FDV dok Prod.bilder etc NOBB

31 Støtte for IFC og BARBi i NOBB NOBB Varebase med generisk overbygning IFC prosjekt- modell xml Mapping Varevalg BARBi xml IFC bygningsdel IFC materiallag IFC gen produkt IFC bygningsdel NOBBnr IFC egenskaper + verdier Oversetting IFC NOBB koder / begrep Søk frem alternative varer Prosjekt ID Bygning ID Blokk ID Fundament/Tak/Etasje ID Seksjon ID Romtype ID Rom ID Bygningsdel / produkt ID Materiallag (Sjikt) ID Vare ID (NOBBNr) Egenskap ID Verdi ID

32 Veien videre……….. 

33 Sømløs samhandling i verdikjeden fra skogen til huset ved hjelp av IKT

34 Modernisering er: 20% teknologi 80% adferdsendring

35

36

37 Med IT-verktøyet som det sentrale kan produksjons- apparatet innenfor den samme produksjonsprosess håndtere individuelle løsninger, slik at det ikke lenger er produktet, som er standardisert, men kun prosessen bak. Dermed utfordres standardiserings- begrepet, og tenkningen omkring prefabrikasjon og komponentsammenstilling får nye dimensjoner.

38

39

40

41 Laboratorium for digital modellering og prefabrikasjon av bygninger ved NTNU Prosjekt 01.01.2006 – 31.12.2008 Målet med prosjektet er å skape et forum der 1) byggenæringen kan teste ut det beste og det nyeste av verktøy for digital modellering av bygninger og simulering av produksjonsprosesser for prefabrikasjon av komponenter, elementer og moduler, og 2) forskere og studenter kan samarbeide med næringen om utvikling av produkter og produksjonsprosesser.

42 Laboratorium for digital modellering og prefabrikasjon -Sentral server med stort spekter av IFC-basert programvare -Prosjektweb -Webforum / diskusjonsgrupper -Kurs -Nyheter Arkitekt- og ingeniørbedrifter Kunnskapsparker og næringshager med IKT og byggebedrifter Organisasjoner og foreninger i byggebransjen Utenlandske universiteter og fagmiljø Leverandører av byggrelatert IKT Byggentreprenører og leverandører til byggebransjen


Laste ned ppt "1 – 2 – TRE PREFABRIKASJON AV TREBYGNINGER VED BRUK AV DIGITALE MODELLER Forstudie for etablering av et nytt FoU- og undervisningsprogram ved NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google