Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen! Omstillingskonferansen 2014 Scandic Helsfyr, Oslo 22. og 23. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen! Omstillingskonferansen 2014 Scandic Helsfyr, Oslo 22. og 23. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen! Omstillingskonferansen 2014 Scandic Helsfyr, Oslo 22. og 23. oktober

2 Næringsutvikling i distriktene Næringsutvikling basert på innovasjon og internasjonalisering Landbruksbasert næringsutvikling Delmål: FLERE GODE GRÜNDERE Delmål: FLERE VEKSTKRAFTIGE BEDRIFTER Delmål: FLERE INNOVATIVE NÆRINGSMILJØER Felles formål: Verdiskaping Ett sett virkemidler: Bedriftsrettede Like krav til kompetanse: Forretningsutvikling I delmålene forenes oppdragene

3 Når endring er det «eneste stabile» …. Charles Darwin: It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Med litt omskriving til “i dag” It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change. those who can best manage change. those who is most adaptable to change.

4 4 Regional omstilling Vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. Kommuner eller regioner med stor økonomisk sårbarhet som følge av at kommunen er så avhengig av hjørnesteinsbedrifter mv. Fylkeskommunen avgjør etter søknad om et område skal få omstillingsstatus og overfører midler til området over en periode på flere år

5 Porsanger – Rock og reiseliv

6 Hyllestad – næringsutvikling skal stoppe fraflytting

7 7 Vår felles utfordring Med utgangspunkt i (egne) ressurser å skape et robust og utviklingsorientert lokalsamfunn med næringslivet og kommunen som sentrale aktører

8 8 Mål for omstillingsarbeidet Å utvikle en bredere, mer robust og markedsrettet næringsstruktur Å øke verdiskapingen gjennom utvikling av nye markeder, produkter og tjenester Å øke verdiskapingen gjennom eksisterende næringsliv Å skape nye lønnsomme arbeidsplasser eller bidra til å trygge eksisterende arbeidsplasser Å forsterke forutsetningene for en positiv næringsutvikling over tid

9 9 Nasjonalt kompetansesenter for omstilling bidra til å forsterke omstillings- og utviklingsarbeidet i utsatte kommuner og regioner tilby tjenester og verktøy tilpasset det enkelte omstillingsområdes behov drive erfaringsformidling mellom omstillingskommuner bidra til å forsterke samhandlingen mellom omstillingsorganisasjon, næringsliv, Innovasjon Norge, kommune og fylkeskommune tilby felles prosjektutviklingsverktøy (PLP).

10 10 Det nasjonale kompetansesenteret tilfører Omstillingskompetanse Utprøvd arbeidsmodell bestående av målrettede prosesser og tjenester Nettverk mot kompetansemiljø Nettverk mot omstillingsområder Nettverk mot og samspill med lokale og regionale utviklingsaktører Medfinansiering av verktøy Regionalomstilling.no og Yammer

11

12 “Vi trenger å lære av de som har gjort det før” “ Vi trenger noen å spørre/sparre med – akkurat nå.”  2013: Regionalomstilling.no  2014: Forprosjekt Yammer Brukerundersøkelsen sier ….. www.regionalomstilling.no

13

14 Brukerstyrte, samarbeidsnettverk online Kun for inviterte medlemmer Poste åpne spørsmål og tips, dele filer og sende direktemeldinger til medlemmer i nettverket Yammer blir det brukerne gjør det til Yammer www.regionalomstilling.no

15 Hva er Yammer? 1. 2. 3. 4.

16 Forprosjektet anbefaler løsningen Regional omstilling legger til rette for bruk av Yammer Vi trenger ildsjeler Hva skjer nå? www.regionalomstilling.no

17 Hovedmålgruppe: program- og styreledere Tema Evaluering og læring Anvendelse av forskning Omstilling sett fra et globalt ståsted Omstilling sett fra et lokalt ståsted Avslutningsvis en humørbonde til inspirasjon ! Omstillingskonferansen


Laste ned ppt "Velkommen! Omstillingskonferansen 2014 Scandic Helsfyr, Oslo 22. og 23. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google