Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Salgskontrakt med fast pris og ressursrelatert fakturering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Salgskontrakt med fast pris og ressursrelatert fakturering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Salgskontrakt med fast pris og ressursrelatert fakturering
SAP Best Practices

2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes
Dette forretningsscenariet tar for seg en prosjektsyklus fra tilbud til ferdigstillelse, hvor en del av faktureringen er avtalt på grunnlag av en fast pris. Den andre delen faktureres etter det faktiske arbeidet som er blitt registrert. Fordeler Kontraktstyring Arbeidstidsskjema Fastprisfakturering Ressursrelatert fakturering Viktige prosessforløp som dekkes Opprette et tilbud Opprette en kundekontrakt Vedlikeholde realiseringsprosent på kontraktlinje Tidsregistrering (211) Reiseadministrasjon (191) Opprette bilaget for fastprisfakturering Opprette en anmodning om ressursrelatert fakturering Opprette fakturaen for fakturanotaanmodningen

3 SAP-applikasjoner som kreves
Obligatorisk SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløpet Salgsadministrator Tjenesteyter Salgsfakturering Servicemedarbeider

4 Detaljert prosessbeskrivelse
Salgskontrakt med fast pris og ressursrelatert fakturering Salgsdokumentet, i form av en salgskontrakt, er fokuset for prosessen, ettersom den formaliserer kundens krav, registrerer arbeidskostnader og genererer faktureringstid og - materialer. Dette scenarioet vil vanligvis gjelde for en konsulentordning hvor det ikke er nødvendig med detaljert arbeidsplanlegging og gjennomføring av planlegging.

5 Prosessforløpsdiagram
Salgskontrakt med fast pris og ressursrelatert fakturering Hendelse Første forespørsel om service Salgsadmini-strasjon Opprett et tilbud Tjenesteyter Opprette en kundekontrakt Vedlikehold realiserings-prosent på kontraktlinje Servicemedarbeider Tidsregi-strering (211) Opprett anmodning om ressursrelatert fakturering Reise-administra-sjon (191) Salgsfaktu-rering Opprett fakturaen for fakturanota-anmodningen Opprette bilaget for fastpris-fakturering

6 Tillegg Servicefabrikk Brukte stamdata Resultatområde
Controllingområde Firmakode Fabrikk Salgsorganisasjon Distribusjonskanal Avdeling Kontraktstype Oppdragsgiver Material CATS-dataregisteringsprofil Medarbeidernummer

7 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

8


Laste ned ppt "Salgskontrakt med fast pris og ressursrelatert fakturering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google