Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Måling, areal og volum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Måling, areal og volum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Måling, areal og volum

2 Måling . Måling = sammenligning - lengde, volum og vekt
indirekte og direkte. Måleenhet, målstokk

3 Ord som barn brukes ofte når det handler om måling:
liten, lang, kort, mye, lite, kort, stor, størst, minst ( s. 168 det matematiske barnet)

4 STØRST MINST lengst høyest bredest tyngst lavest kortest tynnest
lettest

5 For å måle trenger vi målredskap.
For å sammenligne måltallene, må vi bruke den samme størrelsen på målenheten. (SI) Kroppen er den første av alle måleredskap.

6 Barn bruker tid på å gjøre, tid på å forstå.
Det er viktig at de får jobbe i sin takt med sine redskap.

7 Areal og volum Areal eller flatemål er redskap til å beskrive hvor stor en flate er. Volum eller hulmål sier noe om hvor mye noe rommer eller hvor stor plass noe tar.

8 Praktiske begreper Dimensjon: Punktet gir vi dimensjon 0 .
Linja gir vi dimensjon 1 Flaten gir vi dimensjon 2 Romlegemet gir vi dimensjon 3. punkt linje flate

9 målenheter Lengder: 1 cm 10 mm 1 dm 10 cm 1 m 10 dm
meter desimeter centimeter millimeter 1 cm mm 1 dm cm 1 m dm Gammelt lengdemål: 1 tomme =2,54 cm

10 Flater: Kvadratmeter kvadratcentimeter 1 m² cm²

11 Kubikkdesimeter = 1 dm³ = 1 liter
Rom/volum: Liter desiliter centiliter milliliter. 1 cl ml 1 dl cl 1 l dl Kubikkdesimeter = 1 dm³ = 1 liter

12 Vekt: Kilogram hektogram gram 1 hg g 1kg hg

13 Noen geometriske former.
Regulære mangekanter. I regulære mangekanter er alle sidekantene like lange og vinkelen mellom hver sidekant er lik. Det fins uendelig antall mange kanter. Noen eksempler: Trekant, kvadrat, femkant ( pentagon), sekskant (heksagon), sjukant (heptagon)

14 Romfigurer laget av regulære mangekanter.
kalles også Platonske legemer. Det fins kun 5 slike romfigurer: Tetraeder (4 flater), terning (6 flater), oktaeder (8 flater), dodekaeder (12 flater) og ikosaeder (20 flater).

15 Oppsummering Å bygge opp forståelse for måling kan beskrives på 3 trinn: 1 sammenlikning. 2 forholdstall ( dobbel. Halvparten….) 3 enhet og måltall ( 2 m, 3 kvister , 1 sko……)

16 Gøy med måling Barn synes det er morsomt å måle ting.
Måling innebærer trening på et felt der de er i utvikling når det gjelder forståelse av verden. Standardisering av målenhet er imidlertid ikke det første som faller barn inn.

17 Hvordan kan pedagogen gripe inn for å stimulere barna til mer målforståelse ?
Legge til rette for situasjoner der barna har behov for å sammenlikne forkjellige størrelser. Legge til rette far at de kan oppdage og ta i bruk ulike måleredskaper. Utfordre dem ved å gi dem situasjoner der det blir et problem for dem at måleenhetene er ikke felles.

18 Omtrent. Ordet kan stimulere barn til å:
. bruke sunnfornuft, anslå omtrent hvor mye det blir. . Bruke sin uformelle regnemåte. . Bruke språk av 1. orden og prøver ut språk av 2. orden. . Reflekterer over hva vi mener med nøyaktighet i ulike sammenhenger.

19 Oppgavene Her er det noen anbefalte oppgaver fra boka ”Det matematiske barnet”: 4.2, 4.4, 4.10, 4.11, 4.12, 7.3, 7.12, 7.13 og 7.14.


Laste ned ppt "Måling, areal og volum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google