Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EFV-V forskningsadministrative støttefunksjoner organisering og system.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EFV-V forskningsadministrative støttefunksjoner organisering og system."— Utskrift av presentasjonen:

1 EFV-V forskningsadministrative støttefunksjoner organisering og system

2 Arbeidsgruppe 6 1  Vi trenger å vite hvordan vi ønsker å organisere støttefunksjonene før vi kan utarbeide rutinebeskrivelser, roller og ansvar  Foreslår derfor å dele arbeidet i to faser  Fase 1 – organisering  Fase 2 – utarbeidelse av system (minimum standard/ /kvalitetssystem/prosjekthåndbok)

3 Arbeidsgruppe 6 Fase 1 - organisering 2  Avklare hvor de ulike støttefunksjonene skal ligge (mellom nivåene)  Ta hensyn til nærhetsmodellen  Optimalisere kvalitet og tilgjengelighet  Ønsker å innhente erfaringer om beste praksis fra andre universitet  En med sterk sentral organisering  En med forskernær organisering  En mellomting?  I denne fasen er administrativ linje sentral (direktør, kontorsjef, forskningsadministrative ledere)

4 Arbeidsgruppe 6 Fase 1 - organisering 3  Leveranser  Diskutere ulike modeller og hvilke konsekvenser de får for  Presøknadfase  Søknadfase  Oppstartfase  Driftfase  Avslutningfase  Anbefale overordnet fleksibel modell for UiO  Fokusere på avklaring av ansvarsdeling sentralt- fakultet-annen enhet

5 Arbeidsgruppe 6 Fase 2 – system (minimum standard) 4  Ta utgangspunkt i anbefalt modell (fra fase 1)  Lage kvalitetssystem/prosjekthåndbok tilpasset modell  Bygge på eksisterende beskrivelser for roller, ansvar og rutiner  Funn fra Arbeidsgruppe 2, 4 (og 5)  I denne fasen er brukeren (prosjektleder og prosjekteier) sentral

6 Arbeidsgruppe 6 Prosess og forankring 5  Arbeidsgruppen gir sin anbefaling  Plangruppen gir sin tilslutning, evt justerer anbefalingen  Behandles/diskuteres i direktørnettverket (fase 1 og 2)  Behandles/diskuteres i forskningsdekanforum (fase 1? og 2)  Gunn-Elin skal eie prosjektet og avgjøre om noe av dette evt må behandles i styret eller andre organer


Laste ned ppt "EFV-V forskningsadministrative støttefunksjoner organisering og system."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google