Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Salg av ikke lagerført vare med ordrespesifikk anskaffelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Salg av ikke lagerført vare med ordrespesifikk anskaffelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Salg av ikke lagerført vare med ordrespesifikk anskaffelse
SAP Best Practices

2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes
I dette scenariet bestiller en kunde material som for øyeblikket ikke finnes på lager. Materialet anskaffes derfor fra en ekstern leverandør. Fordeler Overføring av kundens ordre direkte til ekstern leverandør Material sendes fra ekstern leverandør til forhandler. Forhandleren beholder ansvaret for den fullstendige leveringsprosessen Oppfylling av kundeordre til tross for underdekning Viktige prosessforløp som dekkes Opprette kundeordre Konvertere innkjøpsrekvisisjoner til innkjøpsordrer Godkjenning av innkjøpsordrer Kontere varemottak Fakturakontroll Leveringsbehandling og vareuttak Fakturering

3 SAP-applikasjoner som kreves
Obligatorisk SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Salgsadministrator Innkjøpsleder/innkjøper Fakturaadministrator Lagermedarbeider Kreditorreskontro Debitorreskontro

4 Detaljert prosessbeskrivelse
Salg av ikke lagerført vare med ordrespesifikk anskaffelse I dette scenariet bestiller en kunde material som for øyeblikket ikke finnes på lager. Materialet anskaffes derfor fra en ekstern leverandør. Eksempel: Kunde bestiller 100 stk. av materialet H14 i salgsorganisasjon 1000. En innkjøpsrekvisisjon genereres når kundeordren opprettes. I det neste trinnet konverteres innkjøpsrekvisisjonen til en innkjøpsordre for leverandør Varemottaket opprettes i en kundes spesialbeholdning for kunde Leveringen og fakturaen følger deretter. Til slutt opprettes fakturakontrollen for varemottaket. Mot slutten av denne prosessen skal du også kontrollere kundens kredittnivå

5 Prosessforløpsdiagram
Salg av ikke lagerført vare med ordrespesifikk anskaffelse Levera-ndør Levering av varer til forhandlers lager Inngående faktura for leverandør Kunde Kundefore-spørsel for material Kreditt-styring (108) Ordrebe-kreftelse Faktura Salgsadmin-istrasjon Opprette kundeordre (Valgfritt) Endre ordrekvantum Kreditt-styring (108) Autooppretter en rekvisisjon Innkjøps-sjef/inn-kjøper Anskaffelsesforespørsel (128) Vis listen med innkjøpsrekvi-sisjoner som skal tilordnes Konvertere tilordnede rekvisisjoner til innkjøpsordrer Godkjenning av innkjøpsordrer Fakturaadministrasjon Fakturering Lagermedarbeider Leveringsliste Kontere vareuttak Skrive ut varefølgeseddel Kontere varemottak Plukkliste Kreditor-/debitor-reskontro AP – utgående betaling (158) Selvkostleve-randør Inngående faktura AR – inngående betaling (157) AP = kreditorreskontro, AR = debitorreskontro, COGS = selvkost, GR = varemottak

6 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

7


Laste ned ppt "Salg av ikke lagerført vare med ordrespesifikk anskaffelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google