Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdivurdering av lager for årsoppgjør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdivurdering av lager for årsoppgjør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdivurdering av lager for årsoppgjør
SAP Best Practices

2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes
I forbindelse med verdivurderingen av lagerbeholdningen på slutten av året må verdivurderingen av materialet gjennomgås med tanke på flere vurderingsmåter. Enkeltnivåmaterialene kan fastsettes med laveste verdi på grunnlag av markedspris. Produserte materialer må også verdisettes med laveste verdi ved hjelp av lagerkalkulasjon med egne innstillinger for vurderingsvariant. Fordeler Verdivurdering kan overveie vurderingsforespørsel på grunnlag av lokale krav til verdivurderingsmåter. Viktige prosessforløp som dekkes Beholdningsvurdering for råvarer, emballasjematerialer og handelsvarer på basis av laveste verdi Lagervurdering for halvfabrikata og ferdigvarer basert på lokale krav for verdivurderingsmetoder Justering av beholdningsverdi

3 SAP-applikasjoner som kreves
Obligatorisk SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Lagerleder Konsern controller Produktkostnadscontroller Regnskapsfører hovedbok

4 Detaljert prosessbeskrivelse
Verdivurdering av beholdning ved hjelp av prinsippet om laveste verdi for råmaterialer, pakkematerialer og handelsvarer. Tilleggsnedskrivinger etter omsetningsrate. Lagertellingskalkulasjon for ferdige og halvferdige produkter etter laveste verdis prinsipp. Rapportering av beholdningsverdi i form av en sammenligningsanalyse. Manuell korreksjonspostering av beholdningsverdi i finansregnskapskomponenten.

5 Prosessforløpsdiagram
Beholdningsvurdering for årsoppgjør Hendelse Anskaffelse Verdivur-dering Kontering Planlegging Lagerleder Fastsettelse av laveste verdi for råvarer, emballasjematerialer og handelsvarer på grunnlag av markedspriser Innkjøp av råvarer, emballasje-materialer og handelsvarer Beholdningsvurdering av halvferdige og ferdige produkter – Fastsettelse av laveste verdi på grunnlag av lagertellingskalkulasjon Analyse verdivurdering for materialer ved hjelp av prissammenligning for hver materialbeholdningskonto/materialtype/material Konsern controller Kopiere lagerbeholdning til controllingversjon Kontere regn-skapsmessig avskrivning som budsjett-erte verdier Omberegning: Sett gamle konterte verdinedskrivinger til null Budsjettering av aktivitetspriser Budsjett basert på kapasitet Budsjettav-stemming Endre til beregning av rater basert på kapasitet (valgfritt) Produkt-kostnads-controller Prisoppdater-ing – Merking Budsjettpris-beregning Regnskapsfører hovedbok Justering av beholdnings-verdi

6 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

7


Laste ned ppt "Verdivurdering av lager for årsoppgjør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google