Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.20141 VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Prosjektskisse 2011 - 13 Tjøtta 13. Sept 2010 Britt Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.20141 VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Prosjektskisse 2011 - 13 Tjøtta 13. Sept 2010 Britt Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.07.20141 VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Prosjektskisse 2011 - 13 Tjøtta 13. Sept 2010 Britt Hansen

2 15.07.20142 Hovedmål VRI Nordland (VRI - virkemiddel for regional innovasjon og utvikling) Gjennom utvikling av et sterkere og mer dynamisk regionalt samspill mellom bedrifter, FoU- og utdanningsinstitusjoner og offentlige virkemiddelaktører skal VRI bidra til økt konkurranseevne og verdiskaping innen ny fornybar energi, leverandørindustri olje / gass og opplevelsesbasert reiseliv

3 15.07.20143 Delmål: Opplevelsesbasert reiseliv Bistå med å utvikle bedriftsnettverk, bidra til læring gjennom innovasjonsprosesser og styrke bedrifters /næringsmiljøers kommersielle potensial

4 15.07.20144 Hovedstrategier for å nå målene: Forpliktende samhandling og nettverk mellom aktuelle aktører Bidra til produkt- og konseptutvikling, bl a konsepter for sesongforlengelse Bidra til økt internasjonalisering og markedskunnskap Bidra til lønnsomme bedrifter Bidra til bærekraftig utvikling

5 15.07.20145 Resultatmål: Oppstart OVE-senteret 4 SkatteFunn 1 bedriftsnettverk 2 forskerprosjekt / KMB VRI har som målsetning å initiere nye prosjekt, f eks gjennom samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd

6 15.07.20146 VIRKEMIDLER Kompetansemegling/forprosjekter benyttes for å undersøke FoU-behov i forhold til enkeltbedrifter eller små grupper av bedrifter, med fokus på hvordan bedriftene kan komme videre med sitt innovasjonsarbeid ved hjelp av FoU. Dialogverktøy benyttes for å bidra til aktiv samhandling mellom bedrifter i de ulike innsatsområdene. Verktøyene benyttes særlig aktivt i starten, for gjennom samhandling å bidra til at bedriftene modnes i forhold til FoU- utfordringer. Personmobilitet benyttes for å stimulere til samhandling mellom FoU og næringsliv. Fokus rettes mot at masterstudenter gjennomfører hovedoppgaven i bedrifter med egen FoU avdeling, eller i tilknytning til mindre bedrifter.

7 15.07.20147 VIRKEMIDLER forts. Kompetansemix er et eksperimentelt virkemiddel som tar utgangspunkt at kombinasjoner av ulik kunnskap kan bidra til nyskaping. Ved å sette sammen arbeidsgrupper med ulik fagkunnskap og erfaring er målet å påvirke prosesser i nyskapende retning, f. eks innen drama, lokalhistorie, geologi, teknologi. Fokusprosjekt kjønn er et eksperimentelt virkemiddel etter inspirasjon fra Vinova. Hvert delprosjekt utfordres til å utforme et prosjekt med problemstilling koblet til likestilling ift innovasjonsprosesser OVE-senteret vil være et viktig virkemiddel for kontakt, formidling og kompetanseutvikling for alle involverte

8 15.07.20148 Budsjett / finansiering: Budsjett: År 2011Kr 2.550.000 År 2012Kr 2.550.000 År 2013Kr 2.550.000 TOTALT 2011-13Kr 7.600.000 Finansiering: Norges forskningsråd Kr 918.000 36% NFKKr 918.000 36% Fylkesmannen Kr 76.500 3% Bedrifter, egenandelKr 510.000 20% FoU-institusjoneregenandelKr 127.500 5% Totalt per årKr 2.550.000


Laste ned ppt "15.07.20141 VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Prosjektskisse 2011 - 13 Tjøtta 13. Sept 2010 Britt Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google