Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektiv rente ved kjøp på avbetaling Case basert på annonsebilag til Bergens Tidende 14.februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektiv rente ved kjøp på avbetaling Case basert på annonsebilag til Bergens Tidende 14.februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektiv rente ved kjøp på avbetaling Case basert på annonsebilag til Bergens Tidende 14.februar 2009

2 ”12 mnd uten nominell rente” Lørdag 14.februar 2009 hadde Lefdal et annonse- bilag til Bergens Tidende. Deler av førstesiden i dette bilaget vises i bildet til venstre. Som det fremgår av underteksten gjelder dette tilbudet alle varer over 2 500 kroner. Det fremgår også at ”Ekstrakostnader er bare 735 kroner, uansett kjøpesum” Synes du dette er et godt tilbud?

3 Tilbudet kan vurderes ved hjelp av alternative metoder. Tenk litt før du klikker videre Erfaring: Min onkel sa alltid: ”Ligg unna avbetaling! Det er veldig dyrt” Forklaring fremfor beregning: Det kan umulig være rasjonelt å organisere betaling av så små innkjøp i 12 omganger Hoderegning: Effektiv rente ved et kjøp på 2 500 kroner er mer enn 50 % Analyse: Lag er regneark som beregner effektiv rente ved alternative innkjøpsbeløp

4 For å kunne regne trenger du opplysningene på sistesiden i samme bilag:

5 Tabellen under er hentet fra regnearket Lefdal.xls Formelen som er benyttet (3.25) for å finne årsrenten finner du i lærebokens del 3.4.2Lefdal.xls Tabellen inneholder i siste linje en beregning av årsrente dersom vi bruker ”bankmetoden” for å beregne årsrente Når du sammenligner med rentene som er oppgitt i annonsen ser du at årsrenten der er fremkommet ved å multiplisere månedsrenten med 12.

6 Fra side 4 i annonsebilaget Det dyreste produktet det annonseres for i bilaget er en bærbar PC til kr 8 995. Det er mange småprodukter der som ligger under grensen på kr. 2 500. Et produkt over grensen er en 32’’ LCD-TV til kr 3 795. Bruk regnearket til å beregne effektiv årsrente før skatt for kjøp på 8 995, 7 995, 4 995 og 3 795.

7 Resultatene er som følger: Beløp8 9957 9954 9953 795 Effektiv rente22,4 %25,5 %42,8 %58,7 % Disse rentesatsene er vesentlig høyere enn om du finansierer dine kjøp ved lån i bank, men er de direkte sammenlignbare med bankrenten? Låner du i bank, får du fradrag i selvangivelsen for betalte renter. Betaler du på avbetaling, får du ikke tilsvarende fradrag, så rentesatsen i bank er før skatt, mens avbetalingsrenten er etter skatt. Skal du sammenligne, må du enten regne bankrenten om til etter skatt ved å multiplisere med 72 % (jf formel 5.8) eller du kan gjøre om avbetalingsrenten til før skatt ved å dividere med 72 %.

8 Utdrag fra e-post til Lefdal 14.2.2009:

9 og utdrag fra brev 6.mars 2009:

10 og det kom et svar i e-post 12.3.2009: BUS436 2009 #1410

11 Spørsmål til diskusjon – nr 1: Hva synes du om forklaringen fra selskapet? Se på denne linken før du går viderelinken Det er et balalaikapreg over svaret fra Lefdal idet e- posten ikke besvarer spørsmålene som stilles. Poenget i henvendelsen er at ordet ”bare” er misvisende, og at det er uheldig at det oppgis effektiv rente for helt andre beløp enn de bilaget inneholder. Ingen av disse punktene besvares direkte.

12 Spørsmål til diskusjon – nr 2: Hva tror du Lefdal ønsker å oppnå med investere i denne reklamekampanjen? 1.Salg til personer som ellers ikke ville handlet produktene det annonseres for (jf alternativprinsippet del 1.5.6 i boken). 2.Salg til personer som ellers ville handlet hos en konkurrent. Hvis dette er et viktig punkt vil Lefdal kunne forvente mottiltak fra konkurrentene (jf ringvirkninger del 10.3 i boken). Tenk gjennom et siste moment før du klikker deg videre. 3.Hvis Lefdal låner penger inn til 10 % og låner ut rundt 50 % skal det være mye administrasjonskostnader og tap på krav for at dette ikke skal være en lønnsom investering.

13 Spørsmål til diskusjon – nr 3: Hvilke andre aktører kan tenkes å reagere på annonsen? VISA og andre finansieringsselskaper er med sin logo med på å legitimere dette tilbudet. Hos kunder som oppfatter tilbudet som et forsøk på lureri, vil det telle negativt for VISAs troverdighet. Bergens Tidende som distribuerer bilaget har også et ansvar for innholdet (les her). Når avisene forsvarer å sende ut mye reklame til abonnenter som har reservert seg mot uadressert reklame, er det nettopp dette redaksjonelle ansvaret som trekkes frem. Hva synes du redaktøren i Bergens Tidende bør gjøre med det?her Forbrukerombudet skal ”ut fra hensyn til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og standard kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven”Forbrukerombudet Kredittilsynet har som oppgave: ”å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. ”Kredittilsynet

14 Tilbakemeldinger Vi har kontaktet de fire aktørene nevnt foran. Tilbakemeldingene varierer. VISA: ”Visa Norge Bankgruppe er en forening som ivaretar gruppemedlemsskapet i Visa Europe for 150 kortutstedere og innløsere i Norge. Vi er 2 ansatte som ivaretar definerte sekretariatfunksjoner. Vi er ikke et finansieringsselskap slik det antydes. Omtalte sak ligger utenfor vårt mandat da det er kortutstederne, i dette tilfelle CRESCO som har ansvaret for produkt, relasjon og innhold. Visa representerer betalingsnettverket. Vennligst kontakt CRESCO dersom du ønsker synspunkter på Lefdal sitt annonsebilag Med fare for å bli assosiert med ballalaikaorkesteret –” Vi har ikke fulgt opp i forhold til CRESCO. VISA-logoen er mest synlig i annonsen, og vi synes det er pussig at selskapet ikke er mer opptatt av hvordan logoen brukes.

15 Tilbakemeldinger Forbrukerombudet: Konklusjonen i svarbrevet er: Forbrukerombudet finner her ikke grunnlag til å trekke noen endelige konklusjoner rundt hvorvidt kampanjen fra Lefdal er i strid med gjeldende regelverk. Det kan imidlertid konkluderes med at flere sider ved annonsebilaget reiser klare spørsmål etter så vel kredittkjøpsloven som markedsføringsloven. Svarbrevet ligger her.her Som forbruker har du altså begrenset beskyttelse mot tilbud som dette fra Lefdal og CRESCO.

16 Tilbakemeldinger Bergens Tidende og Kredittilsynet har ikke svart på vår henvendelse. Som forbruker må du venne deg til at du ikke alltid får medhold i dine henvendelser, men heldigvis er det relativt uvanlig at skriftlige henvendelser ikke besvares.

17 Ti-på-topp En effektiv rente på 50 % er mye, men på ingen måte rekord. Send oss gjerne en link om du kommer over de verste eksemplene, så skal vi lage en ”ti-på-topp”- liste med navn på selskap og tipser (hvis du ikke foretrekker å være anonym).


Laste ned ppt "Effektiv rente ved kjøp på avbetaling Case basert på annonsebilag til Bergens Tidende 14.februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google