Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside alt. 2 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. Inntektssystemet for kommunene og økonomiske virkemidler i kommunereformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside alt. 2 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. Inntektssystemet for kommunene og økonomiske virkemidler i kommunereformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside alt. 2 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. Inntektssystemet for kommunene og økonomiske virkemidler i kommunereformen Seniorrådgiver Karen Nystad Byrhagen Lillehammer 11. mars 2015

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene Sundvolden-plattformen: ”Regjeringen vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt.” Kommuneproposisjonen 2016: selskapsskatt Kommuneproposisjonen 2017: Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet – Skatteelementer – Regionalpolitiske tilskudd – Utgiftsutjevningen 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Inntektssystemet og kommunereform Smådriftsulemper i utgiftsutjevningen – Fortsatt en ufrivillig kostnad? – Kompenseres fullt ut? – Insentiv til sammenslåing? I tillegg: regionalpolitiske tilskudd – Småkommunetilskuddet 3

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Skatteelementer Skatteandel: Hvor stor andel av kommunesektorens inntekter skal komme fra skatt? Hvilke skatter skal gå til kommunene? – Selskapsskatt? Utforming og nivå på skatteutjevningen 4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 5 100% 90% Skatteinntekter i % av gj.snitt Kommune AKommune BKommune C Trekk 60% Komp. 35 % Komp. 60 % Komp. 60 % Modell for skatteutjevning

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Regionalpolitiske tilskudd Politisk begrunnede tilskudd Del av samlet rammetilskudd til kommunene Utgjør om lag 3 % av rammetilskuddet 6 Distrikts- tilskudd Sør-Norge Nord- Norge- og Namdals- tilskudd Små- kommune- tilskudd Vekst- tilskudd Storby- tilskudd Totalt Antall kommuner med tilskudd 74101155684321 Sum tilskudd (1000 kr) 396 9171 560 813963 501393 386440 1323 754 749

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Utgiftsutjevning Norske kommuner: store forskjeller i kostnadsstruktur og demografi Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp variasjonene i: - Behov for kommunale tjenester - Kostnader ved å tilby tjenester Full kompensasjon for ufrivillige variasjoner i utgiftsbehov 7

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Omfordeling i utgiftsutjevningen Gjennomsnitt: Indeks 1,0 Beregnet utgiftsbehov, kr per innb Kommune AKommune B Indeks 1,1 Indeks 0,9

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Sektorer i utgiftsutjevningen 9 -Grunnskole -Barnehage -Pleie og omsorg -Helse -Sosialhjelp -Barnevern -Administrasjon, landbruk og miljø Det er en delkostnadsnøkkel for hver sektor som omfattes av utgiftsutjevningen Delkostnadsnøklene vektes sammen etter sektorens andel av samlede netto driftsutgifter

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Prinsipp for kostnadsnøklene Objektive kriterier: Rammetilskuddet skal gis uavhengig av hvordan kommunene innretter seg Ikke refusjonsordning Ikke insentivsystem Statistiske analyser av variasjoner i kommunenes faktiske utgifter 10

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Hvordan bestemmes kriterier og vekter? Kriterier: Statistiske analyser av hvilke faktorer som forklarer utgiftsforskjeller Vekting: – Sektorens andel av utgiftsbehovet – Forklaringskraft Forskjeller mellom kommuner, ikke nivå 11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 12 Fag og politikk i inntektssystemet Politikk: – Skatteutjevning – Regionalpolitikk – Overgangsordning – Skjønn Fag: Utgiftsutjevning - hva koster det å produsere ulike typer tjenester

13 Norsk mal: Startside alt. 2 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. Kommunereform

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er derfor positive til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 14

15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Løp 1Løp 2Hurtigløp Lokale vedtakHøst 2015Vår 2016Vår 2015 Nasjonale vedtak Vår 2016Vår 2017Vår 2015 Sammenslåing1.1.20181.1.2020 (2019)1.1.2017 15

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Økonomiske virkemidler i reformperioden Økonomiske virkemidler: – Dekning av engangskostnader – Reformstøtte – Inndelingstilskudd I tillegg: helhetlig gjennomgang av inntektssystemet – ses i sammenheng med reformen 16

17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Dekning av engangskostnader Standardisert modell – uten søknad Differensiert på antall kommuner og antall innbyggere: 17 Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen 0-19 999 innbyggere 20- 49 999 innbyggere 50- 99 999 innbyggere Over 100 000 innbyggere 2 kommuner20 mill.25 mill.30 mill.35 mill. 3 kommuner30 mill.35 mill.40 mill.45 mill. 4 kommuner40 mill.45 mill.50 mill.55 mill. 5 eller flere komm.50 mill.55 mill.60 mill.65 mill.

18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Reformstøtte Tidligere: støtte til infrastrukturtiltak Nå: reformstøtte, benyttes fritt Standardisert modell, ingen søknad Alle sammenslåinger Utbetales på tidspunktet for sammenslåingen 18 Antall innbyggere i sammenslåingenReformstøtte 0-14 999 innbyggere5 mill. 15 000- 29 999 innbyggere20 mill. 30 000- 49 999 innbyggere25 mill. Over 50 000 innbyggere30 mill.

19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Inndelingstilskuddet Videreføres som i dag i reformperioden Kompensasjon for bortfall av: – Basistilskudd (12,3 mill. i 2014) – Netto nedgang regionalpolitiske tilskudd Beholder tilskuddet i 15 år + nedtrapping over 5 år Etter reformperioden: Omfang og innretning vurderes Inntektssystemet i 2016 legges til grunn for alle sammenslåinger i reformperioden 19

20 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Eksempel Komm. A: 14 000 innb. Komm. B: 2 500 innb., småkommunetilskudd Ny kommune: 16 500 innb, ikke distriktstilskudd Inndelingstilskudd: – Basistilskudd: 12,3 mill. – Småkommunetilskudd: 5,3 mill. = 17,6 mill. x 15 år (+nedtrapping 5 år) Engangskostnader: 20 mill. Reformstøtte: 20 mill. 20

21 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV B velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Mer informasjon: www.kommunereform.no www.kommunereform.no http://www.nykommune.no/


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside alt. 2 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. Inntektssystemet for kommunene og økonomiske virkemidler i kommunereformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google