Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013

2 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2 2020 2040

3 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden i økonomien Innovasjon og fornying Et velfungerende lokaldemokrati 3

4 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Inntektsvekst 2005-2013 Realvekst i samlede inntekter vel 67 mrd. kroner Over halvparten av veksten frie inntekter Satsing på kommunesektoren nødvendig for økt velferd Aktivitetsvekst 2,6 pst. i gjennomsnitt per år (2005-2012) 4

5 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Kraftig sysselsettingsvekst 5

6 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Investeringer i kommunesektoren 2006-2012 6 Mrd. 2012-kr

7 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Utviklingen i antall ROBEK- kommuner 7

8 Kommunal- og regionaldepartementet

9 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Kommunene leverer 59 000 nye årsverk i kommunal sektor siden 2005 17 000 flere årsverk i barnehager siden 2006, hvorav halvparten i kommunale barnehager 25 000 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren siden 2005 1 600 flere årsverk i barnevernet siden 2006 9

10 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Kommunene er rammefinansiert 10

11 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Revidert nasjonalbudsjett 2013 Skatteanslaget uendret Lønnsveksten nedjustert fra 4 pst. til 3½ pst. Økt minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager Økt tilsagnsramme for tilskudd til utleieboliger 11

12 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Anslått pris- og lønnsvekst i kommunesektoren 2013 (pst) Stb2013RNB2013 Deflator3,33,0 Herav lønnsvekst4,03,5 Lønn teller om lag 2/3 i deflator 12

13 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Frie inntekter til kommunene i 2012 og 2013. Mill. kr og endring i pst. (nominelt) 13 Deflator 2013 anslås nå til 3,0 pst (i statsbudsjettet 2013 3,3 pst )

14 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Kommuneopplegget 2014 Vekst i samlede inntekter mellom 6 og 6½ mrd. kroner Vekst i frie inntekter mellom 5 og 5½ mrd. kroner Demografi Økte pensjonskostnader 14

15 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Vekst i frie inntekter i 2014 1 mrd. kroner til fylkeskommunene (½ mrd. kroner av disse til opprusting av fylkesveier) Mellom 4 og 4½ mrd. kroner til kommunene (herav 180 mill. kroner til skolehelsetjeneste og helsestasjoner) 15

16 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Bosetting av flyktninger Integreringstilskudd – realøkning på 250 mill. kroner i 2014 Utleieboliger – økt tilskudd i RNB 2013 og i 2014 Ny avtale om bosetting av flyktninger 16

17 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Skjønnsrammen 2014 - totalt 2653 mill. kroner Kommunene 2141 mill. kroner Basisrammen – uendret nivå Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Skjønnsmidler inntektssvake kommuner i Sør-Norge Kompensasjon for endringer i inntektssystemet Fornying / innovasjon Retningslinjer / tildelingsbrev aug/sept 17

18 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Stortingsmelding: Morgendagens omsorg Utvikle nasjonale strategier for: – Velferdsteknologi – Innovasjon i omsorg – Pårørendeomsorg – Frivillighet 100 mill. kroner i RNB 2013 18

19 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Folkehelsemeldingen 14 mill. kroner mer til frisklivssentraler i 2013 6 mill. kroner i 2013 til KS til folkehelsenettverk 180 mill. kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2014 19

20 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Samhandlingsreformen På rett vei, men for tidlig å konkludere om alle sider ved kvaliteten i reformen Kommunene tar i mot utskrivningsklare pasienter Merutgifter på 120 mill. kroner i 2012 til medfinansiering 111 kommuner fikk tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i 2012 – 63 nye kommuner har fått midler i 2013 Rus og psykiatri 20

21 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Oppdatering av inntektssystemet Fylkeskommunene: - i kommuneproposisjonen 2015 Kommunene: - i kommuneproposisjonen 2016 21

22 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Oppsummering: Kommuneopplegget for 2014 legger til rette for fortsatt utbygging av kommunale tjenester Utfordringene for kommunene vil bli større etter 2020 - kommunene må planlegge for framtida www.regjeringen.no/framskrivninger 22

23 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Kommuneframskrivninger -innbyggere 23 Antall innbyggere Kristiansand kommune 1972-2012 (SSB) Framskrivninger - antall innbyggere i kommunen 2013-2040 (SSB)

24 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Kommuneframskrivninger – behov for arbeidskraft 24 Framskrivning av behov for årsverk i Kristiansand kommune i 2020 og 2040 innenfor pleie og omsorg, grunnskole og barnehage. Kilde: SSB og KRD

25 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Statsbudsjettet 2014 Mandag 14. oktober 25

26 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Sluttside Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Lunsj-mingling…… Foto: Colourbox 26


Laste ned ppt "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google