Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faktisk beholdning / lagertelling og beholdningskorrigering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faktisk beholdning / lagertelling og beholdningskorrigering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faktisk beholdning / lagertelling og beholdningskorrigering
SAP Best Practices

2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes
Dette scenariet dekker den periodiske prosessen for å foreta nødvendige justering i tilgjengelig beholdning etter en lagertelling. Fordeler Nivåer for transparent visning og faktisk tilgjengelig beholdning Effektiv behandling av lagerjusteringer Viktige prosessforløp som dekkes Opprette lagertellingsdokumenter Skrive ut lagertellingsdokumenter Utføre fysisk lagertelling / fintelling Kontere fysisk lagertelling Sette opp lister over og kontere forskjeller i fysisk lagertelling

3 SAP-applikasjoner som kreves
Obligatorisk SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Lagerleder

4 Detaljert prosessbeskrivelse
Faktisk beholdning / lagertelling og beholdningskorrigering Prosessen begynner med generering av de nødvendige lagertellingsanvisningene. Materialer kan sperres her for konteringer under lagertellingen. Når lageranvisningene er skrevet ut, realiseres den faktiske lagertellingen for angitte materialer. Deretter registreres lagertellingsresultatet i systemet, og eventuelle avvik mot systemkvantaene gjennomgås. Lagerbeholdningen kan fintelles til sluttmengden godkjennes og lagertellingsdifferansene konteres.

5 Prosessforløpsdiagram
Faktisk beholdning / lagertelling og beholdningskorrigering Hendelse Behov for periodisk fysisk lagertelling Lagerleder Godta lagertel-ling? Opprette fysisk lagertellings-dokument Skrive ut lagertellings-dokument Vise lagertellingsdif-feranser Fintelle Nei Ja Lagertellings-dokument Lagertel-ling Registrere antall Lagerjustering Godta lagertel-ling? Avslutt prosess Kontere forskjell i lagertelling Nei Ja

6 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

7


Laste ned ppt "Faktisk beholdning / lagertelling og beholdningskorrigering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google