Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”MATEMATIKK TEMALINJAL 3 –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”MATEMATIKK TEMALINJAL 3 –"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”MATEMATIKK TEMALINJAL 3 –
i:SEE ”MATEMATIKK TEMALINJAL 3 – DESIMALSYSTEMET” ’Meter’ betyr å måle. Meter, liter og kilo - er det en sammenheng ? Hvordan lære omregninger på en enkel måte ? i:SEE Conceptual Learning DA

2 For å se denne presentasjonen
Da enkelte av bildene i denne presentasjonen inneholder animasjoner anbefaler vi sterkt å velge funksjonen ”Lysbildefremvisning” eller ”Slide show” på verktøylinjen for å få det riktige utbytte av den ! i:SEE Conceptual Learning DA

3 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet
Det metriske systemet brukes til måling og omregninger innen temaene meter, liter, kilo og kroner. i:SEE Conceptual Learning DA

4 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet
Omregninger dreier seg om å flytte komma ! For omregninger innen temaet … … LENGDE bruker vi benevnelsene meter (m), desimeter (dm) og millimeter (mm). Ved å gå fra dm til m blir tallet foran benevnelsen 10 ganger mindre. Omvendt, går vi fra m til dm blir tallet foran benevnelsen 10 ganger større. … AREAL bruker vi benevnelsene kvadratmeter (m2), kvadratdesimeter (dm2) og kvadratmillimeter (mm2). Ved å gå fra dm2 til m2 blir tallet foran benevnelsen 100 ganger mindre. Omvendt, går vi fra m2 til dm2 blir tallet foran benevnelsen 100 ganger større. … VOLUM bruker vi benevnelsene kubikkmeter (m3), kubikkdesimeter (dm3) og kubikkmillimeter (mm3). Ved å gå fra dm3 til m3 blir tallet foran benevnelsen 1000 ganger mindre. Omvendt, går vi fra m3 til dm3 blir tallet foran benevnelsen 1000 ganger større. i:SEE Conceptual Learning DA

5 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet
Omregninger dreier seg om å flytte komma. Oversikt over omregninger innen temaene LENGDE, AREAL og VOLUM 10 10 10 m dm cm mm LENGDE m2 dm2 cm2 mm2 AREAL m3 dm3 cm3 mm3 VOLUM 10 10 10 100 100 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Multiplikasjonsbåndet i:SEE Conceptual Learning DA

6 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet
Eksempel: Omregning av 10 desimeter til 1 meter. Ved omregning fra en benevnelse til en høyere benevnelse vil tallet foran benevnelsen bli 10 ganger mindre. Vi dividerer tallet foran benevnelsen med 10: 10 (dm) : 10 = 1 (m). Når vi flytter kommaet én plass mot venstre i posisjonssystemet, må vi forandre benevnelsen fra dm til m. Tallet blir 10 ganger mindre for hver plass vi flytter kommaet én plass mot venstre. i:SEE Conceptual Learning DA

7 Hvordan kan 10 desimeter og 1 meter være det samme ?
Mattelinjalen Desimalsystemet Hvordan kan 10 desimeter og 1 meter være det samme ? , 1 i:SEE Conceptual Learning DA

8 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet
Eksempel: Bruk av M3: Skriv inn 10 dm og sett kommaet etter 10. Flytt så kommaet 4 plasser mot venstre og se at vi får 0,001 km. Tallet er blitt mindre, og benevnelsen er forandret fra dm til km. 1 , i:SEE Conceptual Learning DA

9 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet
Eksempel: Omregning av 10 desimeter til 1 meter. Legg 10 oransje staver etter hverandre. Til sammen blir de 10 dm. Skriv tallet på riktig plass på M3. Legg Multiplikasjonsbåndet som måler 1 m langs de 10 dm-stavene. Du ser da at 10 dm er like langt som 1 m. Vis eleven hvordan vi må regne: 10 dm : 10 = 1 m. Flytt komma på M3 og se at benevnelsen nå blir meter. Multiplikasjonsbåndet i:SEE Conceptual Learning DA

10 Mattelinjalen 3 - Desimalsystemet
Eleven kan gjøre samme øvelsen som med meter også på liter kilo og kroner. Vis eleven dette ved hjelp av M3. i:SEE Conceptual Learning DA

11 Det metriske systemet På denne måten kan eleven lære å regne om 10 desimeter til 1 meter ved bruk av desimalkomma. Ved hjelp av M3 og flytting av komma lærer eleven posisjonssystemet som viser at tallet foran benevnelsen blir 10 ganger mindre for hver sifferplass vi flytter kommaet mot venstre. Men fordi vi har forflyttet oss én sifferplass mot venstre, er tallverdien blitt 10 ganger større. På samme måte blir tallet foran benevnelsen 10 ganger større når vi flytter kommaet én sifferplass mot høyre, og vi må huske å forandre benevnelsen pga tallets plass i posisjonssystemet. For eksempler på kilo, liter og kroner, se heftet ”Veiledning til bruk av Cuisenairestavene”. i:SEE Conceptual Learning DA

12 Veiledningen til bruk av cuisenairestaver er et nyttig verktøy for å lære det metriske systemet
Se veiledningen fra side 39. i:SEE Conceptual Learning DA


Laste ned ppt "”MATEMATIKK TEMALINJAL 3 –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google