Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIDEREUTVIKLING AV PCS 7 - BASERT STYRESYSTEM PÅ ANLEGG I PROSESSHALLEN 02.06.2010 Lars Fjelltveit Vidar Kjeldsen Oddgeir J. Kolseth Stein Olav Myra Espen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIDEREUTVIKLING AV PCS 7 - BASERT STYRESYSTEM PÅ ANLEGG I PROSESSHALLEN 02.06.2010 Lars Fjelltveit Vidar Kjeldsen Oddgeir J. Kolseth Stein Olav Myra Espen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIDEREUTVIKLING AV PCS 7 - BASERT STYRESYSTEM PÅ ANLEGG I PROSESSHALLEN Lars Fjelltveit Vidar Kjeldsen Oddgeir J. Kolseth Stein Olav Myra Espen Pettersen

2 GRUPPEN Lars Fjelltveit Vidar Kjeldsen Oddgeir J. Kolseth Stein Olav Myra Espen Pettersen TIDSDISPOSISJON 50 minutter Spørsmål stilles etter presentasjon VIDEREUTVIKLING AV PCS 7 - BASERT STYRESYSTEM PÅ ANLEGG I PROSESSHALLEN Lars Fjelltveit

3 VIDEREUTVIKLING AV PCS 7 - BASERT STYRESYSTEM PÅ ANLEGG I PROSESSHALLEN Lars Fjelltveit Hovedveileder Morten Pedersen Biveileder Kjell Bunes Prosjektpartner Steffen Andreassen, Simens Oslo

4 I denne presentasjonen vil vi presentere: Systembeskrivelse Ombygging Demonstrasjon Oppsett og programmering av PLS VIDEREUTVIKLING AV PCS 7 - BASERT STYRESYSTEM PÅ ANLEGG I PROSESSHALLEN Lars Fjelltveit

5 Arbeidsoppgaver Montere ny tank med overløpsrør Flytte pumpe Skille sterk- og svakstrøm Utforme alarmfilosofi Lage PLS program med brukergrensesnitt i henhold til HMI standarddokument og alarmfilosofi Implementere reguleringsstrategier, samt lage og implementere softsensor og effektberegning Veksle mellom norsk og engelsk Utveksle data til Office eller skriver Innledning Lars Fjelltveit

6 Systembeskrivelse Lars Fjelltveit

7 Systembeskrivelse Lars Fjelltveit

8 Feltbuss Lars Fjelltveit

9 Ombygging Lars Fjelltveit

10 Ombygging Lars Fjelltveit

11 Komplett softwarepakke fra Siemens Inneholder program som Step 7, SIMATIC PDM og WinCC Explorer PCS 7 Lars Fjelltveit

12 CFC – Continious Function Chart Grafisk programmering med bruk av funksjonsblokker Enkelte funksjonsblokker genererer blokkikoner i WinCC Kan hentes fra ferdig bibliotek eller programmeres i f.eks SCL PCS 7 Lars Fjelltveit

13 SCL – Structured Control Language Programmeringsspråk som kombinerer elementer fra høynivåspråk programmering med typiske PLS funksjoner Kan settes inn maler for å hjelpe til med syntaks Programmert tre blokker med SCL: Softsensor, Effektberegning og Reguleringsventil. PCS 7 Lars Fjelltveit

14 SFC – Sequential Function Chart SFC består av tilstander med aksjoner og transisjonsbetingelser Transisjonsbetingelser må oppfylles før det går videre til neste tilstand SFC er brukt til opp- og nedkjørings av prosessanlegget. PCS 7 Lars Fjelltveit

15 SFC PCS 7 Lars Fjelltveit Tilstander Transisjonsbetingelser

16 Demo Espen Pettersen

17 Konfigurasjon av det fysiske systemet Hardwarekonfigurasjon Stein Olav Myra

18 Programmering Stein Olav Myra

19 Symbol og Farge bruk i henhold til HMI- standard dokument Brukergrensesnitt Stein Olav Myra SymbolBruksområde Magnetventil Reguleringsventil Pumpe Motor

20 Oppdeling av bilder Brukergrensesnitt Stein Olav Myra

21 Softsensoren skal detektere sensorutfall av nivåmåleren, for så å erstatte målesignalet med en beregnet verdi for nivået i tanken. Softsensor Vidar Kjeldsen

22 Softsensoren er programmert i programmeringsspråket SCL. Softsensor Vidar Kjeldsen

23 Effektberegning Vidar Kjeldsen

24 Effektberegningen simulerer sprangresponsen ved en settpunktsendringer Dette hjelper operatøren å velge den reguleringsstrategien som forbruker minst energi Effektberegning Vidar Kjeldsen

25 Effektberegningsblokken består av: Fire tidsdiskrete PI regulatorer To simuleringer av prosessen Stoppbetingelser for while-løkker Utregning av effektforbruk Effektberegning Vidar Kjeldsen

26 Problemstilling Fantes ikke funksjonsblokk i PCS 7 biblioteket Eksisterte ikke blokkikon eller faceplate Reguleringsventil Oddgeir J. Kolseth

27 Kriterier Funksjonsblokk med følgende funksjoner: Manuell og automatisk kjøring Feedback med mulighet for deaktivering Skalering av feedbacksignalet PID-regulator for korrigering av pådrag Generere blokkikon, faceplate og tag i WinCC automatisk Reguleringsventil Oddgeir J. Kolseth

28 Funksjonsblokken Reguleringsventil Oddgeir J. Kolseth

29 Programmering Viktige elementer: S7_m_c NAME Reguleringsventil Oddgeir J. Kolseth

30 Blokkikon Endre: Type Servername Reguleringsventil Oddgeir J. Kolseth

31 Faceplate Absolutt adressering (.QCONTROL) Veksling til parametervindu Reguleringsventil Oddgeir J. Kolseth

32 Faceplate Justere PID parametre Skalere feedback Reguleringsventil Oddgeir J. Kolseth

33 Alarmteori Alarmer Oddgeir J. Kolseth

34 Funksjonsblokker Special properties Alarmklasse Prioritet Alarmmelding Alarmer Oddgeir J. Kolseth

35 ALARM_8P Genererer opp til 8 alarmmeldinger Konfigurerbare alarmmeldinger Alarmer Oddgeir J. Kolseth

36 Automatisk undertrykking Blokkgruppe Tilstand Alarmer Oddgeir J. Kolseth

37 Kalibrere gjennomstrømningsmålere Muliggjøre utveksling av data fra noder Pumpen på anlegget Optimalisering av regulatorer Omrøreren Fornye lisens til WinCC Runtime på maskinen INST Forbedringspotensial Vidar Kjeldsen

38 Det er mulig å styre AS med WinCC fra ES25, men ikke fra INST Alarmfilosofien og HMI standarddokumentet fungerer godt som retningslinjer ved design av alarmsystemet og brukergrensesnittet Reguleringen til anlegget fungerer, men det er fortsatt mulig å optimalisere regulatorparameterne Det er mulig å bytte mellom norsk og engelsk skjermtekst, selv om norsk skjermtekst er noe mangelfull Oppsummering Vidar Kjeldsen

39 Utveksling av data fra PCS 7 er mulig ved å skrive ut rapporter til pdf-fil. Gruppen har laget tre funksjonsblokker i SCL - en softsensor for nivået i vanntanken - en effektberegningsblokk for settpunktsendringer - en funksjonsblokk for reguleringsventilene Gruppen har oppnådd alle målene som ble satt, bortsett fra innhenting av informasjon fra noder, og er meget godt fornøyd med resultatet. Oppsummering Vidar Kjeldsen

40 Spørsmål ? VIDEREUTVIKLING AV PCS 7 - BASERT STYRESYSTEM PÅ ANLEGG I PROSESSHALLEN


Laste ned ppt "VIDEREUTVIKLING AV PCS 7 - BASERT STYRESYSTEM PÅ ANLEGG I PROSESSHALLEN 02.06.2010 Lars Fjelltveit Vidar Kjeldsen Oddgeir J. Kolseth Stein Olav Myra Espen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google