Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forberedelsene til Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Are Holen og Bjørn Sortland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forberedelsene til Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Are Holen og Bjørn Sortland."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forberedelsene til Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Are Holen og Bjørn Sortland

2 2 Hvor fornøyd er studentene med EiT? Totalt sett hvor fornøyd er du med EiT? 90 prosent er fornøyd

3 3 Eksperter i team Et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektsamarbeid. Ny emnebeskrivelse vedtatt av Rektor På norsk side 22 i EiT-boka og på engelsk side 25 Obligatorisk i alle program på høyere grad ved NTNU

4 4 Eksperter i team våren studenter er påmeldt 70 landsbyer (50 langsgående, 20 intensive) Undervisningspersonalet: 145 læringsassistenter 70 landsbyledere 11 co landsbyledere 12 undervisningsassistenter 6 stab ~ 250 personer totalt

5 5 Pedagogisk meritterende Landsbyledere får attest på forespørsel: Halvdagsseminar «Gruppedynamikk - fokus på observasjonsteknikk» Todagersseminaret «Fasilitering og gruppesamspill» Lede en landsby Læringsassistenter får attest: Opplæringen (30 timer) Arbeidet i landsbyen

6 6 Dere velger ut konkrete samarbeidssituasjoner i prosjektarbeidet Dere reflekterer i gruppa over hvordan handlinger og væremåter påvirker samarbeidet i gruppa. Dere iverksetter tiltak for å forbedre samarbeidet (forsterker eller endrer) Lære studentene å samarbeide Vanlige motforestillinger til EiT: Vi har jobbet i grupper helt fra barneskolen På vårt studium jobber vi teambasert hele tiden Jeg kan komme i en gruppe med en som ikke bidrar (Fra informasjonsmøtene for studentene)

7 7 To perspektiver i samme undervisning Refleksjon over samarbeids- prosessen Prosjektarbeidet

8 8 Fasilitering Hensikten er å stimulere til refleksjon om hvordan dere samarbeider. Læringsassistentene observerer samarbeidet i gruppen mens dere arbeider med prosjektet, og underveis deler de sine observasjoner med dere. Dere blir bevisste på hvordan dere kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter etc. Dette kaller vi samarbeidskompetanse. (Fra informasjonsmøtene for studentene)

9 9 Erfaringslæring i EiT Samarbeid om prosjektet Felles refleksjon over egne handlingsmønstre og væremåte Felles forståelse av effekten av gruppas handlinger Trene på å endre/forsterke egne handlingsmønstre og væremåte Fra Kolbs modell side 18 i EiT-boka

10 10 Hva er resultatet av prosjektarbeidet?

11 11 Leveranse Trivsel Læring Samarbeidskompetanse Det å skape / Evne til å skape Bærekraftig samarbeid Hjertø Refleksjon over samarbeids- prosessen Prosjektarbeidet

12 12 1:Ikke i det hele tatt 2:I liten grad 3:I middels grad 4:I stor grad 5:I svært stor grad

13

14 14 Mission Rio: 28 landsbyer vil ha bærekraft som overordnet tema Ideportalen skaffer relevante samarbeidspartnere Studentgruppene stiller ut på Technoport konferansen i april 2012 Erik Solheim vil åpne EiT-utstillingen

15 15 You Tube: Rektor Digernes hilsen til EIT-studentene våren 2012

16 16

17 17 Oppmøte Husk! Obligatorisk oppmøte hver landsbydag Studenter som ikke møter verken første eller andre landsbydag blir utelukket fra emnet Fravær uansett grunn ut over fire landsbydager medfører ikke deltatt / strykkarakter


Laste ned ppt "1 Forberedelsene til Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Are Holen og Bjørn Sortland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google