Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiskebensdiagram – eksempel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiskebensdiagram – eksempel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fiskebensdiagram – eksempel
Problem: Græsslåmaskinen kunne ikke starte. Brainstorm på fiskebensdiagram Materialer Medarbejdere Hul i tank Stoppet luftfilter Har ikke kræfter til at starte den Ingen benzin på For meget benzin på tændrøret Glemt at hælde på For hård at starte Ingen benzin til tændrør Ingen til at starte den Kunne ikke starte Ikke trykket på startknap Snor knækket Tændrør tænder ikke Ikke instrueret ordentligt Snoren er svag Tændrør mangler Tændrør Ikke aktiveret choker Choker defekt Tændrør druknet Metoder Maskiner

2 Bringer storken babyerne?
5. Scatter-diagrammet Scatter-diagrammet bruges til at undersøge korrelation mellem to variable NB!! Korrelation betyder dog ikke, at der er en årsags-virkningssammenhæng I årene blev befolkningstallet og antallet af storke målt i Oldenburg i Tyskland. Data er gengivet på nedenstående kurve. 5 SCATTER-DIAGRAM x A B Bringer storken babyerne? Befolkning vs. antal storke Befolkning (1.000) Kurven viser, at der er tydelig korrelation mellem antallet af storke og befolkningen. MEN kurven beviser ikke kausalitet (årsags- virkningssammenhæng) – det kræver analyser. Sammenhængen kan være helt tilfældig eller i perioden skyldes, at det stigende antal familier med- fører flere skorstene og dermed flere redemuligheder for storkene. SÅ storken bringer ikke babyerne!!! Antal storke

3 Hva er årsaken til at STA lykkes med å realisere gevinsten på 10-30%
Øvelse: 1. Utfyll årsagsvirkningsdiagrammet (5xM+1xO) ved å brainstorme med pappkort. 2. Prioriter etterpå de 3 vigtigste årsaker. Still evt. 5 gange ”hvorfor” MATERIALER MEDARBEIDERE HVORFOR VIL STA LYKKES MED Å SPARE 10-30%? ORGANISERING STA UiO STA UiO STA UiO Denne kan vi evt også lade dem kører på de 5 vigtigste prioriterede værdistrømmeNB: denne kan evt. bruges hvis vi vælger at tage udgangspunkt i STAs hypoteser om udfordringer ang. forandringsbehov og organisationskultur STA UiO STA UiO STA UiO LEDELSE MÅLING OG ANALYSEARBEID METODE

4 Organisasjonsmessige utfordringer og endringsbehov – hva skal til for å lykkes?
Øvelse: Ta utgangspunkt i øvelsen fra før og den brainstorm dere har laget tidligere over utfordringer og endringsbehov. Utfyll heretter årsaksvirkningsdiagrammet MATERIALER MEDARBEiDERE HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES? ORGANISERING STA UiO STA UiO STA UiO Denne kan vi evt også lade dem kører på de 5 vigtigste prioriterede værdistrømmeNB: denne kan evt. bruges hvis vi vælger at tage udgangspunkt i STAs hypoteser om udfordringer ang. forandringsbehov og organisationskultur STA UiO STA UiO STA UiO LEDELSE MÅLING OG ANALYSEARBEID METODE

5 Hva er årsaken til at STA lykkes med å realisere gevinsten på 10-30%
ORGANISERING LEDELSE MEDARBEIDERE STA UiO STA UiO STA UiO HVORFOR VIL STA LYKKES MED Å SPARE 10-30%? God tillid mellem niveauerne involverte og tilfredse medarbeidere mange dyktige og engasjerte folk Motiverte medarbeidere Kontakt på tvers av UiO –tilhøring God prosjektledelse STA ledere endringer / prosjektet på en god måte Godt samarbeide mellom faglig og administrativ ledelse Roterende faglig ledelse gir bredt erfaringsgrunnlag (entusiastisk) Stor aksept for behovet for ledelse av studier Nettverksorganiseringen fungerer Omfattende rutiner Ansvar, myndigheder og roller noenlunde definert (linje organisasjon) Størrelse gir stort potensial (medarbeider + studenter) Samvittighetsfulle Omstillingsdyktige + læringsvillige = endringskompetanse Der er satt av tid og ressurser til IHR prosjektet Medarbeidere er ofte fleksible, ikke veldig redd for endring Administrative ledere har stor forståelse for medarbeidernes hverdag God tilslutning + vilje til prioritering faglig og adm. ledelse God kommunikasjon ml. Nivåene + tillid Bred organisasjonskompetanse (ofte UiO-studenter før tilsetting) Involvering alle grupper Udnytte nysgerrigheten i organisationen Virker enkel og fornuftig/ forståelig for deltagerne God datainnsamling kan vise oss dobbeltarbeid Målbare resultater kan gi motivasjon Denne kan vi evt også lade dem kører på de 5 vigtigste prioriterede værdistrømmeNB: denne kan evt. bruges hvis vi vælger at tage udgangspunkt i STAs hypoteser om udfordringer ang. forandringsbehov og organisationskultur Verdistrømsanalyse fungerer godt for studie administrasjon STA STA UiO STA UiO UiO METODE MÅLING OG ANALYSEARBEID MATERIALER

6 Plangruppens prioritering av de 3 viktigste årsaker til at STA vil lykkes med at realiserer gevinsten på 10-30% ”God projektledelse” ”Mange dygtige og engasserte folk” ”God tilslutning + vilje til prioritering i faglig og administrativ ledelse”

7 Organisasjonsmessige utfordringer og endringsbehov – hva skal til for å lykkes?
ORGANISERING LEDELSE MEDARBEIDERE STA UiO STA UiO AST UiO HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES? at komme i gang med at få synlige resultater tydeligere kommunikasjon fra sentralt hold Ledelsen må ta ansvar for å tydeliggjøre konsekvensen som endrede oppgaver / arbeidssteder Tydeligere mål (ikke bare ”10- 30%) Tydelig informasjon og kommunikasjonsplan De ulike stabene sentralt må kommunisere bedre Tydelig kommunikasjon fra prosjektledelsen Bredere involvering ut i hele organisasjonen Se delprosjektene i sammenheng Involvere brukerne Opplevelsen av at det som settes i gang er det som er relevant Involverer grunn planet Felles forståelse for prosessoptimering (positiv kritikk) Hvordan får vi kontinuerlig forbedring inn i kulturen og unngå at IHR bli ”bare et prosjekt” Drepe myter med fakta Tydeliggjøre resultater ved å ha konkrete delmål Få bort suboptimalisert bruk av IT-systemer Denne kan vi evt også lade dem kører på de 5 vigtigste prioriterede værdistrømmeNB: denne kan evt. bruges hvis vi vælger at tage udgangspunkt i STAs hypoteser om udfordringer ang. forandringsbehov og organisationskultur UiO STA STA UiO STA UiO METODE MÅLING OG ANALYSEARBEID MATERIALER

8 Jeg fik det ikke med – vil i fylle inn
Plangruppens prioritering av de 3 viktigste bud på hva skal til for å lykkes innen for organisasjon og ledelse Jeg fik det ikke med – vil i fylle inn ”God projektledel………… ………” ”jfdksla njroejje”


Laste ned ppt "Fiskebensdiagram – eksempel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google