Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Databaser Verktøybok om Access med innslag av Frontpage: Snarveien til Access.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Databaser Verktøybok om Access med innslag av Frontpage: Snarveien til Access."— Utskrift av presentasjonen:

1 Databaser Verktøybok om Access med innslag av Frontpage: Snarveien til Access

2 Kompetansemål, databaser
gjøre rede for primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet utvikle normaliserte datamodeller ut fra problestillinger og begrunne valgene som er gjort lage databaser i henhold til gitte datamodeller Utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av et spørrespråk og programvare på tjener.

3 Kap 1 Innledning. Hvordan bruke en database Kap 6 Tabeller og relasjoner Kap 2 Lage en database Kap 7 Rapporter Kap 3 Utforme tabeller og skjema Kap 8 Avanserte skjemaer og rapporter Kap 4 Skjemaer og rapporter Kap 9 Prosedyrer, knapper og menyer Kap 5 Egenskaper, beregninger, spørringer og parametere Kap 10 Nettsider som samvirker med databasen Kap 11 Oppgaver

4 Kap 1 Åpne en database Innledning og hvordan bruke en database Bruke menyer og verktøylinjer Søke i og filtrere databasen Skrive ut poster Registrere, endre og slette poster i databasen Bytte visning og endre data i dataarkvisning Kopiere rute- eller feltinnhold Sortere data Avslutte databasen og Access Kap 2 Lage en database Om databasebegrepene tabell, skjema, relasjon, spørring, rapport, datatilgansside, makro, programmodul, database, objekt Opprette en ny database Opprette et skjema ved hjelp av Autoskjema Opprette en rapport ved hjelp av Autorapport Kap 3 Felttyper og feltegenskaper Utforme tabeller og skjema Utforming av tabellfelt med feltype og feltegenskaper Feltoppslag fra en liste Registrere bilder, lyd og video-objekter i databasen Kontroller og inndelinger i et skjema Grunnleggende utforming av tekstbokser, etiketter og inndelinger i skjemaet

5 Kap 4 Skjemaer og rapporter Skjema ved hjelp av veiviser: datakilde, utforming, stil og tittel Redigere skjemaet i utformingsvisning Ulike inndelinger i skjemaet Sette inn etiketter Flytte, kopiere og slette kontroller Justere kontrollenes størrelse og plassering Hva en rapport er Ulike rapporter ved hjelp av rapportveiviser Rapporter med ulike oppsett og stiler Gruppere og sortere rapporter Kap 5 Egenskaper, beregninger, spørringer og parametere Endre egenskaper til en kontroll i et skjema Lage en skjemakontroll som beregner Opprette en spørring Gjøre et utvalg av poster i spørringen Lage et felt som beregner i spørringen Bruke parametere som utvalgskriterier i spørringen SQL Kap 6 Tabeller og relasjoner Hva er en relasjon Opprette og vedlikeholde relasjoner Definere oppslagsfelter i tabeller Skjema med data fra flere tabeller ved hjelp av skjemaveiviser Spørringer som henter data fra flere tabeller Rapporter med data fra flere tabeller ved hjelp av spørringer

6 Kap 7 Rapporter Rapporter som inneholder grupperinger Rapporter i utformingsvisning Håndtere kontroller i rapporten Sette inn tekster og datafelt i rapporten Vite hva en beregnet kontroll i en rapport er og kunne lage en beregnet kontroll Kap 8 Avanserte skjemaer og rapporter Lage skjema med delskjema Lage en gruppert og sortert tabellrapport Lage rapporter med gruppetotaler og oppsummeringer Lage rapporter som skriver ut adresseetiketter Kap 9 Prosedyrer, knapper og menyer Vite hva en hendelsesprosedyre er Kunne lage knapp som åpner et annet skjema Kunne lage knapp som åpner en rapport i forhåndsvisning Kunne lage lage en knapp som lukker et skjema Ha oversikt nok til å lage andre typer knapper Kunne lage et menysystem ved hjelp av knapper Kunne åpne et skjemaobjekt automatisk ved oppstart av databasen Kap 10 Nettsider som samvirker med databasen Dynamiske nettsider: database, netttjener, nettleser Spørringer og SQL Nettside med rapport Utvalg og bruk av parametere Ajourhold av data ved hjelp av webskjema Kap 11 Oppgaver

7

8 Utvalgsspørring SELECT Vare.Varenummer, Vare.Varenavn, Vare.Salgspris_umva FROM Vare ORDER BY Vare.Varenavn;

9 Utvalgsspørring Tilsvarende SQL-setning: SELECT Vare.Varenummer, Vare.Varenavn, Vare.Salgspris_umva FROM Vare WHERE (((Vare.Varenummer)=[Oppgi varenummer])) ORDER BY Vare.Varenavn;

10 Oppdateringsspørring
Tilsvarende SQL-setning: UPDATE Vare SET Vare.Salgspris_umva = [Ny pris] WHERE (((Vare.Varenummer)=[Oppgi varenummer]));

11 Slettspørring Tilsvarende SQL-setning: DELETE Vare.* FROM Vare WHERE (((Vare.Varenummer)=[Oppgi varenummer]));

12 Tilføyingsspørring Tilsvarende SQL-setning: INSERT INTO Vare ( Varenummer, Varenavn, Salgspris_umva, Minimumslager ) SELECT AS Uttr1, 'Lue' AS Uttr2, 90 AS Uttr3, 10 AS Uttr4; Alternativt SQL-uttrykk: INSERT INTO Vare ( Varenummer, Varenavn, Salgspris_umva, Minimumslager ) VALUES (10020, 'Lue', 60, 10);

13 Tilføyingsspørring INSERT INTO Vare ( Varenummer, Varenavn, Salgspris_umva, Minimumslager ) SELECT [Oppgi varenr] AS Uttr1, [Oppgi varenavn] AS Uttr2, [Oppgi salgspris] AS Uttr3, [Oppgi minimumslager]AS Uttr4;

14 Det femte kompetansemålet som gjelder databaser.
Lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av et spørrespråk og programvare på tjener.


Laste ned ppt "Databaser Verktøybok om Access med innslag av Frontpage: Snarveien til Access."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google