Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En innføring i politisk og administrativt system Bystyrets organer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En innføring i politisk og administrativt system Bystyrets organer"— Utskrift av presentasjonen:

1 En innføring i politisk og administrativt system Bystyrets organer

2 1814 1884 Bergen er en parlamentarisk styrt kommune… Regjeringen
Kongen Stortinget

3 Byråd Bystyre Befolkningen Oslo kommune innførte parlamentarisk styre Bergen kommune innførte parlamentarisk styre

4 Byråd Bystyre Byrådsavdelingene Bystyre Forretningsutvalget
Regjering Storting Bystyre Byrådsavdelingene Bystyre Forretningsutvalget Departement Byrådsavdelingene Komiteene Fagkomiteene Befolkningen Etater og kontorer Komiteene Direktorat Bystyrets kontor

5 Regjering Storting Byråd Bystyre Byrådsavdelingene Komiteene Komiteene

6 Relasjonen bystyret - byråd
Beslutningsmakt Tilsynsansvar Rammer og retningslinjer Byrådet Utøvende makt Iverksettingsansvar Rapporteringsansvar Vedtak Tillit Tiltak

7

8 Hva består bystyresystemet av ?
Bystyret Ordfører og varaordfører Bystyrekomiteene Øvrige utvalg utgått fra og opprettet av bystyret Partienes bystyregrupper Bystyrets administrasjoner

9 Hva er Bystyrets viktigste oppgaver ?
Utvikle kommunens langsiktige strategier Fastsette kommunens overordnete mål og retningslinjer Vurdere mål og resultater

10 Hva er Bystyrets viktigste oppgaver ?
Øverste valgmyndighet Behandle og vedta budsjett og økonomiplan Behandle og vedta kommuneplan Behandle og fatte vedtak om omfang og organisering av kommunens virksomhet Behandle og vedta større organisasjonsendringer Kontrollere at bystyrets vedtak iverksettes og følges opp

11 Bystyret i Bergen Bystyret i plenum Foretningsutvalget Fagkomité
Prikker! Komitéleder og -nestleder Ordfører og varaordfører Gruppeleder

12 Sosialistisk venstreparti
Bystyret i Bergen Pensjonist-partiet Rødt Arbeiderpartiet Venstre Høyre 1 2 5 15 2 4 3 20 12 2 Senterpartiet Fremskritts-partiet Sosialistisk venstreparti Uavhengig Kristelig folkeparti

13 Hovedmål bystyrets kontor
Bystyrets kontor skal bidra til å tilrettelegge for utvikling av et levende lokaldemokrati. Tilføre de folkevalgte nødvendig kompetanse til å utføre sine verv på en god måte Tilrettelegge for demokratiske og effektive møte- og behandlingsformer Gjøre de folkevalgtes aktiviteter og beslutninger kjent Tilrettelegge for økt engasjement og innbyggerdeltakelse Tilrettelegge for at det politiske styringssystemet fungerer etter intensjonene Videreutvikle en resultatorientert administrasjon

14 Organisasjon Bystyrets kontor pr. 31.10.2011
Leder : Roar Kristiansen Støttetjenester Info/Nett Åsta Thorsheim Tonje Geithus Økonomi Kari-June Wootton Personal-/org Elisabeth Arefjord (fra ) Representasjon/ sekretariat ordfører Toril Hesjedal Heidi Johannessen Sentralbord/ Ekspedisjon Bodil Vetaas Arkiv Marianne Ramsøy (vikar til 31.12) Drift/IKT/innkjøp Arne Vågenes Ungdommens Bystyre Birgitte Teglgaard Valg Elin Solberg Rådgiverteam Sentrale utvalg Marte Holm Ragnar Zakariassen Frank Wessels Tom Skare Lisa L. Engervik Henry Berg Konsulentteam Sentrale utvalg Rigmor Grimelid Nina Steimler Kristi Lien Kari-Anne B. Erstad Evelyn Gullaksen Birgitte Bratland

15 Ordføreren i Bergen Lars Arne


Laste ned ppt "En innføring i politisk og administrativt system Bystyrets organer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google