Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnskunnskap Emne 6: Arbeidsliv Vaksenopplæring i Vestnes Vinteren 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnskunnskap Emne 6: Arbeidsliv Vaksenopplæring i Vestnes Vinteren 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnskunnskap Emne 6: Arbeidsliv Vaksenopplæring i Vestnes Vinteren 2014

2 Hva jobber vi med i Norge? Jordbruk, skogbruk og fiske: ◦ Primær-næring ◦ For 150 år siden:  63% jobbet i primær- næringer ◦ For 100 år siden:  40% jobbet i primær- næringer ◦ For 50 år siden:  20% jobbet i primær- næringer ◦ Nå:  5% jobber i primær- næringer

3 Hva jobber vi med i Norge? Industri og produksjon Sekundær-næring ◦ For 150 år siden:  20% jobbet i sekundær- næringer ◦ For 100 år siden:  40% jobbet i sekundær- næringer ◦ For 50 år siden:  39% jobbet i sekundær- næringer ◦ Nå:  20% jobber i sekundær- næringer (mest i olje)

4 Hva jobber vi med i Norge? Handel og serviceyrker ◦ Tertiær-næringer ◦ For 150 år siden:  12% jobbet i tertiær- næringer ◦ For 100 år siden:  27% jobbet i tertiær- næringer ◦ For 50 år siden:  40% jobbet i tertiær- næringer ◦ Nå:  75% jobber i tertiær- næringer

5 Hvem jobber i Norge? «Hele folket i arbeid» 73% av alle menn mellom 15 – 74 år er yrkesaktive 68% av alle kvinner mellom 15 – 74 år er yrkesaktive Mellom 19 – 67 år er prosentdelen høyere Ca 3,2% er arbeidsledige 55,6% av førstegenerasjons-innvandrerne hadde jobb (i 2003)

6 Hva gjør vi?

7 Viktige ord Arbeidstaker Arbeidsgiver Arbeidsledig Yrkesaktiv Stilling = jobb Heltid/deltid Yrke Inntekt = lønn Jobbsøker Bedrift Firma Næring Virksomhet Offentlig sektor Primat sektor

8 Velferdsstaten Alle mennesker er like viktige Alle skal kunne leve et godt liv De som trenger hjelp, skal få hjelp Dette koster penger, og vi må alle være med på å betale Systemet er avhengig av at alle jobber og betaler skatt Trygd er penger som staten betaler når vi blir syke eller arbeidsledig

9 Velferdsstaten

10 Offentlig sektor (stat, fylke, kommune)

11 Hvorfor skal vi jobbe? Jobb – mer enn penger? Økonomiske muligheter Selvstendighet og en meningsfylt hverdag Sosial status og sosiale relasjoner Mulighet til å bruke evner og kompetanse Mulighet til å bidra til samfunnet og føle oss nyttige Være glad i jobben sin!

12 Skatt Alle som jobber betaler skatt av lønna Alle må ha skattekort Arbeidsgiver trekker skatten fra lønna og betaler til skatteetaten 28% av inntekt (- skatte- fritt beløp) + 7,8% til folketrygden Elektronisk skattekort http://www.skatteetaten.no/ no/taxnorway/Felles- innhold-benyttes-i-flere- malgrupper/Artikler/Endre- skattekortet/

13 Selvangivelse og ligning Hvert år i april får vi en nesten ferdig utfylt selvangivelse fra skatteetaten Opplysninger om inntekt og formue, lån og eiendom Vi sjekker og endrer det som er feil Vi får ferdig behandlet ligning i juni Kan få tilbake penger (til gode) eller må betale (restskatt)

14 Hva brukes skattepengene til? Kommunene får penger til: ◦ Barnehage ◦ Grunnskole ◦ Sykehjem ◦ Helsestasjon ◦ Legesenter ◦ Hjemmetjenester ◦ Bygge kommunale veier, boligfelt, vann og kloakk ◦ Planlegge for framtiden

15 Utgifter for kommunen

16 Hva brukes skattepengene til? Staten får penger til: ◦ Infrastruktur:  Veier  Jernbane  Flyplasser ◦ Universitet og høyskoler  Stipend og lån ◦ Sykehus og andre helsetjenester (helseforetakene) ◦ Introduksjonsordning med norskopplæring Fylkene får penger til: ◦ Videregående skoler ◦ Ferge- og buss-ruter ◦ Fylkesveier

17 Folketrygden Alderspensjon Uføretrygd Arbeidsledighets- trygd Arbeidsavklarings- penger Sykelønn Barnetrygd Kontantstøtte

18 Hvordan kan jeg få jobb? Mange får jobb gjennom venner og bekjente Du må være aktiv Mange starter med vikarjobber Vikarbyrå www.finn.no www.nav.no www.adecco.no

19 CV Curriculum vitae Oversikt over: ◦ Personalia (navn, fødselsdato ◦ All utdanning (den siste først) ◦ Alle jobber (den siste først) ◦ Kurs ◦ Sertifikater ◦ Språk ◦ Interesser ◦ Referanser

20 Jobbsøknad Hvor hørte eller leste du om jobben Kort presentasjon om deg selv og hva du gjør nå Kort om hva du har gjort før (erfaring) Litt om hvorfor du passer til denne jobben (egenskaper)

21 Egenskaper Aktiv Fleksibel Nøyaktig Positiv Presis Sjølvstendig Stabil Kreativ Tålmodig

22 Personlige egenskaper

23 Viktig for arbeidsgiver Erfaring Referanser Kvalifikasjoner Utdanning Egenskaper Arbeidsgiver velger ut søkere som de tror passer til jobben

24 Du kan ringe og spørre om jobben! Dette bør du ikke spørre om: ◦ Hvor mye tjener jeg? ◦ Når er det ferie? ◦ Er jobben vanskelig? ◦ Må jeg starte så tidlig? ◦ Hvem skal betale bussen? ◦ Hvem skal passe barna mine? Dette kan du spørre om: ◦ Kan du fortelle litt mer om jobben? ◦ Når er jobben ledig? ◦ Hvordan er arbeids-miljøet? ◦ Hvordan er arbeids-tida? ◦ Hva slags kvalifikasjoner trenger dere?

25 Jobbintervju Før du får en jobb, må du ofte møte til jobb- intervju Finn informasjon om bedriften før intervjuet Svar så ærlig du kan på alle spørsmål Spør om du lurer på noe På mange arbeids-plasser er det «kleskode» ◦ Det er ikke alle typer klær som passer i alle typer jobb

26 Lønn I Norge er som regel lønn bestemt i sentrale forhandlinger – tariff Arbeidstaker-organisasjoner og arbeidsgiver- organisasjoner diskuterer og blir som regel enige Det kan bli streik om de ikke blir enige Regjeringen kan stoppe streiker som setter liv og helse i fare

27 Hva bestemmer lønna? Utdanning Erfaring Ansvar Ansiennitet Alder Kjønn Nasjonalitet Klær Utseende Venner Familie

28 Hva bestemmer lønna Objektive kriterier Subjektive kriterier Vi ønsker at objektive kriterier skal bestemme lønna Private virksomheter Offentlige virksomheter Sentrale forhandlinger

29 Lønn og skatt http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id= 560&lang=no http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id= 560&lang=no Bruttolønn Nettolønn Månedslønn Skattetrekk Lønnsslipp Vanlig med ca 25 prosent skatt av bruttolønn «Svart arbeid» http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id= 565&lang=no http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id= 565&lang=no

30 Regler i arbeidslivet Arbeidsmiljøloven Normal arbeidstid i Norge er 37,5 timer pr uke Skiftarbeid – 36 t 30 min pause (ikke betalt) Ferie: minimum 4 uker +1 dag Rett til kontrakt Oppsigelsestid Regler for overtid Rett til lønn under opplæring

31 Sykefravær Når du er syk, må du melde fra til arbeidsgiver før arbeidstiden starter Du må skrive egen-melding eller ha sykmelding fra lege De første 8 ukene i ny jobb kan du ikke bruke egenmelding 4 egenmeldinger pr. år, maks. 3 dager i hver melding 10 dager pr år ved barns sykdom

32 Kommunikasjon på arbeidsplassen Ofte er det vanskelig å forstå hva nordmenn mener: «Nå er det lenge siden noen har vasket lagerrommet!» Betyr: I dag må du vaske lagerrommet! Vi bruker ikke kommando-former direkte!

33 Organisasjoner i arbeidslivet Arbeidsgiver ◦ NHO Arbeidstaker ◦ LO ◦ UNIO  Fagforeninger for alle yrkesgrupper  Fagforeningskontingent  Medlemsfordeler Organisasjonene forhandler om lønn og arbeidstid En avtaleperiode er som regel to år

34 Egen bedrift Mange ønsker å starte egen bedrift Det er mange lover og regler å passe på Fylkeskommunen kan ofte hjelpe med kurs Noen fylker og kommuner gir også lån eller tilskudd til nye bedrifter

35 Mer informasjon www.samfunnskunnskap.no http://intro.cappelendamm.no Ulike yrker:..\Desktop\Presentasjoner\yrkergr3.ppt


Laste ned ppt "Samfunnskunnskap Emne 6: Arbeidsliv Vaksenopplæring i Vestnes Vinteren 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google