Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NITOs Medlemstilbud - på forsikringer og banktjenester 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NITOs Medlemstilbud - på forsikringer og banktjenester 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NITOs Medlemstilbud - på forsikringer og banktjenester 2015

2 2 Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no Økonomisk trygghet for NITOs medlemmer NITOs medlemsavtaler på forsikring og bank gir medlemmene økonomiske fordeler og trygghet for optimale betingelser NITO har avtale med flere forskjellige leverandører du må henvende deg til det forsikringsselskapet eller den banken NITO har avtalen med for å få NITOs betingelser

3 3 NITOs spesielle tilbud får du bare der NITO har sin medlemsavtale NITO Private skadeforsikringer NITO Banktilbud NITO Personforsikring NITO Ulykkesforsikringer - Grunnforsikring (basisdekning) - Utvidede Ulykkesforsikring NITO Kortet NITO Fondssparing NITO Innboforsikring NITO Innboforsikring for fritidsbolig Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

4 4 Kort oppsummering - NITOs unike medlemsfordeler… Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

5 5 NITO Innboforsikring og NITO Innboforsikring for fritidsbolig – Høye forsikringssummer til meget lave priser – Gjensidiges beste forsikringsvilkår for innboforsikring Disse forsikringene med disse medlemsfordelene kan bare kjøpes på: www.nito.no eller kontakt NITO på telefon 22 05 35 00 Unike NITO-fordeler får du bare med NITOs avtaler NITO Private skadeforsikringer – Ekstra NITO-rabatt på hus-, hytte/fritidsbolig, reise- og bilforsikring – Superrabatt på bilforsikring for medlemmer under 30 år Forsikringer med disse medlemsfordelene kan bare kjøpes på: www.gjensidige.no/nito eller kontakt Gjensidige på telefon 03100 Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

6 6 NITO Personforsikring – Markets ledende erstatningsregler på uføreforsikring – Superpris på forsikringen for medlemmer under 33 år Denne forsikringen med disse medlemsfordelene kan bare kjøpes på: www.nito.no eller kontakt Kundesenter for NITO Personforsikring på telefon 800 33 011 Unike NITO-fordeler får du bare med NITOs avtaler NITO Ulykkesforsikringer – Superpris til alle medlemmer – rimeligste ulykkesforsikringer i markedet – Grunnforsikringen inkluderer dagpenger ved sykehusopphold – Utvidet Ulykkesforsikring inkluderer bruddforsikring Disse forsikringene med disse medlemsfordelene kan bare kjøpes på: www.nito.no eller kontakt NITO på telefon 22 05 35 00 Forsikringer og banktjenester 2015, se nito.no

7 7 Unike NITO-fordeler får du bare med NITOs avtaler NITO Banktilbud – En totaltbank på nett – Gjensidige Banks beste vilkår Disse medlemsfordelene får du bare på: www.gjensidige.no/nito eller kontakt Gjensidige på telefon 03100 NITO-kortet – Høy sparerente fra første krone – Lav kredittrente Konto med disse medlemsfordelene får du bare på: www.nitokortet.no eller kontakt DNB Finans på telefon 815 22 040 Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

8 8 Hva kan du spare? Eksempel for medlem (kvinne) på 35 år med ektefelle (mann) på 45 år og 2 barn NITO-medlemmet sparer * Forsikringssum medlem 2 750 000 kroner – forsikringssum ikke-medlem 2 000 000 kroner ** Forsikringssum 1 500 000 kroner ved dødsfall og uførhet for medlem og ektefelle *** Det er 1 819 kroner spart første år (før skatt) på et annuitetslån til 2 500 000 kroner over 25 år, sammenlignet med en fordelskunde. I tillegg kommer kostnadsfri etablering til en verdi av 1 700 kroner.

9 9 Unike NITO-fordeler får du bare med NITOs avtaler Be om tilbud - da vil du se om NITOs medlemsavtaler kan lønne seg også for deg Mer informasjon finner du på www.nito.no/forsikringwww.nito.no/forsikring - eller kontakt NITO Servicesenter på telefon 22 05 35 00 Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

10 10 Forsikringssum for innbo og løsøre inntil: kr 2 750 000 -inkluderer tyveri av låst sykkel, inntil kr 20 000 per sykkel Pris 2015:kr 984 Studenter halv pris:kr 492 NITO Innboforsikring – et komplett Innbo Pluss produkt Inkluderer bl.a.: Midlertidig opphold på Svalbard Uhellsskader på innbo i boligeninntil kr 2 750 000 Uhellsskader på innbo utenfor hjemmet inntil kr 25 000 Tyveri fra låst bod inntil kr 50 000 Tyveri fra låst garderobeskapinntil kr 30 000 Flytteforsikring når du flytter selv til ny boliginntil kr 2 750 000 NITO Innboforsikring - markedets rimeligste og beste Kjøp eller spør om råd: www.nito.no/forsikringwww.nito.no/forsikring eller NITO Servicesenter tlf 22 05 35 00 Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

11 11 NITO Innboforsikring for fritidsbolig Du kan kjøpe to forskjellige NITO Innboforsikringer – én for innbo hjemme og én for innbo i fritidsbolig Forsikringssum for innbo og løsøre i fritidsbolig:inntil kr 500 000 Forsikringsvilkår: -samme gode forsikringsvilkår som for NITO Innboforsikring Pris for 2015kr 500 Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no Kjøp eller spør om råd: www.nito.no/forsikringwww.nito.no/forsikring eller NITO Servicesenter tlf 22 05 35 00

12 12 ID-tyverisikring - inkludert i NITO Innboforsikring og NITO Innboforsikring for fritidsbolig Ett kontaktpunkt for medlemmet Informasjon og forebyggende tiltak Iverksetting av strakstiltak Ett kontaktpunkt for medlemmet Informasjon og forebyggende tiltak Iverksetting av strakstiltak Juridisk rådgivning og assistanse opp til NOK 100 000 for å hindre ytterligere misbruk, bidra til at tap blir erstattet, avvise urettmessige pengekrav og fjerne urettmessige anmerkninger i nasjonale kredittvurderingsbaser. Dekker inntil kr 1 million ved eventuell rettssak Advokathonorarer, saksomkostninger etc. Dekker inntil kr 1 million ved eventuell rettssak Advokathonorarer, saksomkostninger etc. Fase 1 Førstelinjesupport - døgnåpen Fase 1 Førstelinjesupport - døgnåpen Fase 2 Juridisk rådgivning etter politianmeldelse Fase 2 Juridisk rådgivning etter politianmeldelse Fase 3 Forsikring Fase 3 Forsikring Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

13 13 NITO Ulykkesforsikring – Grunnforsikring - markedets rimeligste og beste Pris kr 240 per år Forsikringssum ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade: Kr 600 000 For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen Invaliditetsgrad over 50 % gir progressiv erstatning: For hver % som invaliditetsgraden overstiger 50 %, betales i tillegg 2 % av forsikringssummen i erstatning. Dvs. at ved 100 % livsvarig medisinsk invaliditet er erstatningssummen kr 1 200 000 BehandlingsutgifterUtgifter til behandling etter ulykkesskade: Lege, tannlege, fysioterapi osv., dekkes med inntil kr 50 000 Unik NITO-fordel: Sykehuspenger Kr 500 per dag fra den 4. dagen du er innlagt på sykehus som følge av ulykke – Maksimalt kr 5 000 Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no Kjøp eller spør om råd: www.nito.no/forsikringwww.nito.no/forsikring eller NITO Servicesenter tlf 22 05 35 00

14 14 NITO Utvidet Ulykkesforsikring - markedets rimeligste og beste FamiliesammensetningMedlem Ektefelle/ samboer/ partner Barn: per barn Medlem, ensligkr 3 976 650 Medlem m/ ektefelle/ samboer/ partnerkr 1 988 325 Medlem, enslig m/ barn under 20 årkr 2 651 100kr 1 767 400 Medlem m/ ektefelle/ samboer/ partner og barn under 20 år kr 1 325 5501 325 550kr 1 767 400 Behandlingsutgifter Utgifter til eks. lege, tannlege, fysioterapi etter ulykkesskade inntil kr 50 000 Unik NITO-fordel: Bruddforsikring, per skadetilfelle Utbetales eksempelvis om du brekker arm eller fot kr 5 000 Pris kr 1 200 per år Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no Kjøp eller spør om råd: www.nito.no/forsikringwww.nito.no/forsikring eller NITO Servicesenter tlf 22 05 35 00

15 15 NITO Personforsikring - et rimelig alternativ til gjelds- og personforsikring Den største verdien i alle husstander er menneskene – har du forsikret denne verdien? Ulykke og sykdom kan ødelegge økonomien - inntekten din kan bli mer enn halvert ved uførhet NITO Personforsikring har - gode priser - markedets ledende erstatningsregler på uføreforsikring full utbetaling senest etter 48 mndr. + ytterligere 12 mnd. sykemelding Bekymringsfullt at kun én av ni unge er forsikret - spesielt rimelig ”pakke” for deg som er under 33 år Velg forsikringsdekninger etter behov: Uførhet Dødsfall Både uførhet og dødsfall Velg forsikringssummer etter behov: Kr 750 000 Kr 1 500 000 Kr 2 200 000 Etter fylte 51 år skjer en gradvis nedtrapping i forsikringssummen. Uførekapitalforsikring opphører ved fylte 60 år. Dødsrisikoforsikring opphører ved fylte 70 år. Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no Kjøp eller spør om råd: www.nito.no/fosikring eller Kundesenter for NITO Personforsikring tlf 800 33 011

16 16 NITO Personforsikring - Ny tjeneste for medlemmet fra 1.1.2015 Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no Kjøp eller spør om råd: www.nito.no/fosikring eller Kundesenter for NITO Personforsikring tlf 800 33 011 Psykologisk veiledning – både død og ufør Psykologisk veiledningstjeneste per telefon. Per forsikringsår dekkes inntil 3 telefonsamtaler á 30 minutter per samtale Tjenesten er et opplærings- og aktivitetsorientert korttidstilbud som medlem kan benytte, uten forutgående henvisning fra lege, dersom medlemmet på grunn av psykiske belastninger opplever svekket arbeids- og fungeringsevne. Skade meldes via Kundesenter for NITO Personforsikring

17 17 NITO Personforsikring - gode vilkår og rimeligere pris enn individuell forsikring Premiene i tabellen nedenfor, er årspremie samlet for både dødsrisiko- og uføreforsikring Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no Alder og forsikringssum NITOs forsikring premie for medlem NITOs forsikring premie for medforsikret Individuell forsikring premie for mann Individuell forsikring premie for kvinne Alder 32 år Forsikringssumkr 1 940kr 2 268Kr 6 615Kr 7 177 kr 1 500 000 Alder 35 år Forsikringssumkr 2 492kr 2 791Kr 7 863kr 9 144 kr 1 500 000 Alder 45 år Forsikringssumkr 4 499kr 4 964kr 7 972kr 9 299 kr 750 000 Alder 55 år Forsikringssumkr 13 036kr 15 392kr 19 970kr 27 333 kr 600 000*) *)Avtrappet Kjøp eller spør om råd: www.nito.no/fosikring eller Kundesenter for NITO Personforsikring tlf 800 33 011

18 18 NITO Personforsikring - gode vilkår og rimeligere pris enn individuell forsikring - et godt alternativ til gjeldsforsikring Spesielt rimelig ”pakke” -for deg som er under 33 år Premiene i tabellen er månedspremie samlet for ”pakken” - både dødsrisiko- og uføreforsikring Yngre mennesker må regne med en uførepensjon godt under maksimum som er ca. 340 000 kroner Folketrygden sørger for at ingen står helt på bar bakke Uførepensjon varierer med uføregrad, opptjeningstid og lønnsnivå Studenter som blir uføre, før de har vært ute i arbeidslivet, blir minste- pensjonister og må leve resten av livet på under 200 000 kroner i uførepensjon. Blir du ufør før du fyller 26 år kan du få et tillegg til minste- pensjonen. Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no "Pakken" koster - per måned Forsikringssum utbetales ved uførhet eller dødsfall kr 81kr 750 000 kr 162kr 1 500 000 kr 235kr 2 200 000 Kjøp eller spør om råd: www.nito.no/fosikring eller Kundesenter for NITO Personforsikring tlf 800 33 011

19 19 Med 3 eller flere skadeforsikringer i Gjensidige får du til sammen: (Samlerabatt + NITO-rabatt) 20% + 5% på bilforsikring 20% + 10% på reiseforsikring 20% + 15% på husforsikring 20% + 10% på hytte- fritidsbolig 20 % på øvrige skadeforsikringer NITO Private Skadeforsikringer – gode rabatter: NITO-rabatter + samlerabatter Med 1 eller 2 skadeforsikringer i Gjensidige, får du til sammen: (Samlerabatt + NITO-rabatt) 16% + 5% på bilforsikring 16% + 10% på reiseforsikring 16% + 15% på husforsikring 16% + 10% på hytte- fritidsbolig 16% på øvrige skadeforsikringer … er du under 30 år, får du 15 % ungdomsrabatt på bilforsikring, i tillegg til samlerabatten. Dette gir deg en ekstra gunstig pris i de årene du har lite opparbeidet bonus. Kjøp eller spør om råd: www.nito.no/forsikring, www.gjensidige.no/nito, eller Gjensidige Forsikring tlf 03100 NITO Innboforsikring er tellende produkter for å oppnå samlerabattene. Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

20 20 Konsekvensen av å bli ”satt ut av spill” er at man ikke kan fakturere timer. Det er de fakturerbare timene som gir penger i kassa. Næringslivsforsikringene bidrar bl.a. til at: du kommer raskere tilbake i jobb ved sykdom får bistand til juridisk vurdering og erstatning av et eventuelt rettslig ansvar for feil i forbindelse med oppdrag du får erstattet PC-en og rekonstruert viktige data Medlemsfordeler på: Inntil 30 % NITO-rabatt på Næringslivsforsikring hos Gjensidige I tillegg får medlemmene 16 – 20 % Samlerabatt ved å samle flere forsikringer i Gjensidige Pensjonssparing hos Alfred Berg Kapitalforvaltning Næringslivsforsikringer - for selvstendig næringsdrivende medlemmer Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

21 21 NITO-medlemmer får de beste vilkårene i Gjensidige Bank Gjensidige Bank leverer alle tjenester gjennom nettbankløsninger dekker alle behov for private dagligbank-, spare- og finansieringstjenester For å oppnå medlemsfordelene, må du: ha VISA-kort og MasterCard for å få beste betingelser på lån, må du i tillegg ha lønnsinngang Kjøp eller spør om råd: www.gjensidige.no/nito, eller Gjensidige Bank tlf 03100 NITO Banktilbud - en totalbank på nett Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

22 22 NITO-kortet sparekonto og kredittkonto i samme kort står kontoen i "pluss" beregnes innskuddsrente, står den i "minus" beregnes kredittrente (ikke 45 dager rentefri betalingsutsettelse) uavhengig av hvor din hovedbankforbindelse er Høy sparerente fra første krone Ingen årsavgift Gebyrfrie varekjøp i hele verden Inntil kr 100 000 i reserve til meget gunstig kredittrente Gebyrfri nettbank SMS-varsling av transaksjoner Samarbeid med DNB Finans Spør om råd: www.nitokortet.no eller DNB Finans tlf 815 22 040 Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

23 23 NITO Fondssparing - sparing som kan gi deg en hyggelig pensjonisttilværelse Har du begynt å tenke på tilværelsen som pensjonist? Vet du hva du får i pensjon? Pensjon får du fra oppsparinger i pensjonsordninger, fra folketrygden og fra annen sparing. Alfred Berg Kapitalforvaltning tilbyr medlemmene: Et stort fondstilbud med god avkastningshistorikk Ingen tegningsgebyrer Kjøp eller spør om råd: www.nito.no/forsikring Alfred Berg Kapitalforvaltning tlf 22 00 51 01 Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no

24 24 www.nito.no Forsikringer og banktjenester 2015, se www.nito.no


Laste ned ppt "1 NITOs Medlemstilbud - på forsikringer og banktjenester 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google