Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leieproduksjon (ekstern behandling) SAP Best Practices.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leieproduksjon (ekstern behandling) SAP Best Practices."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leieproduksjon (ekstern behandling) SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes Formål  Når en planordre for produksjon konverteres til en produksjonsordre under produksjonsprosessen, vil systemet kontrollere om det finnes operasjoner for arbeidsplaner eller arbeidsstasjoner som krever ekstern behandling. Ekstern behandling er når du har enkelte produksjonstrinn, som er operasjoner eller underoperasjoner, som ikke utføres internt i selskapet, men av en leverandør. Denne typen behandling er spesielt viktig for leieproduksjon. Hvis det oppstår flaskehalser som begrenser kapasiteten, kan ekstern behandling være et gjennomførbart alternativ til intern behandling. Fordeler  En rammeavtale kan angi at en bestemt operasjon i produksjonsordren regelmessig skal utføres av en ekstern leverandør  Hvis det handler om flaskehalser i produksjonskapasiteten, kan monteringsprosessen for den ferdige varen bli tilordnet en underleverandør Viktige prosessforløp som dekkes  Opprette innkjøpsordrer for ekstern behandling  Varemottak for innkjøpsordre for leieproduksjon  Kontere faktura  Periodisk betaling

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikasjoner som kreves Obligatorisk •SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp •Lagermedarbeider •Innkjøper •Kreditorreskontro

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljert prosessbeskrivelse Leieproduksjon (ekstern behandling) •Når en produksjonsordre planlegges, må eksterne operasjoner inkluderes. Varigheten av en ekstern operasjon beregnes ved hjelp av planlagt leveringstid eller standardverdier. Systemet vil automatisk generere en innkjøpsrekvisisjon for operasjonen eller underoperasjonen som krever ekstern behandling. Produksjonsplanleggeren skal informere kjøperen om at arbeidsbelastningen for innkjøpsrekvisisjoner som krever ekstern behandling, må kontrolleres. •Når data vedlikeholdes for en ekstern aktivitet, oppgis en kostnadsart. Kostnadsarten fastsetter hvordan den eksterne aktiviteten skal vurderes. Det må tas en beslutning på om en operasjon eller en underoperasjon behandles eksternt, via operasjonens styringsnøkkel. I styringsnøkkelen fastsettes det om eksternt behandlede operasjoner planlegges på grunnlag av operasjonenes standardverdier eller planlagt leveringstid. Denne informasjonen er nødvendig for å avregne operasjoner som er eksternt behandlet, og for underoperasjoner som er merket som relevant for kalkulasjon i styringsnøklene. •Innkjøp må ikke konvertere innkjøpsrekvisisjonen før ekstern behandling er nødvendig. Grunnen til dette er at alle kvantumsendringer på produksjonsordren automatisk vil oppdatere rekvisisjonen. •Når innkjøpsordren er opprettet, skrives den ut og sendes til leverandøren. Innkjøpsordren informerer leverandøren om hvilken tjeneste som er nødvendig. Innkjøperen/planleggeren oppretter et forsendelsesdokument manuelt, oppgir til logistikkavdelingen hvilke komponenter som må samles for den eksterne behandlingen, og sender deretter komponentene til underleverandøren. •Når leverandøren har utført den eksterne behandlingen, sendes materialet tilbake. Lagersjefen får varene som er behandlet eksternt, tilbake til lageret. Leverandørtjenesten vises med en operasjonstilbakemelding på produksjonsordren. Innkjøpsordren og produksjonsordren viser mottatt kvantum. •I og med mottaket av et eksternt behandlet material oppdateres status for operasjonen: For en delleveranse av en ekstern produksjonsoperasjon, blir status EOPD (ekstern operasjon – delleveranse), og for sluttleveransen av en ekstern produksjonsoperasjon blir status EOFD (ekstern operasjon – sluttleveranse).

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Prosessforløpsdiagram Leieproduksjon (ekstern behandling) Innkjøper Leveran- d ø r Lagermedarbeider Opprette innkjøpsordre fra innkjøpsrekvisisjon (leverandør tilordnet fra infopost) Leverandøren mottar material og utfører eksterne tjenester Sende material til leverandø r Skrive ut innkjøpsordre Leieproduksjo nstjenester GR/IR PP = produksjonsplanlegging, RFQ = forespørsel om tilbud, PO/IO = innkjøpsordre, GR/IR = varemottak/fakturamottak, PPV = innkjøpsprisavvik Sende eksternt material tilbake til fabrikken Inngående faktura for leverandør Fullføringsbe kreftelse for produksjons- ordre Produksjonsordrer genererer innkjøps- rekvisisjoner for eksterne tjenester Varemottak for innkjøpsordre Levere material tilbake til produksj on Kreditorres- kontro Hendelse Inngående faktura VM/IR PPV- leverandør Periodisk betaling: Eksternregnsk ap (102) Utføre eksterne tjenester

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Forklaring SymbolBeskrivelseBruks- kommentarer Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioproses s eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført SymbolBeskrivelseBrukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Eksternfor SAP Forretnings- aktivitet / - hendelse Enhetsprosess Prosessref eranse Under- prosess- referanse Proses s- beslut- ning Diagram- tilknytning Utskrift / dokument Faktiske finanstall Budsjett- planlegging Manuell proses s Eksister- ende versjon / data Beslut- ning om best å tt / ikke best å tt

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Laste ned ppt "Leieproduksjon (ekstern behandling) SAP Best Practices."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google