Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagpakkene på Kunnskap.no Barnetrinnet: Språkstien – forberedende lese- og skriveopplæring Basis4 – norsk, engelsk, matematikk og naturfag Syklus – naturfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagpakkene på Kunnskap.no Barnetrinnet: Språkstien – forberedende lese- og skriveopplæring Basis4 – norsk, engelsk, matematikk og naturfag Syklus – naturfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagpakkene på Kunnskap.no Barnetrinnet: Språkstien – forberedende lese- og skriveopplæring Basis4 – norsk, engelsk, matematikk og naturfag Syklus – naturfag for 5. – 7. trinn Ungdomstrinnet: Ordimellom – norsk mNet – matematikk A Passport to English - engelsk

2 Kunnskap.no Innlogging: www.kunnskap.nowww.kunnskap.no Elevene kan jobbe med læremidlene hjemme og på skolen Nivådifferensierte oppgaver, film, animasjoner og spill m.m. De fleste oppgavene er selvrettende Svarene til elevene lagres (unntatt Basis4) Lærer har tilgang til elevens resultater Brukerne kan importeres vi Excel

3 Språkstien Språkstien Forberedende lese- og skriveopplæring 1. og 2. Klasse Basert på Jørgen Frosts veiledende plan over 8 måneder Utviklet av CyberBook og Enebakk kommune

4 Språkstien: Språkstien: Innhold Nettressurs Idé- og veiledningsperm med undervisningsopplegg, sansemotoriske aktiviteter, situasjonsuavhengige språkleker, rolleleker, rim, regler og sanger.

5 Språkstien nettressurs Nivådifferensierte oppgaver Stjerne (lettest): Elevene kombinerer bilder ved hjelp av lyd Sol: Elevene kombinerer bilde, tekst og lyd Måne: Elevene kombinerer bilde, tekst og lyd Planet (vanskeligst): Elevene kombinerer tekst ved hjelp av lyd

6 Språkstien: Kunnskapsløftet Mål for opplæringen for 1. og 2. trinn er at elevene skal: leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer bruke datamaskinen til tekstskaping

7 Basis 4 Basis 4 Over 100 program i norsk, engelsk, matematikk og naturfag 1. til 7. trinn Utviklet av Granada Learning og Anglia Tilpasset norske forhold av CyberBook

8 Basis4: Innhold Nettressurs Gratis lærerveiledning i matematikk på www.kunnskap.no/veiledninger

9 Basis4: Nettressurs Inndeling Matematikk 1. – 4. trinn Matematikk 5. – 7. trinn Mer Matematikk 1. – 7. trinn Norsk 1. – 4. trinn Norsk 5. – 7. trinn Engelsk 1. – 4. trinn Engelsk 5. – 7. trinn Naturfag 1. – 4. trinn Naturfag 5. – 7. trinn

10 Basis4: Kunnskapsløftet Matematikk Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Naturfag For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk.

11 Syklus Syklus Naturfag 5. – 7. trinn Utviklet av NRK og CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet

12 Syklus: Innhold Nettressurs med interaktive oppgaver, spill og animasjoner Forsøkssamling Billedarkiv

13 Syklus: Nettressurs Tema: Lyd, lys, vær og klima, kroppen og biotoper I alt 160 minutter video Newton Kroppen Sansekarusellen m.fl.

14 Syklus: Kunnskapsløftet Syklus har fokus på forskerspiren Mål for opplæringen fra 5. – 7 trinn er at eleven skal kunne  formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet  forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater  bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid  trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier  publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy

15 A Passport to English Engelsk for ungdomstrinnet Elevene reiser til 8 storbyer i den engelskspråklige verden Erstatter det tradisjonelle språklaboratoriet Utviklet av NRK og CyberBook med støtte fra Utdannings- direktoratet Bli med på omvisning!

16 Innhold Innhold Nettressurs Prosjektperm med lærerveiledning og kopioriginaler av tekstene i nettressursen

17 Passport to English: Nettressurs 18 tema i hver by  Geografiske forhold  Historiske hendelser  Historiske personer  Nyheter  Kunst  Musikk og teater  Politikk  Skjønnlitteratur  Faglitteratur  Poesi  Avistegninger, tegneserier, vitser  Bygninger  Monumenter  Museer  Sport  Festivaler og høytider  Naturvitenskap  Utdanning

18 Kunnskapsløftet A Passport to English dekker områdene: - kultur, samfunn og litteratur - kommunikasjon Oversikt på www.kunnskap.no/kunnskapsloftetwww.kunnskap.no/kunnskapsloftet

19 mNet Matematikk for ungdomstrinnet Utviklet av eBok med støtte fra Utdanningsdirektoratet Videreutviklet av CyberBook

20 mNet: Innhold mNet: Innhold Nettressurs med selvrettende oppgaver på tre nivå og simuleringer

21 mNet: Kunnskapsløftet mNet: Kunnskapsløftet Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering.

22 Ordimellom Norsk for ungdomstrinnet Tilpasset de fleste elever, også elever med store lærevansker Utviklet av NRK, CyberBook og Torshov kompetansesenter med støtte fra Utdanningsdirektoratet

23 Innhold Nettressurs inndelt i: Grammatikk Sjangerlære Litteraturhistorie Skriving Ressursperm med lærerveiledning, forslag til komplett fagplan i norsk og supplerende tekster

24 Kunnskapsløftet Ordimellom dekker de fleste kompetansemålene i norsk Forslag til fagplan på www.kunnskap.no/kunnskapsloftet www.kunnskap.no/kunnskapsloftet


Laste ned ppt "Fagpakkene på Kunnskap.no Barnetrinnet: Språkstien – forberedende lese- og skriveopplæring Basis4 – norsk, engelsk, matematikk og naturfag Syklus – naturfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google