Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Logistikkstamdata-design Produksjon SAP Best Practices.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Logistikkstamdata-design Produksjon SAP Best Practices."— Utskrift av presentasjonen:

1 Logistikkstamdata-design Produksjon SAP Best Practices

2 © 2011 SAP AG. All rights reserved.2 Produkthierarki Logistikk 00001 Toppnivå 00001B0001 Produkt A (Produksjon/handel) 00001B0002 Produkter B (Tjenester) 00001B000100000001 Produkter A.01 (ordreproduksjon) 00001B000100000002 Produkter A.02 (lagerproduksjon) 00001B000100000003 Deler A.03 00001B000200000001 Produkter B.01 00001B000200000002 Produkter B.02 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Produkthierarki Nivå 3 Produktgruppe Nivå 2 CO-PA SOP-grensesnitt Alle materialstamdataposter tilordnet til produkthierarkinivå 3 Disse dataene opprettes i BB 104

3 © 2011 SAP AG. All rights reserved.3 Produktgruppe Produksjon/handel 00001B001 Produkt A Fabrikk 1000 00001B000100000001 Produkter A.01 (ordreproduksjon) 00001B000100000002 Produkter A.02 (lagerproduksjon) 00001B000100000003 Deler A.03 Material*: F226 F100-M1 F1000-P1 Material*: F126 F29 Material*: H11 S23 S25 * Ikke alle materialer som brukes, er tilordnet til prøveproduktgrupper. Fabrikk 1000 Nivå 1 Nivå 2 Produkthierarki Nivå 3 Produktgruppe Nivå 2 CO-PA SOP-grensesnitt Disse dataene opprettes i BB 143

4 © 2011 SAP AG. All rights reserved.4 Klassifisering Klasse og kjennetegn for partier Klasse ‑ 023 YB_EXP_DATE_001 partiprodukter med utløpsdato Kjennetegn LOBM_VFDAT utløpsdato, holdbarhet Kjennetegn YB_SUPPLIER_BATCH_NUMBER leverandørens partinummer Klasse ‑ 023 YB_BATCH parti-FIFO 1 Kjennetegn YB_BATCH_NUMBER partinummer Kjennetegn LOBM_VFDAT utløpsdato, holdbarhet Klasse ‑ 023 YB_EXP_DATE_002 partisøkeklasse med utløpsdato Kjennetegn. LOBM_LFDAT partibestemmelse Leveringsdato Kjennetegn LOBM_RLZ restlagringstid for parti Brukes i alle prosesser som bruker partimateri- aler Disse dataene opprettes i BB 117

5 © 2011 SAP AG. All rights reserved.5 Klassifisering Klasse og kjennetegn for frigivelse av innkjøpsordre Klasse032 O2O_CL_REL_CEKKO Frigivelse av innkjøpsordre på toppnivå Kjennetegn O2O_INNKJ_ORD_TYPE Ordretype(Innkjøp) Kjennetegn O2O_INNKJ_ORD_VERDI Total nettoverdi for ordre Verdier FO-rammeverk NB Standard IO LOB-lageroverføringsordre Verdier Beløp og lokal Valuta Verdier Innkjøpsgruppe Kjennetegn O2O_INNKJ_GRP Innkjøpsgruppe Anskaffelses -prosesser med strategi for frigivelse av innkjøps- ordrer Disse dataene opprettes i BB 104

6 © 2011 SAP AG. All rights reserved.6 Handelsvarer Produktstruktur Batchstyring B H11 Handelsvarer, Reg. handel (HAWA-PD) H12 Handelsvarer, bestillingspunkt, reg. handel (HAWA-VB) H20 Handelsevarer, bestillingspunkt, parti-FIFO (HAWA-VB) H21 Handelsvarer, bestillingspunkt, partiets utløpsdato (HAWA-VB) S Serienumre H14 Handelsvarer, innkjøpt (HAWA-PD) Brukes i Salg kjøpt produkt Brukes i tredjepart med/uten leveringsbek- reftelse B Disse stamdataene opprettes i BB 152 B H20 Handelsvarer, bestillingspunkt, serienr. (HAWA-VB) S Brukt i alle MM-/SD- scenarier for produksjon (gjenrbukt fra handel).* H11 Handelsvarer, tredjepart (HAWA-PD) H12 Handelsvarer, bestillingspunkt, tredjepart (HAWA-VB) * Unntatt scenarier: Tredjepartsordrebehandling og Selge innkjøpt vare Brukt i alle MM-/SD- scenarier for produksjon* (gjenbrukt fra handel) som viser (serienr.) Brukt i alle MM-/SD- scenarier for produksjon* (gjenbrukt fra handel) (batchstyrings funksj.) Stamdat a- forbedri ng i BB (126 – lag 2 Stamdat a- forbedri ng i BB (117 – lag 2

7 © 2011 SAP AG. All rights reserved.7 Returvarer Produktstruktur L001 Tomgods (LEIH-ND) Returbe- handling Disse stamdataene opprettes i BB 152

8 © 2011 SAP AG. All rights reserved.8 Ordreproduksjon med variantkonfigurasjon Produktstruktur F100 Ferdigvare MTO VC konfigurerbar (KMAT-PD) K-varekategori klasse-komponent 1 Klassekomponent 2 S25 Halvfabrikata, serieproduksjon (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikata, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Råvarer, emballasjefolie (ROH-PD) R27 Råvarer, emballasjeeske (ROH-PD) F1000-M1 – Metall med normal plastfolie F1000-P1 – Plast med normal plastfolie F1000-P1 – Gylden med normal plastfolie F1000-G2 – Gylden med spesialemballasje CF Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) Klasse: YB_CL_TYPE_COMP_2 (S2301, S2302, S2303) VC-relasjoner: YB_PACKAGING_1 = NORMAL VC-relasjoner: YB_PACKAGING_2 = SPESIAL Ordreprodu ksjon med varianskonf igurasjon Serie- produksjon Disse dataene opprettes i BB 143 og 147 CF Konfigurerbar SC Leieproduksjon S2201 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, plast (HALB-50-PD) R1801 Råmat., plast (ROH-PD) R1601 Råmat., plast (ROH-PD) R1701 Råmat., plast (ROH-PD) S2202 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, metall (HALB-50-PD) R1802 Råmat., metall (ROH-PD) R1602 Råmat., metall (ROH-PD) R1702 Råmat., metall (ROH-PD) S2203 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, gylden (HALB-50-PD) R1803 Råmat., gull (ROH-PD) R1603 Råmat., gull (ROH-PD) R1703 Råmat., gull (ROH-PD) MM- leieproduk- sjon Stamda taforbe d-ring i BB 149 lag 2 S2301 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, plast (HALB-50-PD) R1401 Råmat., plast (ROH-PD) R1301 Råmat., plast (ROH-PD) SC S2302 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, metall (HALB-50-PD) R1402 Råmat., plast (ROH-PD) R1302 Råmat., plast (ROH-PD) SC S2303 Halvfabrikata dummy alternativ kilde, gylden (HALB-50-PD) R1403 Råmat., gull (ROH-PD) R1303 Råmat., gull (ROH-PD) SC Stamd atafor bed- ring i BB 138 lag 2

9 © 2011 SAP AG. All rights reserved.9 Ordreproduksjon – Varianskonfigurasjon Stykklistefordeling Disse dataene opprettes i BB 147 Variant kobles til maksimal materialstykkliste F1000-G2 Ferdigvare Materialvariant,, eske (FERT-PD) Materialtype metall ‑ komponent 1 Materialtype metall ‑ komponent 2 Plastfolieemballasje S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) K-varekategori klasse-komponent 1 Klassekomponent 2 S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Råvarer, emballasjefolie (ROH-PD) R27 Råvarer, emballasjeeske (ROH-PD) Materialtype plast ‑ komponent 1 Materialtype plast ‑ komponent 2 Plastfolieemballasje S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Materialtype gyllent ‑ komponent 1 Materialtype gyllent ‑ komponent 2 Plastfolieemballasje S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Materialtype gyllent ‑ komponent 1 Materialtype gyllent ‑ komponent 2 Emballasjeeske S25 Halvfabrikata, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) R20 Råvarer (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) F1000-M1 Ferdigvare Materialvariant, Metall, folie (FERT-PD) F1000-P1 Ferdigvare Materialvariant, plast, folie (FERT-PD) F1000-G1 Ferdigvare Materialvariant,, folie (FERT-PD) F1000 Ferdigvare MTO VC konfigurerbar (KMAT-PD) CF Konfigurerbar CF

10 © 2011 SAP AG. All rights reserved.10 Klasse -200 YB_CL_TYPE_COMP_1 Klasse Komponent 1 VerdierBeskrivelse PLASTPlast METALLMetall GULLGull Kjennetegn YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtype VerdierBeskrivelse PLASTPlast METALLMetall GULLGull Kjennetegn YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtype Klasse -200 YB_CL_TYPE_COMP_2 Klasse Komponent 1 Kjennet. YB_PACKAGING_1 Emballasjetype VerdierBeskrivelse NORMALFolie--emballasje SPESIELLSpesialemballasje VerdierBeskrivelse PLASTPlastpenn METALLMetallpenn GULLGullpenn Klasse -200 YB_CL_TYPE_PROD_1 Klasse Ferdigvare 1 Kjennetegn YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtype Disse dataene opprettes i BB 147 MTP- produksjon med variant- konfigura- sjon Klassifisering Klasse og kjennetegn for variantkonfigurasjon

11 © 2011 SAP AG. All rights reserved.11 Lagerproduksjon – prosessindustri Produktstruktur F29 Ferdigvare MTS PI (FERT-PD) B 10 – Sluttoperasjon Stamdata- oppskrift F29 10 – Operasjon 1 20 – Operasjon 2 Batchstyring B Stamdata- oppskrift S24 Bulk- material S24 Halvfabrikat Batch-FIFO, væske (HALB-PD) B FIFO Utl.dato LQ Slank QM Lagerprodu ksjon – prosessind ustri R15 Råvare (ROH - PD) R09 Råvarer Batch FIFO (ROH - PD) B FIFO R19 Råvarer Batch FIFO, slank kvalitetsstyring (ROH - PD) LQ B FIFO R30 Råvarer, Batch FIFO, bestillingspunkt (ROH - VB) B FIFO Disse stamdataene opprettes i BB 143 Alle SD- prosesser For produksjon* * Unntatt scenarier: Behandling av tredjepartsordreprosess og kjøpt element, returvarer Alle andre råvarer brukt i MM-/ anskaffel- sespro- sesser Produksjonsanvisning ikke inkludert i prosess

12 © 2011 SAP AG. All rights reserved.12 Lagerproduksjon – stykkproduksjon Produktstruktur F126 Ferdigvarer, MTS-DI, parti-FIFO, serienr. (FERT-PD) S22 Halvfabrikat dummy alternativ kilde (HALB-50-PD) S23 Halvfabrikat underleveranse initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) R122 Råvare Parti-FIFO, import (ROH-PD ) R128 Råvare konsignasjon (ROH - PD) R120 Råvare Kvalitetsstyrt (ROH - PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S25 Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S124 Halvfabrikat delmontering (HALB-PD) R20 Råvare (ROH-PD) R27 Råvare emballasjeeske (ROH - PD) R18 Råvare (ROH - PD) CP Kvalitets- styring B Arbeidsplan FERT 10 montering 20 endelig aksept 30 maling (utv. behandling) 40 pakking 50 GR med serienr. alternativ kilde Batchstyring CP B Konsignasjonsbehandling SC Leieproduksjon EP Ekstern behandling Kvalitets- styring RW Etterbehandling Kvalitetsstyring EP RW B Serie nummer FIFO FB Fast lageradresse IM Import Serie nummer Serienumre Lagerprodu ksjon – stykkpro- duksjon PP-leieprod. (ekstern behandling) Etterarbeids -prosesser Alle andre råvarer, SF- varer bruk i MM- /anskaff- elsespro- sesser * Unntatt scenarier: Tredjepartsordrebehandling og Selge innkjøpt vare Disse stamdataene opprettes i BB 143 Anskaffelse og forbruk av konsigna- sjonsbe- holdning Kvalitetssty ring for anskaffelse med leverandøre valuering Stamda taforbe d-ring i BB 127 lag 2 Stamda taforbe d-ring i BB 139 lag 2 R14 Råvare (ROH - PD) MM-under- leveranser SC Stamda taforbe d-ring i BB 138 lag 2 R124 Råvare, forbruk, fast lager (ROH-VB) FB R16 Råvare (ROH - PD) R17 Råvare (ROH - PD) R13 Råvare (ROH - PD) Alle SD- prosesser for prod. ** Arbeidsplan delmontering 10 Mekaniker CNC-behandling Serie- produksjon Revisjonsnummer RL* *Kan brukes, men ikke spesielt forklart i prosessen Stam- datafor - bedring i BBer i lag 2

13 © 2011 SAP AG. All rights reserved.13 Serieproduksjon Produktstruktur Arbeidsplan, serieproduksjon 10 seriemontering Serieproduk sjon S21 Halvfabrikat, serieproduksjon (HALB-PD) R12 Råvarer Serieproduksjon (ROH - PD) Disse stamdataene opprettes i BB 143 Stam- datafor - bedring i BB 149 lag 2 Råvarer brukt i MM / innkjøpspro sesser for produksjon

14 © 2011 SAP AG. All rights reserved.14 Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon Produktstruktur F226 Ferdigvare, MTS-DI, parti-FIFO, serienr. (FERT-PD) S22 Halvfabrikat dummy alternativ kilde (HALB-50-PD) S23 Halvfabrikat underleveranse initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) R122 Råvare Parti-FIFO, import (ROH-PD ) R128 Råvare konsignasjon (ROH - PD) R120 Råvare Kvalitetsstyrt (ROH - PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S25 Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S224 Halvfabrikat delmontering (HALB-PD) R20 Råvare (ROH-PD) R27 Råvare emballasjeeske (ROH - PD) R18 Råvare (ROH - PD) CP Kvalitets styring B Arbeidsplan FERT 10 montering 20 endelig godkjenning 30 maling (utv. behandling) 40 emballasje 50 GR med serienr. alternativ kilde Batchstyring CP B Konsignasjonsbehandling SC Leieproduksjon EP Ekstern behandling Kvalitets- styring RW Etterbehandling Kvalitetsstyring EP* B Serie- nummer FIFO FB Fast lageradresse IM Import Serie nummer Serienumre Ordreprodu ksjon – stykkprodu ksjon Alle andre råvarer, SF- varer bruk i MM- /anskaffel- sesprosesser for prod. * Unntatt scenarier: Tredjepartsordrebehandling og Selge innkjøpt vare, Selge fra lager, Returbehandling Disse stamdataene opprettes i BB 143 Anskaffelse og forbruk av konsigna- sjonsbe- holdning Kvalitetssty ring for anskaffelse med leverandør- evaluering Stam- datafor - bedring i BB 127 lag 2 Stam- datafor - bedring i BB 139 lag 2 R14 Råvare (ROH - PD) MM-under- leveranser SC Stam- datafor - bedring i BB 138 lag 2 R124 Råvare, forbruk, fast lager (ROH-VB) FB R16 Råvare (ROH - PD) R17 Råvare (ROH - PD) R13 Råvare (ROH - PD) Arbeidsplan delmontering 10 Mekaniker CNC-behandling SD- prosesser i lag 1/2 ** Serieproduk -sjon Revisjonsnummer RL* *Kan brukes, men ikke spesielt forklart i prosessen Stam- datafor - bedring i BBer i lag 2 RW*

15 © 2011 SAP AG. All rights reserved.15 Lagerproduksjon – Intern produktutvikling Produktstruktur F326 Ferdigvare, PLM, Batch-FIFO, serienr. (FERT-PD) S22 Halvfabrikat dummy alternativ kilde (HALB-50-PD) S23 Halvfabrikat underleveranse initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) R122 Råvare Parti-FIFO, import (ROH-PD ) R128 Råvare konsignasjon (ROH - PD) R120 Råvare Kvalitetsstyrt (ROH - PD) S21 Halvfabrikat, serieproduksjon Initiale (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S325A Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) S124 Halvfabrikat delmontering (HALB-PD) R20 Råvare (ROH-PD) R27 Råvare emballasjeeske (ROH - PD) R18 Råvare (ROH - PD) CP Kvalitets- styring B Arbeidsplan FERT 10 montering 20 endelig godkjenning 30 maling (utv. behandling) 40 emballasje 50 GR med serienr. alternativ kilde Batchstyring CP B Konsignasjonsbehandling SC Leieproduksjon EP Ekstern behandling Kvalitets- styring RW Etterbehandling Kvalitetsstyring EP* B* Serie- nummer* FIFO FB Fast lageradresse IM Import Serie- nummer Serienumre PLM - Intern produkt- utvikling Alle andre råvarer, SF- varer bruk i MM- /anskaffel- sesprosesser Disse stamdataene opprettes i BB 143 Anskaffelse og forbruk av konsigna- sjonsbe- holdning Kvalitetssty ring for anskaffelse med leverandør- evaluering Stam- datafor - bedring i BB 127 lag 2 Stam- datafor - bedring i BB 139 lag 2 R14 Råvare (ROH - PD) MM- underlevera nser SC Stam- datafor - bedring i BB 138 lag 2 R124 Råvare, forbruk, fast lager (ROH-VB) FB R16 Råvare (ROH - PD) R17 Råvare (ROH - PD) R13 Råvare (ROH - PD) Arbeidsplan delmontering 10 Mekaniker CNC-behandling Serie- produksjon Revisjonsnummer RL* *Kan brukes, men ikke spesielt forklart i prosessen Stykk- liste, arbeids - planop p- retting i BB 210 S325B Halvfabrikat, ekstern anskaffelse (HALB-20-PD) Erstatning i ECM-delprosess RW*

16 © 2011 SAP AG. All rights reserved.16 SAP Best Practices Arbeidsstasjonshierarki MANU_SERV Produksjonsservice – toppnivå 0001 (kap. 001) PLANT_MC Fabrikkvedlikehold 0005 Tjenester 0003 Tjeneste 1 0003 Tjeneste 2 0003 TOT_PLNT Fabrikk – toppnivå 0001 DISCR_MF Stykkproduksjon – toppnivå 0001 (kap. 001/002) PACK01 pakkelinje 0001 (kap. 001) PACK02 Arbeidsstasjon for håndpakking 0001 (kap. 001) MONTERING Kapasitet maskin 0001 (kap. 001) TESTING kapasitet maskin 0001 (kap. 001) TEKNISK CNC-behandling 0001 (kap. 001) ARBEID Arbeid maskin/person 0001 (kap. 001/002) PVRSN_MF Prosess-/serieproduksjon – toppnivå 0001 (kap. 001/002) BLANDING Blande væske 0008 (kap: 001/002) Tapping Tappe væske 0008 (kap: 001/002) Kveiling Kveiling serieproduksjon 0007 (kap. 001) Emballasje Pakke væske 0008 (kap: 001/002) Ikke realisert i BL V1.603 – mulig forbedring for produksjonsrelaterte tjenestestyringsscenarier Disse stamdataene opprettes i BB 143

17 ©2012 SAP AG. All rights reserved.17 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Laste ned ppt "Logistikkstamdata-design Produksjon SAP Best Practices."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google