Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kystprogram Hemne – Frøya – Hitra – Ørland – Bjugn – Rissa – Åfjord – Roan Glitrende kystperler på en snor Prosjektplan for perioden november 07 - juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kystprogram Hemne – Frøya – Hitra – Ørland – Bjugn – Rissa – Åfjord – Roan Glitrende kystperler på en snor Prosjektplan for perioden november 07 - juni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kystprogram Hemne – Frøya – Hitra – Ørland – Bjugn – Rissa – Åfjord – Roan Glitrende kystperler på en snor Prosjektplan for perioden november 07 - juni 08 - revidert mars 08 Utviklet av Sør-Trøndelag Fylkeskommune og SINTEF

2 Kystprogrammet skal Mål Bidra til å utvikle denne delen av Midt-Norge til den mest spennende kystregionen i Europa basert på de ressurser, fortrinn og kvaliteter som regionen har Satsingsområdene Sette fokus på I) omdømmebygging og gode bolysttiltak, II) utvikling av kompetanse og teknologi som regionen etterspør og III) utvikling av en regional helhetlig arealforvaltning. Interessepolitikk går på tvers. Arbeidsmetodikk Ta utgangspunkt i allerede igangsatte enkeltprosjekter og større satsinger som er felles for hele kystregionen. Prosjekter skal understøttes og forsterkes. Det skal tenkes stort og internasjonalt Samhandling Samarbeide med strukturer som allerede er etablert i regionen (videregående skoler, næringsforeninger, næringshager, regionråd, destinasjonsselskaper, utviklingsselskaper m.m.). Åpen Være åpen for at andre nærliggende kommuner kan slutte seg til partnerskapet eller at kommuner kan bli med i prosjekter

3 Kystprogrammets utgangspunkt Kommunene Kommuner med positiv utvikling, et sterkt rustet næringsliv, med ambisjoner, dyktige ressurspersoner, som har kultur for samhandling og som ønsker å videreutvikle kystaksen Innovasjon Viljen til å skape nytt oppleves som stor i deltagerkommunene. I dette tilfelle skape en ny arena for samfunnsutvikling i kystregionen Trekantsamarbeid Gjennom koblingen offentlige aktører, private aktører og FoU-miljøer vil en sørge for at aktørene i regionen får tilgang på kompetanse i fra FoU-miljøer ved behov Prosjektplan Det har vært gjennomført en grunndig prosess siden 2004. Utkast til prosjektplan for oppstart er laget. Prosjektplanen beskriver hva som skal gjøres i perioden november 07 t.o.m. juni 08 Prosjektkapasitet Sør-Trøndelag Fylkeskommune og SINTEF stiller prosjektkapasitet til disposisjon i en oppstartsfase for å gjennomføre prosjektplan sammen med strategigruppe, programstyre, deltagerkommunene og lokale aktører.

4 Kystprogrammets arbeidsmål nov 07 - juni 08 Hovedmål Hovedmål for perioden 12.11.07 t.o.m. 31.06.08 er å iverksette program, etablere strukturer, få i gang samhandlingen, gi innhold til de vedtatte mål for program og gjennomføre konkrete aktiviteter Delmål innfasing - kartlegge status på det som er gjort og hva som er på gang utvikle prosjektplan med aktivitetsplan iht PLP for program forankre prosjektet hos eiere utvikle samarbeidsnettverk og forankre prosjekt gjennomføre samlinger - tema samhandling, omdømme, profil og fokusområder gjennomføre studietur gi innhold til satsingsområdene omdømme, kompetanse og areal eksponere program og eiere for omverden tilrettelegge for nyansatt prosjektleder

5 Kystprogrammets prosjektplan DES 07 Start prosjekt JAN 08Møter i eierkommuner - forankre prosjekt, få innblikk, se på muligheter FEB 08Utvikle samarbeidsnettverk for program - koble program til eksisterende prosjekter og aktører FEB 08Utvikle innhold til satsingsområdene omdømme, kompetanse og areal MAR 08 Fellessamling - tema samhandling, omdømme og profil APR 08Studietur MAI 08 Fellessamling – tema satsingsområder, profil og mediestrategi for program MAI 08Eksponering av program og eiere for omverdenen JUN 08 Tilrettelegging for nyansatt programleder JUN 08 Presentasjon av prosjektstatus i fylkesutvalg

6 Kystprogrammet - forutsetninger Eierskap Det forutsettes et sterkt eierskap til program hos eiere, representert ved kommunestyrer, administrasjon, styringsgruppe og programstyre. Forankring er jobb nr. 1 Kommunikasjon Det må utvikles kommunikasjonsformer som sikrer at alle innvolverte parter får løpende informasjon om hva som skal skje og hva som er gjort Mobilisering Det må mobiliseres energi rundt Kystprogrammet, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt Mulighetsfokus Energien må brukes på mulighetssporet Gjennomføring Fokus må være på gjennomføring Raushet Man må ville hverandre vel og være raus

7 Hemne – Frøya – Hitra – Ørland – Bjugn – Rissa – Åfjord – Roan Glitrende kystperler på en snor …..lokalsamfunn som hver for seg glitrer….og som sammen utgjør kystperler på en snor….til glede for liten og stor


Laste ned ppt "Kystprogram Hemne – Frøya – Hitra – Ørland – Bjugn – Rissa – Åfjord – Roan Glitrende kystperler på en snor Prosjektplan for perioden november 07 - juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google